Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Nu fremskudt visitation på Svendborg Sygehus

I første omgang er det Faaborg-Midtfyn Kommune og OUH Svendborg Sygehus, der etablerer et samarbejde om "fremskudt visitation". Får indsatsen den ønskede effekt, er visionen at udvide samarbejdet til de øvrige fynske kommuner og øvrige afdelinger på Svendborg Sygehus.
 

 

...

Siden 2. januar 2017 er ældre medicinske patienter fra Faaborg-Midtfyn Kommune blevet kontaktet af deres kommune snarest muligt efter deres ankomst til Svendborg Sygehus.

Sammen med sygeplejersker fra Geriatrisk Afdeling G og Medicinsk Afdeling M/FAM skal kommunens visitatorer sikre, at den ældre patients udskrivelse bliver så veltilrettelagt som muligt samt at patienter og pårørende inddrages i planlægningen. Også yngre medicinske patienter fra Faaborg-Midtfyn Kommune bliver kontaktet, hvis de forventes at have brug for hjælp efter udskrivelsen.

Formålet med kommunens fremskudte visitation er primært, at færre ældre bliver indlagt og ikke mindst genindlagt.

Indsatsen har bl.a. afsæt i værdighedsmidler fra Sundheds- og Ældreministeriet samt en rapport fra KORA fra juni 2016. Og er samtidig en del af OUHs satsning på at sætte patienterne først.  

 

Sådan foregår en fremskudt visitation
Tre visitatorer fra Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder på skift på Svendborg Sygehus. Alle hverdage undtagen onsdag er der en visitator til stede på sygehuset i tidsrummet 8.00 - 15.00.

I det kommunale bagland arbejder visitatorerne tæt sammen med 4 nyansatte fuldtidskoordinatorer (sygeplejersker), som skal sikre den praktiske koordinering af kommunens tilbud i forbindelse med udskrivelsen.

 På sygehuset har den kommunale visitator let adgang til information om, hvilke ældre borgere der netop er ankommet. Den fremskudte visitation har fokus på både patienter i den akutte fase (FAM) og indlagte patienter på geriatrisk sengeafsnit og på de medicinske sengeafsnit. Samarbejdet omfatter også Rehabiliteringsafdelingen for at sikre, at de terapeutiske vurderinger kommer med i planlægningen af udskrivelsen.

Visitatoren kan let komme ud på afdelingerne - eller blive kontaktet af sygeplejerskerne på afdelingerne. Den direkte dialog med personalet, patienter og pårørende gør det nemmere at vurdere behovet for f.eks. øget hjælp i hjemmet, hjælp til medicinering, behov for hjælpemidler eller genoptræning.

 
Det helt rigtige for patienterne!

 - At få begyndt dialogen med kommunen allerede i døren, sammen arbejde for en værdig og tryg udskrivelse samt få patient og pårørende involveret fra starten ... Det her er det helt rigtige for patienterne, og det er bare så dejligt at vi kan få det afprøvet, siger oversygeplejerske Mathilde Schmidt-Petersen, Medicinske Afdeling M/FAM på Svendborg Sygehus. 

 - Vi har i mange år haft et godt samarbejde med kommunerne, bl.a. gennem SAM:BO-aftalerne, men det giver nogle helt nye muligheder, når vi fysisk arbejder tæt sammen og kan tage fat i hinanden, når der er behov.

- Det er selvfølgelig primært til gavn for patienterne, men det gavner også det daglige arbejde og det faglige miljø både hos os og i kommunerne. Desuden har lignende projekter vist, at der også er økonomiske gevinster ved samarbejdet omkring fremskudt visitation - bl.a. at det nedsætter antallet af forebyggelige indlæggelser.

 

Vi er kun lige begyndt ...
Projektledelsen fra Svendborg Sygehus og Faaborg-Midtfyns Kommune mødtes første gang den 11. november 2016.

  - Ja, vi har arbejdet hurtigt og effektivt - ikke mindst fordi vi har været helt enige om, at det her er det rigtige for vores borgere og patienter, siger Inge-Marie Hansen, leder for Forebyggelse og Visitation i Faaborg-Midtfyns Kommune.

- Vi har været i gang i fire dage nu, og det tegner altså til at blive rigtig godt. Der er stadig nogle detaljer vi skal have på plads, og vi er åbne for at justere undervejs hvis erfaringerne viser, at der er behov for det.

- Umiddelbart mener jeg ikke, at omlægningen vil påvirke de praktiserende læger i vores kommune. Men det kan selvfølgelig vise sig undervejs, at der reelt er behov for flere §2-hjemmebesøg ude hos borgerne.

   ___________________________________________

 

  Fælles mål for fremskudt visitation

  • At patienten sættes først og derfor skal hurtigt hjem i trygge og vante omgivelser, når det behandlings- og plejemæssigt er forsvarligt.
  • At sikre en værdig udskrivelse med fokus på den rehabiliterende tankegang, og styrke det tværsektorielle samarbejde om nedbringelse af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser.
  • At sikre et trygt og sammenhængende forløb på tværs af sektorerne, og at udskrivelsesforløbet skal planlægges efter og tilpasses den enkelte patients behov.


Succeskriterier for den fælles indsats efter ½ år):

  • 20% færre indlæggelser
  • 30% færre forebyggelige indlæggelser
  • 40% færre forebyggelige genindlæggelser samt utilsigtede hændelser i forhold til kommunikation.
  • 90% af borgere/patienter og pårørende skal opleve sig inddraget i udskrivelsesforløbet og opleve en tryg overgang fra sygehus til primær sektor.


 

Kontaktoplysninger:

   Inger-Marie Hansen, leder af Forebyggelse og Visitation
Faaborg-Midtfyn Kommune
IMH@fmk.dk - Tlf. 7253 5052

Mathilde Schmidt-Petersen, oversygeplejerske
Medicinsk Afdeling M/FAM
Svendborg Sygehus
Mathilde.Schmidt.Petersen@rsyd.dk - Tlf. 2288 5498 

Mette Foldager, udviklings- og kvalitetssygeplejerske
Geriatrisk Afdeling G
Svendborg Sygehus
mette.foldager@rsyd.dk - Tlf. 2494 5196 

/Lene Galsgaard, kommunikationskonsulent


 


Siden er sidst opdateret: 06-01-2017 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring