Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Godt at vide

Nedenstående er henvendt til gravide med diabetes FØR graviditeten

Der er mange råd, anbefalinger og tiltag under en graviditet. Mange af disse er ens, uanset om man har diabetes eller ej.
Der er imidlertid også nogle ting, der er anderledes som følge af din diabetes, og hvor anbefalinger og forhold for graviditet/fødsel/barsel derfor er anderledes.
Med denne folder vil vi gerne informere om nogle af de emner, som er relevante for dit/jeres forløb.

I det følgende kan du/I læse om:

 • Motion og graviditet
 • Vægtøgning i graviditeten
 • Fødselsforberedelse
 • Fødsel/kejsersnit
 • Barselsophold
 • Pakkeliste til fødsel/kejsersnit og barselsophold
 • Amning
 • Hjemme igen med den lille ny

Undervejs i graviditeten er der mulighed for uddybende information om disse emner (samt naturligvis om mange andre emner) i forbindelse med samtalerne i vores Diabetes-Svangre-Team.
Sig meget gerne til, hvis der er noget, du/I gerne vil tale med os om.

Motion og graviditet

Som udgangspunkt anbefaler Sundhedsstyrelsen, at gravide er moderat fysisk aktive i 30 minutter om dagen, da det nedsætter sandsynligheden for komplikationer i graviditeten. Dette gælder også, når man har diabetes. Det vil derfor være en stor fordel for dig og din graviditet, at du fortsætter med den motion, du hidtil har dyrket (pånær tunge løft, hårde stød og fald).
Fysisk aktivitet kan også være en hjælp for dig i forhold til at styre dine blodsukre.

Hvis du vurderer, at du ikke helt når op på den anbefalede daglige aktivitet, vil det være en fordel, at du forsøger at øge dit aktivitetsniveau. Spørg os gerne til råds, hvis du mangler fif og gode idéer.

Hvis der i løbet af din graviditet opstår behov for, at du aflaster og reducerer den fysiske aktivitet, vil lægerne og/eller jordemoderen informere dig om det.

Vægtøgning i graviditeten

Under graviditeten anbefales det, at du hverken tager for lidt eller for meget på. Den anbefalede vægtøgning afhænger af, hvad du vejede lige inden, du blev gravid. Der tages udgangspunkt i dit BMI, som du selv kan beregne på denne hjemmeside.
Dit BMI vil også ofte være beregnet hos din alment praktiserende læge og vil fremgå af din vandrejournal. 

BMI før graviditeten

Anbefalet vægtøgning i graviditeten

BMI under 25 (normalvægtig)

10-15 kg

BMI 25-30 (overvægtig)

5-8 kg

BMI over 30 (meget overvægtig)

0-5 kg

 

Det er dog ikke et krav, at du skal tage alle de angivne kilogram på, så længe du sørger for, at din kost er god og sund og dækker dine og dit barns behov – spørg gerne vores diætister til råds.

Fødselsforberedelse

Lige nu tilbyder vi et informationsmøde særligt henvendt til gravide med diabetes. Du/I vil få en invitation ved et af dit/jeres besøg i vores ambulatorie. Du/I har naturligvis også mulighed for at tilmelde dig/jer et almindeligt fødselsforberedelseshold.

Tjek på nettet hvilke muligheder, der er i dit/jeres lokalområde. Der vil formentlig være nogle informationer, der som følge af din diabetes ikke er relevante for dig/jer, men det vil vores jordemoder være med til at sortere i sammen med dig/jer ved jordemoderbesøgene.

Det er muligt at få en virtuel rundvisning og dermed se fødegangen på Odense Universitetshospital ved at klikke på følgende link

Fødsel/kejsersnit

Som udgangspunkt anbefales kvinder med diabetes at føde selv, da dét at have diabetes ikke i sig selv er en hindring for at føde. Sandsynligheden for et kejsersnit er imidlertid større, når man har diabetes, end hvis man ikke har diabetes.
Hvis lægerne undervejs i graviditeten eller under fødslen vurderer, at den sikreste fødselsmåde i netop dit forløb er, at du får lavet et kejsersnit, vil du/I blive informeret yderligere herom.

Vi anbefaler, at barnet kommer til verden på Odense Universitetshospital, da det er her, man i Region Syddanmark har samlet ekspertisen vedrørende fødsel/kejsersnit samt barselsomsorg for kvinder med diabetes før graviditeten og deres nyfødte.
Når du/I kommer i vores ambulatorium sidst i graviditeten (oftest omkring graviditetsuge 36) vil der hos lægerne blive lagt en plan for det videre forløb, herunder tidspunktet for hvornår fødslen/kejsersnittet anbefales at foregå.

En igangsættelse af fødslen kan strække sig over flere dage, og du skal forvente at være indlagt på vores Sengeafsnit for Graviditet og Barsel under hele igangsættelsesforløbet. Som udgangspunkt vil din mand/partner kunne overnatte på afsnittet sammen med dig.

