Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Objektiv undersøgelse med særligt fokus på.....

Objektiv undersøgelse med særligt focus på:
1. Manifestationsform:
Psoriasis vulgaris
    guttata
    nummularis
    en plaque
    inversa

Psoriasis pustulosa
    generalisata (von Zumbusch)
    lokaliseret til håndflader og fodsåler
    acrodermatitis continua Hallopeau

Psoriasis unguium
Erythrodermia psoriatica
Arthritis/spondylitis psoriatica
Evt. arthritis ved sterno-kostale eller sterno-klavikulære led

2. Lokalisation og udbredning (anslået ved anvendelse af Aru­le of 9") evt.
Psoriasis area and severity index (PASI)-score (i forbindelse med kontrollerede kliniske undersøgelser)

3. Tegn på steroidbivirkninger, og UV-lys/Bucky relaterede keratoser/ hudtumorer.

Undersøgelser:
Svælgpodning
Evt. biopsi (ved uklar diagnose)
Evt. klinisk foto
Evt. podning for bakterier og gærsvampe (invers psoriasis)
Evt. rtg. undersøgelse (arthritis psoriatica)
Evt. undersøgelser betinget af systemisk behandling (MTX, Ciclosporin, Acitretin)

Behandlingstilrettelæggelse:
Behandlingen retter sig imod den tilgrundliggende inflam­mation og den epidermale hyperproliferation. Behandlings­midlerne vælges under hensyntagen til hidtidige behandlinger, aktuelle udbruds karakter og sværhedsgrad, patien­tens alder og evt. psyko-sociale forhold.

1. Patienten/forældrene informeres grundigt om sygdommens karakter, forventede forløb og anbefalede behandling
2. Der udleveres skriftligt informationsmateriale vedrørende psoriasis og de ordinerede behandlingsmidler (DDS-pjecher og materiale fra Psoriasisforeningen).
3. Patienten/forældrene henvises til sygeplejestuen mhp. information om principper for lokalbehandling, inkl. hårbundsbehandling og evt. forløb ved lysbehandling.

Behandling:
Generelle principper
Lokalbehandling – lysbehandling - systemisk behandling
Kombination mere effektiv end monoterapi
Rotation imellem forskellige behandlinger (minimerer bivirkninger og taky­fylaksi)
Intermitterende terapi
Afpas evt. efter patientens præference (creme, fedtcreme, salve)

Lægemiddelkatalogets angivelser vedr. de anvendte lokale og systemiske behandlingsmidler forventes bekendt (seneste bogudgivelse eller www.lk-online.dk).

Detaljeret vejledning i behandlingsprocedurer fremgår af Håndbog for plejeperso­nale. Sygepleje og behandling til patienter med psoriasis på Afdeling I, OUH@, 1999.

Nedennævnte retningslinier baseres herpå samt behandlingsvejledning udarbejdet i Dermatologisk Afdeling, Marselisborg Hospital.


 

 

Lokalbehandling

Daivonex salve mere effektiv end creme. 2 gange daglig mere effektiv end 1 gang daglig
Gruppe III steroidsalve/fedtsalve/creme
Daivobetsalve
Gruppe II steroid fedtcreme/creme: ansigt/hudfolder
Evt. gruppe IV steroid (Dermovatsalve) især til håndflader/fodsåler/skinneben

Sekvensterapi

Afglatningsfase: steroid gruppe III, IV morgen og Daivonex aften
Daivobetsalve 1-2 gange daglig
Stabiliseringsfase (når infiltration er væk): steroidgruppe III, IV lørdag-søndag(1-2 gange daglig) og Daivonex hverdage (1-2 gan­ge daglig)
Vedligeholdelsesfase (når der kun resterer let rødme): Daivonex 1-2 gange daglig

Hårbund 3 trin (skælfjernelse - aktiv behandling - vedligeholdelse)
Skælfjernelse

Jordnøddeolie eller madolie om natten
Diprosalic salve
Salicylvaseline 10 %
Vaselin med 5 % salicylsyre og 5 % nåletræstjære
Lucodancreme med 10 % salicylsyre
Daivonex salve/creme

Aktiv behandling (når tykke skæl er væk)

Steroidgruppe II, III, IV opløsning/gel/creme/fedtcreme (især hvis kløe)
Daivonex opløsning, creme, salve
evt. Bucky 3 Gy x 3 med 1 uges interval

Vedligeholdelse (når skæl og infiltration er væk)

Daivonex liniment
Steroid liniment (cave: atrofi i hårkant)
Tjæreshampoo (Basotar, Soraderm, Terva). Disse behandlinger kan medføre udtørring og dermed kløe.

Ansigt

Steroid gruppe II creme/fedtcreme (ved øjne: højst i 3 dage)
Daivonex creme
Ved sebopsoriasis: evt. Nizoral shampoo
Øregange: spir. Kenalog c. Salicylsyre 2-4 dråber 2 gange daglig

Hudfolder

Daivonex creme x 1 daglig
Evt. kombineret med steroid gruppe II creme x 1 daglig
Evt. Basotar creme
Evt. Bucky 1 Gy x 3 med 1 uges interval
Ved intertrigo: evt. Locoidol/Kenakutancreme.

Guttat

Steroid gruppe III creme kombineret med UVB 3 gange ugentlig efter individuel dosering
Evt. Vepicombin p.o. i standarddoserHåndflader/Fodsåler

Steroid gr. IV salve/creme
Daivonex salve/creme
Start evt. med okklusion /Duoderm/Contreet i ca. 3 dage eller plastik om natten
Evt. Neotigason 25 mg 50 mg/dagl.
Evt. lokal PUVA-bad
Evt. Methotrexate

Negle

Evt. dermojet med Kenalog 10 mg/ml (2 Askud@ per fingernegl; gentaget x 1 månedligt, i alt 6 gange)
Evt. systemisk behandling

Specielle udbrud
Kløende, forkradset psoriasis

Start evt. med rødt bad og cr. Betnovat med Chinoform

Udbredt letmoderat infiltrerede plaques

UVB x 3 ugentligt efter individuel vurdering, ca. 20 behandlinger. Kombinere med Daivonex eller steroid, især vigtigt for læsioner neden for knæ (Daivonex påsmøres efter UVB eller mindst 2 timer før).

Evt. kombinere med Neotigason 2550 mg dagl.
Efter afglatning: fortsætte med Daivonex eller Neotigason. Hvis startet med steroid, gradvis skift til Daivonex.

Udbredt, moderat stærkt infiltrerede plaques

PUVA x 3 ugentligt efter individuel dosering
Kombinere med Daivonex (eller steroid)
Evt. kombinere med Neotigason 2550 mg dagl. (fertile kvinder dog Roaccutane 20 40 mg dagl.)
Efter afglatning: fortsæt med Daivonex eller retinoid (Neotigason, Roaccutane). Hvis startet med steroid, gradvis skift til Daivonex. Ved svær psoriasis evt. gradvis nedtrapning af PUVA (eks. 1 gang ugentligt i 4 uger)

Tjærebade

Indikation: udbredt psoriasis, som ikke responderer på lokalbehandling, og hvor anden behandling ikke ønskes eller er kontraindiceret. Der anvendes stenkulstjære (pyroleum lithantracis) eller bøgetjære (spir. pyroleum fagi 50%)
Stenkulstjære påføres afficeret hud med en tjærestift (roll-on) i hårenes vækstretning. Herefter varmt brusebad i 4-5 min.
Behandling gentages daglig 5-20 gange
Kombineres med anden lokalbehandling. Sædvanligvis tjærebad formiddag og smøring om aftenen.
Bivirkninger: primær irritation (se ovenfor), kontakteksem, follikulit (behandling afbrydes og follikulit behandles med pasta sulforis 2%), toksisk fotokontaktdermatit (lysoverfølsomheden varer 1-2 uger efter behandlingsophør; gælder særlig for stenkulstjære). Se i øvrigt Håndbog for plejepersonale, Afdeling I 1999.

Behandlingsresistent psoriasis vulgaris

Princip: at rotere mellem forskellige behandlinger
Især vigtig for Sandimmun. Helst pause efter 1 års behandling. Undgå Methotrexate og Sandimmun sammen med fototerapi, især PUVA.
Methotrexate (se alm. retningslinier) foretrækkes ved samtidig ar­trit.
Startdosis 15 mg x 1 ugentl. Efter 12 uger forsøge dosisreduktion.
Neotigason (se alm. retningslinier), individuel dosering. Start med lav dosis (25 mg dagligt). Dosisjustering indenfor 4 uger. Maksimal effekt efter 12 uger. Bedst i kombination med lokalbehandling, UVB eller PUVA.
Sandimmun (se almindelige retningslinier). Startdosis 3 mg/kg/dag. Efter 8 uger forsøge dosisreduktion. (Se alm. retningslinier).

Biologiske lægemidler. Beh. med Infliximab (Remicade), Etanercept (EnbrelR ) eller Alefacept (AmeviveR ) kan i udvalgte tilfælde være indiceret. Behandlingsserien meget kostbar, kræver konference-beslutning.

Generaliseret pustuløs psoriasis

Neotigason, startdosis 50 mg dagl.
Evt. Methotrexate (især hvis plaque psoriasis cum pustulatione)
Evt. Sandimmun, suppleret med steroid gruppe III, IV eller Daivo­nex.

Pustulose i håndflader og fodsåler

Steroid gruppe III, IV eller Daivonex. Start evt. kombineret med okklusion med plastik eller Duoderm/Contreet (opløsning eller cre­me, eks. Dermovat liniment)
Evt. Neotigason 25 mg 50 mg dagl.Evt. lokal PUVA

Acrodermatitis continua Hallopeau

Neotigason 2550 mg dagl. (cave: erosioner)
Evt. Sandimmun
Evt. Methotrexate

Anden behandling

Klimaterapi ved Det Døde Hav i Israel eller Blå Lagune, Island

Litteratur

Kragballe K. Psoriasis. Hudsygdomme i almen praksis. Særtryk fra Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 1997.
Methotrexate in psoriasis: Consensus Conference. I Am Acad Der­matol 1998; 38:478-485
Sandimmun Neoral (Ciclosporin) ved dermatologiske sygdomme - en dansk konsensusrapport. Novartis 1997.
Callen JP. New psoriasis treatments based upon a deeper understanding of the pathogenesis of psoriasis vulgaris and psoriatic arthritis: A personal appraisal of their use in practice.
J Am Acad Dermatol 2003; 49:351-6
Håndbog for plejepersonale. Sygepleje og behandling til patienter med psoriasis på Afdeling I, OUH, 1999.

 

 

 

· 


Siden er sidst opdateret: 18-05-2017 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring