Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Topfrise til forsiden på www.ouh.dk


ForsidepilOm OUHpilAfdelingerpilStabsafdelingerpilKlinisk UdviklingpilAfsnit og funktionsområderpilInnovationpilNyhederpilDen nyetablerede Innovationspulje på OUH uddeler sine første projektmidler

Den nyetablerede Innovationspulje på OUH uddeler sine første projektmidler

I 2016 besluttede OUHs direktion for første gang at afsætte interne midler til innovationsprojekter, som har potentiale til at forbedre patientoplevelsen og/eller personalets hverdag og arbejdsprocesser.

Kravene til projekter, som kunne komme i betragtning var, at innovationsløsningen i projekt skulle afhjælpe en konkret problemstilling på en af OUHs kliniske afdelinger, og at de var i tråd med mindst ét af de fire temaer i OUHs Innovationsstrategi.

Proceduren for udmøntning af innovationspuljen i 2016 var speciel, idet puljen det første år kun blev slået op internt, dvs. i OUHs innovationsenhed, som allerede havde identificeret en række projekter, der kunne sættes i gang i starten af 2017. OUHs Innovationsråd, med direktør Peder Jest i spidsen, stod for uddeling af puljemidlerne.
Der var ansøgningsfrist den 10. september, og rådet modtog 17 ansøgninger. Rådet valgte at støtte ni projekter med et samlet beløb på 2 mio. kr.
Blandt de afviste projekter var hovedparten ph.d.- og postdoc-projekter, som blev henvist til OUHs og Region Syddanmarks dedikerede forskningspuljer.

De projekter, som har modtaget midler fra puljen, går i gang i løbet af 2017 og resultaterne fra projekterne vil løbende blive formidlet via OUHs intra- og internet.  

Næste innovationspulje opslås medio marts 2017, hvor alle kliniske afdelinger kan søge penge til innovationsprojekter. Opslaget bliver sendt til alle afdelingsledelser og slået op på OUHs intranet.

 

Nedenfor kan du læse korte beskrivelser af de projekter, der har modtaget penge fra Innovationspuljen i 2016:

 

Projekter, som fik midler fra innovationspuljen 2016:

Titel

Projektansvarlig samt samarbejdsafdelinger/-partnere

Kliniker-app til vejledninger, retningslinjer, guidelines, kittelkort mm.

Projektets formål er at udvikle en app, som giver OUHs kliniske personale nem adgang til nyeste og mest opdaterede vejledninger, guidelines og instrukser, og dermed bidrage til at sikre korrekt behandling af patienterne.

Marie-Louise Krogh, Innovationskonsulent.
Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse, OUH.

Øvrige parter:

- Klinisk IT, OUH
- D4, som udbyder Infonet til Region Syddanmark
- House of Code (firma som udvikler mobil-apps)
- Kliniske afdelinger på OUH

Evaluering af brugeroplevelse af mobilapp'en Mit Forløb på OUH.

App'en Mit Forløb er blevet udviklet og brugt på OUH siden 2014, hvor den anvendes til kommunikation mellem hospitalets afdelinger og patienter.
Det overordnede formål med projektet er at udvikle en tværfaglig fast-track evalueringsmodel til indsamling af information om brugeroplevelse af Mit Forløb samt at gennemføre evaluering i tre afdelinger på OUH baseret på modellen.

Kristian Kidholm, MTV-konsulent.
Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse, OUH.

Øvrige parter:

- Innovationsteamet på OUH, som arbejder med udvikling af Mit Forløb
- Udvalgte kliniske afdelinger, hvor evaluering af Mit Forløb skal gennemføres
  

Robot til ultralyd-scanning af hjerte og evt. andre organer

OUH udfører årligt mere end 20.000 ambulante ultralydsundersøgelser af hjertet.
Hjertemedicinsk Afd. B oplever udfordringer med mangel på kardiologer, speciallæger, udstyr og ledige lokaler, hvorfor der pt. er helt op til 30 ugers ventetid på en undersøgelse. De samme udfordringer findes på scanninger af andre organer, så som lunger, mave/tarm og hals.
På denne baggrund ønskes at gennemføre et projektforløb, hvor der udvikles en prototype til en hjertescanningsrobot, der skal automatisere ekkokardiografi-undersøgelser.

 

Henrik Gaunsbæk, 
innovationskonsulent.
Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse, OUH.
 

Øvrige parter:

- Hjertemedicinsk Afd. B, OUH
- SDU, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

 

Innovationslaboratorium med fokus på udvikling af tværsektorielle løsninger, efteruddannelse og skabelse af innovativt mind-set.

Projektets formål er at udvikle et "laboratorium", hvor der arbejdes med tværsektorielle udfordringer og herigennem udvikles ideer til nye tværsektorielle teknologier, eller nye måder at anvende eksisterende teknologier. Herudover får sundheds-professionelle fra kommuner og sygehuse samtidig en efteruddannelse i at oparbejde innovationskompetencer og får erfaring med tværsektorielle projekter og samarbejde med
virksomheder.

Mette Damkjær Syse, Daglig leder, CoLab Odense. 
 CoLab Odense er et samarbejdsforum for Odense Universitetshospital og Odense Kommune.

Øvrige parter:
- Samordningsforum Fyn (SOFF)
- Uddannelsesafdelingen og Center for lægers videreuddannelse på OUH
- Praksislæger
- Lokale uddannelses-institutioner (SDU/UCL og EAL

Patienten i eget hjem – etablering af testcenter for hjemmemonitorering.

Formålet er at etablere et test-setup, som et tilbud til hospitalets afdelinger, der ønsker at arbejde med hjemmemonitorering og give dem mulighed for at teste hjemmemonitorering på ønskede patientforløb.
Projektet vil have fokus på hjemmemonitorering via OUHs app Mit Forløb og app'en Apple Health Kit, der kan indsamle data fra apparater som fx blodtryksmålere.

Mette Damkjær Syse, Daglig leder, CoLab Odense
– et samarbejdsforum for Odense Universitetshospital og Odense Kommune.

Øvrige parter:

- Kliniske afdelinger på OUH og fynske kommuner
- Apple Denmark
- MedWare (firma som arbejder med mobil-apps)

 

Videokonsultation i palliativ pleje

Formålet er at afdække potentialet for brug af videokonsultation i palliativ pleje, for at gøre det muligt at være i hjemmet den sidste tid, for de patienter, som ønsker dette. Projektet skal derfor undersøge, hvordan patienter med komplekse palliative behov, deres pårørende og de sundhedsprofessionelle oplever brugen af videokonsultationer, med henblik på at gøre det til et tilbud i den palliative pleje.

Mette Damkjær Syse, Daglig leder, CoLab Odense
– et samarbejdsforum for Odense Universitetshospital og Odense Kommune.
 

Projektet er et samarbejde mellem CoLab Odense, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Palliativt team på Onkologisk Afdeling OUH, REPHA, SDU og Svendborg kommune.

 

TeleHealth City Svendborg

Der findes mange TeleHealth-løsninger der kan understøtte borgeres behov for fleksibilitet og selvbestemmelse, men det er kun få steder i Danmark disse løsninger er implementeret i driften i sundhedsvæsenet.
Med TeleHealth City-projektet vil OUH, i samarbejde med Svendborg Kommune, adressere disse udfordringer og tilbyde et mere sammenhængende sundhedsvæsen ved at identificere og idriftsætte løsninger, der giver bedre kvalitet i sundhedsydelserne for borgere og patienter.

Claus Duedal Pedersen,
chefkonsulent, Innovation.
Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse, OUH. 

Projektet er et samarbejde mellem OUHs Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, virksomheden Public Intelligence, som arbejder med living labs og implementering af telehealthløsninger, samt Svendborg Kommune.

ClinPreLux

OUH og Region Syddanmark er anerkendt i EU for at værende førende inden for innovation og innovations- forskning, og er derfor blevet inviteret til at være referencecenter for et nyoprettet eliteforskningscenter for innovation i Luxembourg.
Center for Innovativ Medicinsk Teknologi på OUH skal derfor støtte op om oprettelsen af centeret, og understøtte forskningsaktiviteterne med stærkt fokus på eHealth infrastruktur, innovation og teknologi, og sikre prioritering af synergiskabelse og erfaringsudveksling. Centret vil have fokus på forskning inden for IKT, elektroniske patientjournaler, big data, mobile enheder og personalised medicine for at adressere kliniske og samfundsmæssige 
udfordringer i Europa.

Claus Duedal Pedersen,
chefkonsulent, Innovation. 
Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse, OUH. 
 

Øvrige parter:

- Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, OUH
- Syddansk Universitet
- Regional Udvikling, RSD
- University of Luxembourg

 

Kamerapille – yderligere afprøvning og validering af teknologi; opfølgning på pilotprojekt fra 2016.

Projekt har til formål at undersøge, om en affotografering af tarmens indre med et mini-videokamera i pilleform vil være et egnet screeningsalternativ til afføringsprøver, og et godt supplement til koloskopi. Metoden har været anvendt hos patienter med symptomer på sygdom, men er aldrig afprøvet i screeningsøjemed.
I projektet undersøges, hvor godt kameraet er til at fange abnormiteter i tarmen. Er resultaterne positive, planlægges et større studie, som er nødvendigt for at afgøre om metoden har praktisk potentiale.

Henrik Gaunsbæk, 
innovationskonsulent.
Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse, OUH.

 

Projektet foregår i samarbejde med professor Gunnar Baatrup, Kirurgisk Afd. A, OUH Svendborg Sygehus samt firmaet  Corporate Health, som leverer kamerapille-teknologien til projektet.

 

 

 

Spørgsmål til puljen og de uddelte midler kan henvendes til OUHs Innovationschef Tessa Lind Gjødesen på tlg@rsyd.dk.

 


Siden er sidst opdateret: 05-12-2018 af Odense Universitetshospital.