Der er forskellige måder at sætte en fødsel i gang på. Du/I vil få mere information herom hos din jordemoder i løbet af graviditeten samt ved informationsmødet (se fødselsforberedelse).
På dagen for igangsættelsen vurderer jordemoderen på afsnittet hvilken måde, der vil være mest hensigtsmæssig for netop dig og dit forløb.

Når jordemoderen vurderer, at det er det rigtige tidspunkt i fødselsforløbet, vil du blive overflyttet til vores fødegang.
På fødegangen er din mand/partner/øvrige pårørende velkomne uanset tidspunkt på døgnet. Du har samme muligheder for smertelindring som fødende kvinder uden diabetes. Eneste undtagelse er dog vand som smertelindring, idet du frarådes fødsel i vand, ligesom ophold i badekar under fødslen ikke er mulig.

Ved et planlagt kejsersnit møder du/I ind til forundersøgelse dagen før kejsersnittet. Almindeligvis overnatter du på Sengeafsnittet for Graviditet og Barsel, da du skal faste fra om natten, og din mand/partner kan overnatte på afsnittet sammen med dig. Om morgenen på operationsdagen vil du blive gjort klar til kejsersnit og kørt ned på operationsgangen. Du må have 1 pårørende med dig inde på operationsstuen.

Under selve fødslen/kejsersnittet vil der løbende blive holdt godt øje med både dig og dit/jeres barn. Dit blodsukker vil blive målt hyppigt, og der vil blive givet insulin efter et skema, som udleveres på fødegangen, så vi sammen sikrer os, at dine blodsukre så vidt muligt ligger, som de skal.
Hvis du har insulinpumpe, laves der sidst i graviditeten aftale om, hvordan du skal forholde dig, da pumpen som udgangspunkt kan bibeholdes under fødslen/kejsersnittet.

Afhængigt af fødselsforløbet/kejsersnittet samt hvordan dit/jeres nyfødte barn har det, vil der være mulighed for, at I kan forblive sammen på fødestuen/opvågningsafsnittet, indtil I bliver overflyttet til børneafdelingen H56. Der kan dog opstå situationer, hvor det vurderes at være bedst, at barnet overflyttes, inden du selv er klar til overflytning. Din mand/partner vil da kunne blive hos dig eller følge med barnet. Vi gør alt, hvad vi kan for, at I kan forblive sammen, og at en eventuel adskillelse bliver så kortvarig som mulig.

Barselsophold

Nyfødte børn af kvinder med insulinbehandlet diabetes anbefales indlæggelse på børneafdelingen H56 (grønt team), som er vores mor/barn-afsnit, hvor du som nybagt mor som udgangspunkt også har mulighed for at være indlagt. Vi kan desværre ikke love, at manden/partneren også kan overnatte, da der er begrænset antal sengepladser på afdelingen. Det vil først kunne afklares, om der er plads til manden/partneren, når I overflyttes til H56, og det kan ændre sig i de efterfølgende dage. Evt. læs mere her

I løbet af dag- og aftentimerne er der fri besøgstid for manden/partneren samt raske søskende til den nyfødte, såfremt søskendebørnene med sikkerhed har haft skoldkopper eller er vaccineret imod skoldkopper.
For andre pårørende er der begrænset besøgstid, og andre børn end den nyfødtes søskende har ikke adgang til afdelingen.

Indlæggelsestiden på H56 varierer, men som udgangspunkt forventes en indlæggelse på 2-3 dage, hvis der er tale om et raskt barn født til tiden (dvs. fra graviditetsuge 37).

Under indlæggelsen vil der blandt andet blive holdt øje med blodsukkeret hos såvel den nyfødte som hos dig. Barnet kan få lave blodsukre efter fødslen, og for at undgå dette vil barnet få noget at spise inden for den første halve time efter, det er kommet til verden.
Barnet vil, såfremt du ønsker det, og såfremt der er mulighed for det, blive lagt til dit bryst og vil herefter blive tilbudt ekstra mad på kop eller sonde (tyndt plastikkateter i næsen). 
Ind imellem vil der være behov for, at barnet får et sukkerdrop. Barnet tilbydes som regel eftermad (supplerende modermælkserstatning efter ammemåltiderne) de første dage.
Ved behov kan barnet få lidt støtte til sin vejrtrækning ved hjælp af en lille ’stikkontakt’, der forsigtigt blæser luft ind i barnets næsebor (CPAP).
Hvis barnet får gulsot, hvilket ses lidt hyppigere, når dets mor har diabetes, vil dette kunne behandles ved lysbehandling.

Du vil blive anbefalet at tage insulin efter et skema, som udleveres på H56.
Eftersom insulinbehovet falder markant efter fødslen, er insulindoserne væsentligt lavere, end lige inden barnet kom til verden – og er som regel også lavere, end INDEN du blev gravid.
Hvis du har insulinpumpe, omstilles pumpeindstillingerne til dét, du har aftalt med diabetessygeplejersken sidst i graviditeten.

