Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilOm OUHpilDirektion og stabepilDirektionpilnyhederpilMedarbejderne skal fortsat granske projektforslaget til Nyt OUH

Medarbejderne skal fortsat granske projektforslaget til Nyt OUH

Nyt OUH oversigtsbillede

Totalrådgiveren for Nyt OUH – Medic OUH – erkendte på et møde med regionen 4. juli, at de har været under tidspres, og derfor ikke har nået at kvalificere økonomiberegningerne for Nyt OUH tilstrækkeligt, inden det blev afleveret. Ledere og medarbejdere på OUH skal dog fortsat granske materialet grundigt.
Bestyrelsesformand i Medic OUH Jørgen Nielsen erkendte på et møde med repræsentanter fra Region Syddanmark mandag den 4. juli, at totalrådgiveren på grund af tidspres ikke har nået at kvalificeret økonomien tilstrækkeligt i deres projektforslag for Nyt OUH. Derfor skal de bruge sommeren til at granske økonomien nøje.

Visionen for Nyt OUH er fortsat klar
Administrerede sygehusdirektør på OUH, Niels Nørgaard Pedersen, der sidder i styregruppen for Nyt OUH, pointerer, at den varslede budgetoverskridelse ikke rokker ved visionen for Nyt OUH.

”Det er vigtigt, at vi tager den med ro og gransker projektforslaget minutiøst som planlagt. Vi ved først med sikkerhed, hvor vi står, når totalrådgiveren har gennemgået og kvalificeret deres økonomiske beregninger. Vores ambition og plan er stadig at bygge det sygehus, som er beskrevet i dispositionsforslaget, siger Niels Nørgaard Pedersen.

En varslet budgetoverskridelse af projektforslaget ikke er udtryk for, at der frem til nu er brugt for mange midler. Den endelige pris på projektet findes og fastlægges først, når projekt har været i udbud og tilbud på dette er modtaget fra entreprenører og håndværkere.

Medarbejderne på OUH og psykiatrien fortsætter granskningen uforandret
Af samme grund fortsætter den aktuelle proces på OUH med en granskning af totalrådgivernes projektforslag efter planen. Her skal de forholde sig til indretning af rum, anvendelse af materialer og overflader, møblering, placering af inventar og udstyr og placering af faste installationer. Det arbejde er grundlag for den videre projektering af Nyt OUH, så jo mere detaljerede tilbagemeldinger, jo bedre grundlag har styregruppen for det kommende arbejde.

Kompetente rådgivere hjælper med granskning
Koncerndirektør Rikke Vestergaard er formand for styregruppen for byggeriet af Nyt OUH. Hun slår fast, at regionen også vil kigge projektforslaget nøje igennem hen over sommeren bistået af den bygherrerådgiver, som rådgiver regionen i forhold til at kvalificere projektet.

”Vi vil naturligvis trække meget på vores bygherrerådgiver, der har stor erfaring med lignende byggerier, og som er meget kompetente, når det drejer sig om at læse og vurdere så stort og omfattende et projektforslag som dette,” siger Rikke Vestergaard.

Granskningen af projektforslaget og det medfølgende budget kommer til at strække sig over juli og august måned.


Fakta om styregruppen

Den styregruppe, der har ansvaret for det store byggeri, består af følgende:

  • Formand: Koncerndirektør Rikke Vestergaard
  • Administrerende sygehusdirektør på OUH Niels Nørgaard Pedersen
  • Administrerende sygehusdirektør for psykiatrisygehuset Charlotte Rosenkrantz Josefsen

Herudover deltager følgende tilforordnede med særlige faglige kompetencer i styregruppemøderne:

  • Projektdirektør på Nyt OUH Peter Fosgrau
  • Vicedirektør på Nyt OUH Torsten Lundgreen
  • Afdelingsleder for bygningsafdelingen på Nyt OUH Peter Holm
  • Afdelingsleder i projektorganisationen for byggeri Torben Kyed Larsen
  • Bygherrerådgiver

Bygherrerådgiver er et konsortium bestående af C.F. Møller og Niras, to af Danmarks mest erfarne rådgivningsvirksomheder. Bygherrerådgiver forestår granskning af projektforslaget på bygherres vegne.


Fakta om projektet
Projektforslaget fra Medic OUH beskriver detaljeret, hvordan Nyt OUH skal indrettes og fylder 3.752 sider samt knap 10.000 tegnings- og modelfiler. Derudover indeholder forslaget en tidsplan for byggeriet og et budget for de enkelte faser, som bliver styrende for de kommende udbud og licitationer.

Regionsrådet vedtog 27. april 2015 dispositionsforslaget for Nyt OUH. Siden har det været op til Medic OUH at projektere sygehuset i forhold til de krav, der fremgår af dispositionsforslaget.

På linje med de andre kvalitetsfondsprojekter i Danmark er der afsat et fast beløb til at bygge det nye universitetshospital i Odense for. Nyt OUH må således koste 6,3 mia. kr. – hverken mere eller mindre – når det står færdigbygget. Region Syddanmark har ikke mulighed for at supplere med ”egne penge”.


Siden er sidst opdateret: 10-08-2016 af Odense Universitetshospital.