Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Udredning af penicillinallergi hos voksne


Allergicentret på Odense Universitetshospital beskriver:

Henvisningen til Allergicentret skal indeholde oplysninger om hvilket pencillin præparat patienten har reageret allergisk overfor, hvornår i kuren reaktionen skete (evt. lige efter afsluttet kur) og hvilke symptomer patienten havde. Patienten CAVE registreres for penicillin. Det er vigtigt at FMK er opdateret ved henvisningen da visse typer medicin kan påvirke udredningen (f.eks. lægemidler med antihistaminerg effekt).


Ved første besøg optages en grundig anamnese, og der laves CAVE registrering i COSMIC, såfremt det ikke er udført.

Reaktionstypen vurderes, og såfremt der har været svær hudreaktion som ved f.eks. toksisk epidermal nekrolyse/ Steven Johnson, går man ikke videre. Det samme kan være vurderingen ved en svær anafylaktisk reaktion, hvor penicillin ifølge anamnesen er det eneste mulige udløsende allergen.


Den videre udredning ved første besøg inkluderer en blodprøve i form af specifikt IgE for forskellige penicilliner og en hudpriktest for penicilliner. Såfremt hudpriktesten er negativ, laves samme dag en intrakutantest med penicilliner, og patienten instrueres i at holde øje med eventuelle senreaktioner på teststederne over den næste uge, og i fald der er senreaktion, rapporterer tilbage til Allergicentret.

Såfremt specifikt IgE og hudtests for penicilliner er negative får patienten en tid til penicillinprovokation, hvor man som udgangspunkt provokerer med det penicillin patienten anamnestisk har haft reaktion overfor. Provokationen udføres titreret, og patienten observeres for eventuelle straksreaktioner. Provokationsundersøgelsen tager ca. 4 timer.

Såfremt der ikke er straksreaktioner, hjemsendes patienten med en 1 uges kur med samme penicillin præperat, og får besked på at kontakte Allergicentret/læge ved senreaktion. Patienten melder tilbage til Allergicentret efter kuren, og hvis der ikke har været reaktion fjernes CAVEN i COSMIC.


I fald af der enten er anamnese med svær reaktion, forhøjet specifikt IgE eller positiv hudtest for penicillin, er det som anført stopkriterier for udredningen, og man går ikke videre med provokationsundersøgelsen. Ved svær reaktion i anamnesen,  positive tests eller provokation informeres patienten grundigt, og får CAVE dymo til at påsætte sundhedskortet med CAVE penicillin.

 

Kontaktoplysninger:
 Professor, overlæge, ph.d. Charlotte Gotthard Mørtz
Odense Research Center for Anaphylaxis (ORCA)
Hudafdeling I og Allergicentret
charlotte.moertz@rsyd.dk  - Tlf. 6541 5025 

Praksiskonsulent Karin Toft Stampe Kjeldsen
kk.glaml@gmail.com - tlf. 64721006


 

 


Siden er sidst opdateret: 15-05-2017 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring