Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Hygiejneorganisationen ved OUH, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Tværgående infektionshygiejniske retningslinjer kan findes på Hygiejnekomiteens side i Infonet – der kan også opnås direkte adgang via intranettets forside

Fundamentet for forebyggelse af sundhedssektor-erhvervede infektioner er en god overholdelse af de generelle hygiejniske forholdsregler, der

 • gælder for alle patienter - i alle afdelinger – i alle undersøgelses-behandlings- og plejesituationer
 • beror på at alle menneskelige udskillelser skal betragtes som smittefarlige

De generelle hygiejniske forholdsregler omfatter:

 • Gennemført håndhygiejne herunder brug af handsker, hvor det er relevant
 • Beskyttelse af uniform ved risiko for en forurening
  • Anvendelse af plastforklæde
 • Beskyttelse af ansigt ved risiko for stænk og sprøjt
 • Spild tørres straks op, stedet rengøres og desinficeres
 • Rengøring/desinfektion/sterilisation af udstyr
 • Håndtering og transport af affald, snavsetøj og prøvemateriale
 • Adskillelse af rent og urent i indretning og i arbejdsgange

For personale, der ikke er i en funktion hvor der kræves uniformering gælder almindelig god hygiejnisk adfærd, herunder udførelse af håndhygiejne inden man spiser, efter toiletbesøg etc.

Mere viden finder du bl.a. hos din hygiejnekoordinator i din afdeling – endvidere er her nogle links til relevante sider/film der belyser afbrydelse af smitteveje – herunder håndhygiejne og forebyggelse af urinvejsinfektioner:

E-learning. Værd at vide om håndhygiejne. SSI

http://www.ssi.moch.dk/goto.php?target=pg_720

Film med grøn maling. Region Hovedstaden

” Den usynlige udfordring”

Hand Hygiene Educational Training Video

https://www.youtube.com/watch?v=LvRP3c5n3P8

Infection control: break the chain. University Hospitals Birmingham

https://www.youtube.com/watch?v=_o9SxDFPUiA

E-learning om forebyggelse af UVI-kateterrelaterede urinvejs infektioner. SSI

http://www.ssi.moch.dk/data/ssi-prim/lm_data/lm_2929/index.html

Kursus. Værd at vide om håndhygiejne. SSI

http://www.ssi.moch.dk/data/ssi-prim/lm_data/lm_3349/index.html

 

Kontaktoplysninger til Infektionshygiejnisk Enhed:
 

Ledende overlæge Anette Holm: anette.holm@rsyd.dk
 

Hygiejnesygeplejerskerne: Telefonnr. og mail, hygiejnesygeplejersker:

Lise Andersen: 5164 0841 lise.andersen@rsyd.dk

Mette Detlefsen: 2346 6576 mette.detlefsen@rsyd.dk

Hanne Højvang: 2940 7538 hanne.hoejvang@rsyd.dk

Hanne Lundgaard: 2115 3539 hanne.lundgaard@rsyd.dk

Annette Toft: 5148 7284 annette.toft@rsyd.dk

Sekretariatet, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling: 6541 3992


Siden er sidst opdateret: 25-10-2019 af Odense Universitetshospital.