Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Studiemetoder

Herunder finder du studiemetoder, der vil kunne støtte dig i dine læreprocesser gennem din kliniske uddannelse.

Kunne du tænke dig at blive bedre til:

 

Dataindsamling hos én patient?

Vejledning til dataindsamling
Dataindsamlingsark

Overblik over sygeplejen til én patient?  

Mindmap skitse
Vejledning til Mindmap
Introduktion til sygeplejeprocessen
Sygeplejeprocessen
E-learning Sygeplejeprocessen

Observationer og sygeplejehandlinger ift.
fysiologiske behovsområder?

Dokumentationsark

Praktiske færdigheder- udføre, evaluere,
planlægge, reflektere.

 

Model for praktisk færdighedsudøvelse

 

Lommekort ABCDE, ACCEPT, Triage

Professionel samtale med en patient?

 

 

 

 

Videoer

Studiemetode kommunikation - Introduktion
Studiemetode kommunikation - Del 1
Studiemetode kommunikation - Del 2
ISBAR kommunikationsredskab
 

Korte samtaler og interview
Samtalen - et effektivt redskab
 

At skrive en patientsituation og reflektere
systematisk over denne

Praksisbeskrivelse

Klinisk beslutningstagning
                                                   

Klinisk beslutningstagen som refleksionsmodel

Klinisk sygeplejefaglig beslutningstagning

Kvalificering af den kliniske beslutning, af Færch, J. (2011)

Pædagogisk refleksionsmodel, Færch, J. (2015)
 

Medicinhåndtering
– her kan du bl.a. teste dig selv

E-læringskursus i medicinhåndtering for sygeplejestuderende
E-learning Medicingivning
Medicingivning i sygeplejerskeuddannelsen
Opgaver i medicinregning
Opgaver i medicinregning med besvarelser
Oplæg til medicinregning      
Lommekort medicinregning

Lommekort medicinregning - NYE

Refleksionsmodel i medicinhåndtering

De fem trin                                         

Risikovurdering
 

Model for risikovurdering
Tværprofessionelt samarbejde

Illustrationer og begrebsafklaring i tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde

Tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde i klinisk uddannelse på OUH
 

Klinisk lederskab af patientforløb

Patientforløb i et sygeplejefagligt forløb

Kompetencer i klinisk lederskab - model
Progression i klinisk lederskab
Patientforløb - en model

Vurdering af kompleksitet i klinisk sygepleje

 

Refleksionsmodel over kompleksitet
Patient- og pårørendesamarbejde

Kompetenceudviklingsark til 1., 2., 3., 4. og 6. semester

Eksempel på patient- og pårørendesamarbejde - sengeafdeling

Eksempel på patient- og pårørendesamarbejde - operationsgang

 Siden er sidst opdateret: 30-06-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring