Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Topfrise til forsiden på www.ouh.dk

ForsidepilFag & udd.pilUdvalg, komiteer o.l.pilErnæringsrådetpilKommissorium for planlægningsgruppe for årligt tilbagevendende temadag

Kommissorium for planlægningsgruppe for årligt tilbagevendende temadag

Kommissorium for planlægningsgruppe for årligt tilbagevendende temadag om kost og ernæring på OUH

Formål
• Operationaliserer og understøtter planlægning, afholdelse og evaluering af årligt tilbagevendende temadag om kost og ernæring på OUH.
• Sikrer at den rette kvalitet og faglighed indgår i temadagens indhold og budskaber
• Understøtter at budskaber på og fra temadagen når ud til relevante aktører.
 

Mål
• Ernæringsrådet understøttes operationelt omkring afholdelse af en årligt tilbagevendende temadag om kost og ernæring på OUH
• Sparringspartnere for Ernæringsrådet omkring temadag
 

Deltagere
• Repræsentanter fra ernæringsteams/ressourcepersoner: 

o    2 repræsentanter fra Ernæringsrådet (oversygeplejerske Anette Pedersen og professor overlæge Claus Hovendal)

o    2 ledelsesrepræsentanter fra 2 forskellige afdelinger

o    4 repræsentanter fra gruppen af ernæringsressourcepersoner/ernæringsteams

o    1 repræsentant fra køkkenet

o    1 repræsentant fra diætisterne

• Oversygeplejerske Anette Pedersen fra Ernæringsrådet vil udpege ikke navngivne repræsentanter.
Afdelingen for Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse (KFIU) understøtter arbejdet.
 

Organisation udad
• Planlægningsgruppen refererer til Ernæringsrådet på Odense Universitetshospital, som også godkender de overordnede linjer på temadagen.
• Planlægningsgruppen formidler information før, under og efter afholdelse af temadagen via Ernæringsrådets hjemmeside, store Afdelingsledelsesmøder, netværksmøder, OUH’s intranet ”Kort Nyt”.
• Væsentligt at fastholde pressefokus som ved sidste temadag, f.eks. gennem RSD’s ”Sund i Syd”, hvor OUH kan promovere sit fokus på kost og ernæring.
 

Organisation indad
• Planlægningsgruppen bistås med praktisk hjælp fra KFIU
 

Ressourcer
• Mødeaktivitet efter behov
• Møderne afholdes indenfor normal dagarbejdstid
• Arbejdet i planlægningsgruppen udmønter ikke indtægt til repræsentanterne
• Budgetudgifter aftales med Direktør Judith Mølgaard
  
Tidsramme
• Planlægningsgruppen nedsættes for 2 år ad gangen, med forskudt udskiftning af medlemmerne for at bevare kontinuitet og viden i arbejdsgruppen.
 


Siden er sidst opdateret: 18-01-2017 af Odense Universitetshospital.