Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilOm OUHpilDirektion og stabepilDirektionpilnyhederpilSyddansk 2017-budget der peger fremad

Syddansk 2017-budget der peger fremad

Et bredt flertal i det syddanske regionsråd har indgået budgetforlig om Region Syddanmarks 2017-budget.

Forligsparterne er blandt andet enige om at arbejde med alternative måder at styre sygehusenes økonomi på, så sygehusene ikke kun skal afregnes efter aktivitet, men i højere grad gives incitamenter til at have fokus på, hvad der giver værdi for patienten.

Det betyder blandt andet forsøg på nogle afdelinger med, hvordan vi håndterer det årlige produktivitetskrav.

Derudover sætter forligspartierne fokus på ”det nære sundhedsvæsen”.

Regionen ønsker at intensivere arbejdet med at udvikle det gode, nære og sammenhængende sundhedstilbud til regionens borgere i tæt samarbejde med kommuner, almen praksis, sygehuse og andre interessenter. Det åbner blandt andet for muligheden for at arbejde med at tilbyde for eksempel røntgen og blodprøvetagning tættere på borgerne.

MR-accelerator til OUH
Der er også enighed om at prioritere anskaffelsen af en MR-accelerator til Odense Universitetshospital, som giver mulighed for ekstrem præcis behandling af kræft og dermed færre bivirkninger for patienterne.

MR-acceleratoren vil være den første af sin art i landet, og vil give syddanske kræftpatienter adgang til ”State-of-the-Art”-behandling, ligesom patienter fra resten af Danmark vil kunne få behandling i den nye accelerator i Odense.

Budgetforliget indeholder desuden en række konkrete initiativer som blandt andet er:

  • Ventetiden på at få et høreapparat skal ned på under tre måneder. Derfor vil regionen blandt andet oprette en regionsklinik på Sønderborg Sygehus.
  • De gode erfaringer med tilstedeværelse af psykiatrimedarbejdere i Headspace, der er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge, skal fortsætte og udbredes.
  • Projekter for at forebygge unges mistrivsel permanentgøres.

Lokalt budget endnu ikke på plads
Region Syddanmarks samlede driftsbudget er i 2017 på godt 25 mia. kr. For de penge leverer omkring 25.000 fuldtidsmedarbejdere sundhed, social- og psykiatriydelser og regional udvikling til 1,2 mio. syddanskere.

På OUH glæder administrerende direktør Niels Nørgaard Pedersen sig over både budgetforliget og udsigten til den nye strålekanon, der vil kunne give helt nye behandlingsmuligheder for hospitalets kræftpatienter.

– Vi er endnu ikke færdige med vores egen interne budgetproces her på sygehuset, hvor vi blandt andet har budgetseminar i september og oktober, og vi ser blandt andet frem til nye muligheder for at arbejde med styrings- og afregningsformer, der har patienter og kvalitet i fokus, siger han.

Regionsrådet vedtager officielt det nye budget på deres møde den 26. september

Se budgetforliget (pdf)


Siden er sidst opdateret: 19-09-2016 af Odense Universitetshospital.