Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Mere tilfredse patienter i Odenses akutmodtagelse

På alle parametre i en ny spørgeskemaundersøgelse er tilfredsheden blandt patienterne enten steget siden eller på niveau med sidste år. Ventetiden er dog stadig ikke tilfredsstillende, men det skal en aktuel forbedringsindsats rette op på.

Informationsniveauet omkring ventetid og håndteringen af deres skade/sygdom i akutmodtagelsen er højere, patienterne klædes bedre på til efter hjemsendelsen at håndtere deres skade eller sygdom og mulighederne for adspredelse opleves som bedre på Odense Universitetshospitals akutmodtagelse i 2016 end i 2015.

Det fremgår af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i landets akutmodtagelser, der netop er blevet offentliggjort af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse.

Du finder rapporterne her

Patientvurdering følger ros til arbejdsmiljøet
Rapporten viser også, at tilfredsheden på hovedparten af parametrene er på niveau med sidste år, og at tilfredsheden med akutmodtagelsen i Odense er på niveau med patienttilfredsheden på landsplan.

”Undersøgelsen underbygger den ros, som akutmodtagelsen tidligere på året fik fra Arbejdstilsynet. Det fortæller mig, at vores ledere og medarbejdere sammen har skabt en god udvikling i vores tilbud i akutmodtagelsen i Odense. Men undersøgelsen viser også, at der stadig er plads til forbedring,” siger Michael Dall, direktør på OUH.

Flere patienter i Odense finder nemlig ventetiden uacceptabel sammenlignet med landsgennemsnittet.

Intensiv indsats skal sænke ventetiden i akutmodtagelsen i Odense.
Netop ventetiden arbejder FAM i Odense sammen med blandt andet Ortopædkirurgisk Afdeling O og Radiologisk Afdeling målrettet på nedbringe. Det sker i et intensivt forløb som led i Odense Universitetshospitals arbejde med Den Syddanske Forbedringsmodel.

Foreløbige tal tyder fx på, at det er lykkes at nedbringe den gennemsnitlige tid fra patientens ankomst til første møde med en læge eller sygeplejerske fra 51 minutter til 32 minutter. En anden ny arbejdsgang omkring røntgenundersøgelser skal reducere tiden fra første behandling til endelig udredning fra 70 til 45 minutter.

Læs mere om indsatsen for at nedbringe ventetiden fra ankomst til første møde med læge eller sygeplejerske

Læs mere om indsatsen for hurtigere flow og røntgensvar

”Det er rart at få patienternes ord for, at de er meget tilfredse med vores sundhedsfaglige tilbud. Vi har løbende haft fokus på at forbedre patientoplevelsen, og der er da også sket et markant fald i antallet af serviceklager, siden vi åbnede afdelingen for fem år siden. Alene i 2016 er faldet næsten 50 % i forhold til 2015. Det handler meget om at vise opmærksomhed og være imødekommende i alle faser af et besøg – også i venteværelset. Det er vi blevet bedre til, men vi kan komme endnu længere. Vi skal fortsat udvikle vores faglighed, men professionalisme omfatter også adfærd og service,” siger Michael Hansen-Nord, ledende overlæge på akutmodtagelsen på Odense Universitetshospital.

Arbejde med bedre kvalitetsdata endte med manglende LUP
OUH har ikke modtaget nogen undersøgelse af patienttilfredsheden på akutmodtagelsen i Svendborg fra Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse i denne omgang. Det skyldes, at Svendborg Sygehus i sommeren indførte en ny kode for de akutte ambulante patienter, som skal sikre bedre kvalitetsdata.

Beklageligvis blev Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse ikke orienteret, og de erkendte selv først meget sent, at deres automatiske træk af patientoplysninger ikke havde genereret oplysninger om én eneste patient fra akutmodtagelsen i Svendborg.

Det ærgrer Mette Worsøe, konstitueret ledende overlæge på FAM Svendborg Sygehus:

”Patienternes oplevelser hos os ligger os meget på sinde, og undersøgelser af patientoplysninger kan bruges til at sætte fingeren på, hvor vi har udfordringer og forbedringspotentiale. Derfor er det ærgerligt, at vi ikke får kvalificeret data fra Svendborg i denne omgang, og vi har derfor besluttet at lave vores egen undersøgelse med de samme spørgsmål,” fortæller Mette Worsøe.

Siden patienttilfredshedsundersøgelsen i 2015 har Medicinsk Afdeling M/FAM i Svendborg sat fokus på at informere patienterne bedre, indsat personale i venteværelset ved længere ventetid og på personalemøder drøftet, hvad man i akutmodtagelsen kan gøre for i højere grad at leve op til OUH’s erklærede mål om at sætte patienten først. Derudover har man sørget for pænere og mere rydelige ventearealer og stuer.

Fakta om undersøgelsen
Undersøgelsen af patientoplevelsen på akutmodtagelsen på Odense Universitetshospital er baseret på 192 patienters besvarelse af et spørgeskema. Spørgeskemaet blev sendt til 403 patienter, som i perioden fra 24. august til 13. september besøgte akutmodtagelsen.


Siden er sidst opdateret: 17-03-2017 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring