Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Topfrise til forsiden på www.ouh.dk

Region Syddanmark får professor i spiseforstyrrelser

René Klinkby Støving, specialeansvarlige overlæge, ph.d. er tiltrådt som professor ved Center for Spiseforstyrrelser ved Odense Universitetshospital, Psykiatrien i Region Syddanmark og Syddansk Universitet.

Særligt specialiseret somatisk afsnit i Odense
Han har mere end 20 års erfaring i behandling af patienter med spiseforstyrrelser, og har været med i udviklingen af det tværfaglige center i Odense. Som det eneste sted i landet har man her etableret et specialiseret somatisk afsnit udelukkende til at varetage behandlingen af patienter med anoreksi, når de er i en livstruende fase af sygdommen.

Del af forskergruppe med international gennemslagskraft
René Klinkby Støving har etableret en forskergruppe, der har haft international gennemslagskraft i udforskningen af både fysiske og psykiske skadevirkninger af sult og fejlernæring. Forskergruppen har bl.a. publiceret resultaterne af et mangeårigt projekt, der viser, at den høje dødelighed ved anoreksi falder markant, når behandlingen centraliseres og specialiseres.

Står for tæt samarbejde mellem psykiatri og somatik
For nylig modtog René Klinkby Støving 1,8 millioner kroner af Jascha fonden til at forbedre livskvaliteten for patienter med anoreksi under behandling. Behandlingen i centeret foretages i et tværfagligt tæt og koordineret samarbejde mellem psykiatrien og somatikken. René Klinkby Støving har desuden deltaget i udarbejdelsen af flere nationale retningslinjer for både behandlingen og for den sociale rehabilitering af patientgruppen.

Målet er øget overlevelse og forbedret livskvalitet
Spiseforstyrrelser udgør et kontinuum, der strækker sig fra risikoadfærd til egentlige psykiatriske sygdomme, som det er yderst vanskeligt at behandle. Anoreksi har den højeste dødelighed af alle psykiske sygdomme, og det er mindre end halvdelen af patienterne, der bliver helt raske. Der findes i dag ingen effektiv helbredende behandling. Der har ikke været egentlig gennembrud i forskningen, siden anoreksi blev beskrevet første gang for knap 150 år siden. Årsagen til sygdommen er stadig ukendt. Formentlig er der ikke kun én, men flere årsager.

René Klinkby Støvings vision med professoratet er igennem et styrket tværfagligt forskningssamarbejde nationalt og internationalt og igennem en forstærket inddragelse af både patienter og pårørende at udvikle, afprøve og indføre bedre behandlinger, som både kan sikre overlevelsen og forbedre livskvaliteten for denne patientgruppe.

Yderligere oplysninger

  • René Klinkby Støving, specialeansvarlige overlæge, PhD, professor ved Center for Spiseforstyrrelser ved Odense Universitetshospital, Psykiatrien i Region Syddanmark og Syddansk Universitet, tlf. 40 88 44 86

Fakta om Center for Spiseforstyrrelser 
Center for Spiseforstyrrelser ved Odense Universitetshospital (OUH) er etableret ud fra den erkendelse, at behandlingen af spiseforstyrrelser kræver et stærkt og velfungerende samarbejde og sparring mellem psykiatrien og somatikken. Tværfagligheden er derfor en hjørnesten i centerets arbejde. Alle patienter tilbydes et 2-sporet forløb, således, at de både følges i et psykoterapeutisk ambulatorium og i Ernæringsklinikken. For børn og unge anbefales oftest terapi for hele familien.

I Ernæringsklinikken møder patienterne læger med speciale i ernæring, specialiserede sygeplejesker og diætister. Behandlingen er helt overvejende ambulant, men ved behov finder indlæggelse sted i specialiserede afsnit enten i børne- og ungdomspsykiatrien, i børneafdelingen, i Ernæringsenheden eller i voksenpsykiatrien, afhængigt af hvor patienten er i sin sygdom i det konkrete tilfælde. En indlæggelse i Ernæringsafsnittet for at stabilisere den fysiske tilstand efterfølges ofte af en overflytning til et af de psykoterapeutiske afsnit. I alt råder centeret over 19 enestuer. Ernæringsenheden er et specialiseret somatisk afsnit og den eneste af sin art i landet. Behandlingen under indlæggelse foregår i videst mulig omfang uden anvendelse af tvang.

Centeret behandlingsstrategi er målrettet korte indlæggelsesforløb med opfølgning i ambulant regi, idet det anses for meget vigtigt at bibeholde patientens tilknytning til nærmiljøet og det sociale netværk, så stigmatisering og isolation undgås.

Behandlingen er højtspecialiseret og derfor modtages også patienter fra andre regioner. Centeret fungerer også som videncenter i Region Syd og bistår med vejledning, udredning, undervisning og behandling af patienter.

Psykiatrien i Region Syddanmark, OUH og Syddansk Universitet (SDU) har et samarbejde omkring forskningen og sundhedsuddannelser på højt niveau. Forskergruppen ledes af en professor med spiseforstyrrelser som særligt område. Forskningsområderne er især fysiske og psykiske følgevirkninger af sult og fejlernæring samt livskvalitet under behandlingen.

Der er aftenmøder for de pårørende, både for unge og for voksne patienter.


Siden er sidst opdateret: 12-07-2016 af Odense Universitetshospital.