Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Topfrise til forsiden på www.ouh.dk

ForsidepilOm OUHpilAfdelingerpilOdensepilRehabiliteringsafdelingenpilOm afdelingenpilNyhederpil860.500 kroner til forskning i rehabilitering ved kræftsygdom

860.500 kroner til forskning i rehabilitering ved kræftsygdom

Eva Jespersen, Rehabiliteringsafdelingen, OUH

Ph.d., post doc, fysioterapeut Eva Jespersen, Rehabiliteringsafdelingen, Odense Universitetshospital har den 27. juni 2016 fået bevilliget 860.500 kr. af VELUX FONDEN til projektet ”Rehabiliteringsbehov blandt ældre patienter med livstruende gastrointestinal kræftsygdom”.

Formålet med projektet er at kortlægge forekomsten af de faktorer, der forklarer fysisk funktionsevnetab og behov for rehabilitering hos ældre patienter, der modtager kemoterapi for kræftsygdom i mavetarm-systemet.

Det langsigtede mål er, at denne og sammenlignelige grupper af ældre med kræft, sikres bedst mulig støtte til at bevare funktion og livskvalitet.

Projektet sker i samarbejde med professor, dr.med., overlæge Per Pfeiffer og hans gruppe og er funderet i en tværfaglig interesse for den aldrende kræftpatient. Projektet bidrager til dette særlige fokus i det veletablerede Eliteforskningscenteret AgeCare - Academy of Geriatric Cancer Research, Onkologisk afdeling R, OUH. Projektet er 2-årigt og de første resultater forventes at kunne offentliggøres i foråret 2018.

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, hvis prioriterede områder er aktive ældre, øjen- og aldringsforskning. Desuden støtter fonden humanvidenskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme et videnbaseret, oplyst, rummeligt, inkluderende og bæredygtigt samfund. I 2015 uddelte VELUX FONDEN 221 mio. kr. til almennyttige formål.


Siden er sidst opdateret: 04-07-2016 af Odense Universitetshospital.