Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

1.0 Anmeldelse til Regionens Fortegnelse

Al sundhedsvidenskabelig forskning med følsomme personoplysniger, herunder helbredsoplysninger, kræver at projektet har en forudgående tilladelse, således at projektet bliver anmeldt til Regionens fortegnelse (tidligere anmeldelse Datatilsynet).

Foretages forskningen i regi af OUH er der tale om offentlig forskning, som skal anmeldes til Regionens fortegnelse via Direktionssekretariatet på OUH.

For at anmelde et projekt skal der udfyldes et anmeldelsesskema.

Giver udfyldelsen anledning til tvivl, se da vejledningen til udfyldelse af skemaet.

Mere information om anmeldelse til Datatilsynet kan findes i vejledningen fra Danske Regioner samt i artiklen fra Datatilsynet om regler og praksis for god databehandlerskik.

Så vidt det er muligt, skal der sammen med anmeldelsen sendes en protokol eller synopsis / lægmandsrapport.

Udfyldt anmeldelsesskema og evt. protokol eller synopsis / lægmandsrapport sendes til ouh.pd@rsyd.dk

I Direktionssekretariatet bestræber vi os på at tømme postkassen dagligt, hvorfor sagsbehandlingstiden sjældent overstiger en uge, medmindre anmeldelsen giver anledning til bemærkninger.

Når Direktionssekretariatet vurderer, at databeskyttelseskravene er overholdt, sendes en tilladelse til at behandle data i projektet. Af denne godkendelse fremgår en række vilkår, som den projektansvarlige skal sikre bliver overholdt. Disse vilkår er både af administrativ og teknisk karakter.

Mere information herom findes i den tværgående retningslinje OUH, Opbevaring og behandling af forskningsdata på OUH. Der er desuden publiceret et notat med angivelse af de systemer, der kan anvendes til opbevaring og behandling af forskningsdata indeholdende personfølsomme oplysninger: Notat om systemer til opbevaring af forskningsdata.Siden er sidst opdateret: 29-04-2019 af Odense Universitetshospital.