Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Nyt fra det generiske koncept Sikkert Patientflow

Direktionen godkendte på deres sidste budgetseminar i oktober 2016, at der af de nationale midler til trygt og godt patientflow blev øremærket 1.6 mio. kr. pr. år i 2017 og 2018 til en central flowfunktion.

Det besluttet, at

  • akutmodtagelsen i FAM Odense styrkes i forhold til allerede eksisterende organisering, som er udviklet gennem mange år
  • der arbejdes videre med zoner og Nyt OUH
  • de bevilgede midler til den koordinerende funktion i CAP i 2016, som direktionen tidligere har besluttet, forlænges så funktionen også i 2017 og 2018 alene har en koordinerende funktion og ikke patientrelaterede opgaver
  • nuværende samarbejdsflade udvides og styrkes, så den omfatter alle relevante afdelinger på OUH Odense.                 


I 2017 og 2018 fastholdes frigørelsen af den koordinerende sygeplejerske-funktion i CAP, og finansieres således af de 1.6 mio. kr. fra de nationale midler til ”trygt og godt patientflow”.

2-årig flowkoordinatorstilling slået op
Derudover styrkes organiseringen i 2017 og 2018 med en flow-funktion. Flow-funktionen skal videreudvikle arbejdet med OUHs generiske koncept ”Sikkert Patientflow”, så OUH inden udgangen af 2018 opfylder de nationale krav, som midlerne er givet til .

Projektstillingen er slået op og kan findes her

Udover stillingsopslaget kan I finde funktionsbeskrivelse og tilhørende bilag.

Videre proces
Direktionen har endvidere besluttet, at der udarbejdes et tværgående dokument, som beskriver organiseringen omkring trygt og godt patientflow, og dermed organiseringen omkring det generiske koncept Sikkert Patientflow for 2017 og 2018, så alle afdelinger er bekendt med denne.

Styrkelsen i 2017 og 2018 skal evalueres i forhold til ikke endnu fastsatte succeskriterier, så OUH ved udgangen af 2018 har et billede af, hvorvidt organiseringen skal ændres eller fastholdes og finansieres.

OUH’s nytiltrådte direktør Michael Dall har overtaget rollen som sponsor fra direktør Peder Jest.
 


Siden er sidst opdateret: 30-11-2016 af Odense Universitetshospital.