Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Specialisering eller breddefaglig?

Sygeplejestrategi


Fire temadage skal sætte fokus på forskellige områder i den nye sygeplejestrategi 2016-18. Emnet for den første var dybde og breddefaglighed. Hvordan rummer man begge dele uden at kvaliteten går tabt, og skal man det?

Patienterne bliver mere og mere komplekse, og det stiller krav til den enkelte sygeplejerskes evne til at agere imellem specialisten og generalisten mener oversygeplejerske på Ortopædkirurgisk Afdeling E på Aarhus Universitetshospital, Birgit Eg Andersen, der var inviteret til at fortælle om teori T.

- Teori T er ikke en teori, det er en ide og en måde at tale sygeplejer og sygeplejekompetencer på. De patienter, vi ser i dag, og som vi vil se i fremtiden fejler mere end en ting, og det kræver virkelig opmærksomhed og pleje, sagde Birgit Eg Andersen.

Teori T er med andre ord ikke en teori men et oplæg til at diskutere de kompetencer, der skal spille sammen om patienten. Det skaber ind imellem usikkerhed, når talen falder på, at alle skal mestre breddefaglighed, for betyder det så, at specialiseringen bliver udvandet?

- Vi skal væk fra at dele sygeplejen op. Breddefaglighed er det vi alle kan – eller har lært en gang. Det er den basale sygepleje, hvor patientens såkaldte ”almindelige behov” som observation af kritiske fund eller mundpleje osv. skal opfyldes. Dybdefagligheden knytter sig til det enkelte speciale eller subspeciale – det skal vi stadig dyrke og blive endnu bedre til. Under akkrediteringen ved Den Danske Kvalitetsmodel udviklede vi vores første sygeplejestrategi, som understøtter OUHs samlede virksomhedsområde indenfor bl.a. forskning og højt specialiseret behandling og pleje – det må vi ikke give køb på, idet sygeplejen er en vigtig faktor her. I vores anden strategi, som vi taler om på disse 4 møder her, har vi fortsat udviklingen frem mod fremtidens OUH, og her kan vi bruge teori T til at blive skarpe på, hvad vi alle kan og hvad der kræves særlige kompetencer til. Nu skal vi se, hvordan vi kan få vores kompetencer til at arbejde mere sammen på tværs, siger direktør på OUH, Judith Mølgaard.
 

Judith Mølgaard


Ændringer under trygge rammer
Hun understreger, at det ikke handler om at udvande specialerne indenfor sygeplejen eller sætte sygeplejersker, der ikke er uddannet til et bestemt speciale til at varetage en specialiseret pleje. Og netop denne bekymring fylder hos flere, viste gruppearbejdet på seminaret.

- Der kan være noget usikkerhed om, hvad det er man vil med os og sygeplejen – og hvor bredt vi skal hjælpe hinanden.  Jeg synes bestemt, vi skal hjælpe hinanden på tværs, det gør vi også nu, vi har jo alle lært at passe en patient. Men når vi kommer ind på hinandens dybt specialiserede områder, kan der være stor usikkerhed på, om man er kvalificeret til at varetage pasningen af patienten i forhold til det specialiserede faglige i plejen, sagde Aase Toftegaard, afdelingssygeplejerske på Hæmatologisk Afdeling X1 efter seminaret.

Ifølge Birgit Eg Andersen er det de basale plejekompetencer, der skal tages i brug ved samarbejdet på tværs, ikke de dybt specialiserede kompetencer. Derfor kræver det en grundig vagtplanlægning, så det samlede hold får den rette sammensætning af kompetencer, der sikrer den rette pleje og behandling af patienten.
 Vi gør det allerede
Hun pointerede også, at de sociale kompetencer er afgørende og netop de sociale kompetencer fyldte en del hos flere grupper, ligesom der flere steder blev set på, hvordan man i fremtiden kan få de breddefaglige kompetencer endnu mere i spil – også i et bredere perspektiv. Som en talskvinde for en af grupperne pointerede:

- Det er ikke nyt for os. Vi mødes hver morgen på tværs af afdelingen og ser på, hvad der foregår i huset og så finder vi ud af det på tværs. Det er fremtiden og vi kan ligeså godt arbejde med på denne nye bølge. Lad os finde dem i afdelingen, som er gode til at gå på tværs og så lære af dem.
 


 


Siden er sidst opdateret: 13-06-2017 af Odense Universitetshospital.