Såfremt du ikke var i behandling med insulin inden graviditeten, vil behovet for insulinbehandling formentlig forsvinde umiddelbart efter fødslen/kejsersnittet.
Hvis du var i tabletbehandling (Metformin
)  inden graviditeten, vil du efter fødslen blive anbefalet at fortsætte med insulin, så længe du ammer, da tabletbehandling ikke anbefales i ammeperioden. Tabletbehandlingen kan genoptages, når amningen ophører. Hvis du ikke skal amme, kan tabletbehandling således opstartes umiddelbart efter fødsel/kejsersnit.

Cirka 2 dage efter fødslen/kejsersnittet vil du blive tilset af en læge fra diabetesafdelingen. Sammen lægger I en plan for behandlingen af din diabetes efter udskrivelsen fra H56.

Pakkeliste til fødsel/kejsersnit og barselsophold

Når du skal indlægges til fødsel/kejsersnit, er der en masse ting, der er vigtige at få pakket i den taske, der tages med herind.

Til baby:

 • Tøj (bodystockings, sparkedragter, huer, bluser, bukser m.m.
 • Babydyne
 • Autostol (lad den blive i bilen til hjemturen)
 • Evt. en sut

Til dig:

 • Vandrejournal
 • Diabetesbog
 • Insulin og evt. anden medicin
 • Toilettaske, inkl. læbepomade
 • Behageligt tøj
 • Behageligt fodtøj/indesko, der er nemme at tage på
 • Kamera, mobiltelefon, tablets og opladere
 • Evt. læsestof/tidsfordriv til under igangsættelse af fødslen
 • Snacks og madpakke til pårørende til under fødslen
 • Evt. musik til under fødslen
 • Amme-BH og ammeindlæg (evt. af uld)
 • Evt. lanolincreme til brysterne (kan købes på apoteket)
 • Tøj, toilettaske m.m. til den nybagte far/partner til HVIS der bliver mulighed for overnatning efter fødslen

Det er IKKE nødvendigt at medbringe fødebind, bleer, vaskeklude, suttebrikker, sutteflasker og modermælkserstatning.

Amning

Amning har rigtig mange fordele for dig og barnet - både på kort og på lang sigt. Ligesom alle andre gravide anbefales kvinder med diabetes at amme.
Du/I vil i løbet af graviditeten få information om amning generelt samt specifikt i forhold til amning og diabetes.
Nogle oplever, at blodsukkeret kan falde under amning – det vil derfor være godt at sørge for, at der er juice, kiks eller andre hurtige kulhydratkilder ved hånden, når man sætter sig for at amme, så amningen kan blive en hyggelig og rolig stund for både dig og den lille. Af samme årsag er blodsukker-målene også højere i ammeperioden end i graviditeten.

Som mor med diabetes kan det være, at du skal være lidt ekstra tålmodig i forhold til amningen, da det kan tage lidt længere tid for mælken at løbe til. Dette gælder også, hvis du er overvægtig, eller hvis du får kejsersnit.
Udmalkning kan være en god hjælp til at få mælkeproduktionen godt i gang – tal meget gerne med personalet på H56 eller sundhedsplejersken, når den tid kommer. Som udgangspunkt er det ikke nødvendigt at investere i en brystpumpe til udmalkning derhjemme.

Hvis amning af den ene eller anden årsag ikke er en mulighed, kan du få råd og vejledning af personalet (eller sundhedsplejersken efter jeres udskrivelse) i forhold til hvilke alternativer, der vil være de bedste løsninger for dig og dit/jeres barn.

Hjemme med den lille ny

Når du/I er kommet hjem igen med det nyfødte barn, skal der skabes en ny hverdag og nye rutiner.
Der vil fra fødegangen blive sendt en elektronisk meddelelse til sundhedsplejersken i dit/jeres lokalområde, og hun kontakter dig/jer i dagene herefter. Måske har hun allerede ringet og lavet en aftale med dig/jer inden udskrivelsen. Ved behov kan sundhedsplejersken desuden kontaktes ved at ringe til kommunens sundhedsplejerskekontor - ofte er der telefontider om morgenen.

Ved akut behov vil det være din alment praktiserende læge eller vagtlægen, der skal kontaktes.
I forhold til din diabetes skal du i løbet af de første uger efter fødslen kontakte det sted, hvor du gik til kontrol, inden du blev gravid, og aftale en ny kontroltid med dem.

God fornøjelse

Vi ønsker dig/jer en rigtig god oplevelse – både i graviditeten og når barnet kommer til verden, og ikke mindst når hverdagen skal findes som en lille, ny familie. 

Mange venlige hilsener

Personalet i Diabetes-Svangre-Teamet
Odense Universitetshospital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret: 09-08-2019 af Odense Universitetshospital.