Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Topfrise til forsiden på www.ouh.dk

Forsøgspersoner med type 2 diabetes i Region Syddanmark søges

Afdeling M og Afdeling S på Odense Universitetshospital vil gennemføre et studie af seks måneders varighed på personer med type 2 diabetes. Det er et diætforsøg, der skal undersøge effekten af at følge en lavkulhydratskost sammenlignet med at følge den traditionelle kostanbefaling til patienter med type 2 diabetes.

Små studier har tidligere vist, at vægt og langtidsblodsukker (HbA1c) falder og livskvalitet øges, når patienter med type 2 diabetes følger en lavkulhydratskost. Men vægt og HbA1c faldt også i kontrolgrupperne som spiste en almindelig diabeteskost, hvorfor effekten er usikker.

For at være mere sikker på at se en forskel og for at få en bedre forståelse for mekanismerne bag en evt. effekt vil alle patienter i projektet blive undersøgt ved start og slut med henblik på fedtfordeling, tidlige tegn på åreforkalkning, øjenbaggrund, blod- og urinprøver, relevante for diabetes. Der foretages også en grundig undersøgelse af lever og bakteriesammensætning i tarmen (tarmflora).

Leverundersøgelserne omfatter udtagelse af lidt levervæv (leverbiopsi) til undersøgelse for blandt andet fedtindhold. Leverbiopsien vil kun blive gentaget efter seks måneder, hvis den første biopsi viser fedtlever.

Desuden skal du svare på nogle spørgsmål om, hvordan du har det for at afdække om kosten påvirker din livskvalitet.

Endelig vil der blive taget blodprøver i alt fem gange i løbet af de seks måneder, total cirka 400 ml.

Du kan medvirke hvis

  • Du er over 18 år
  • Du har haft Diabetes Type 2 i maksimalt fem år
  • Dit langtidsblodsukker er under 70 (8,6 %)
  • Dit blodtryk og kolesterol er velbehandlet
  • Du forstår dansk uden tolk
  • Du ikke har andre alvorlige sygdomme eller alvorlige følgesygdomme til din sukkersyge.

Studiet er lodtrækningsbaseret, hvorfor du ikke selv kan vælge, om du skal følge en lavkulhydratsdiæt eller kontroldiæt. Det er vigtigt, at du er motiveret at ændre i din kost, samt at du vil bruge tid på at udfylde kostregistreringer, livskvalitetsskemaer og måle blodsukre før du skal mødes med de studieansvarlige. Du vil blive tæt fulgt af læge, diætist og forsøgssygeplejerske. Du kan når som helst forlade kostforsøget uden at give en begrundelse om hvorfor. Du vil ikke få erstatning for tabt arbejdstid, men du vil få dækket dine rejseomkostninger efter gældende regler.

Hvis du er interesseret og ønsker mere information, kan du scanne QR-koden nedenfor:

Alternativt kan du læse denne annonce (PDF) eller besøge hjemmesiden www.type2studie.dk.

Du kan også sende en mail til ouh.ode.reduction.dk.


Siden er sidst opdateret: 25-01-2018 af Odense Universitetshospital.