Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

219 nye tilfælde af MRSA på FYN i 2015


Opfølgning og behandling af MRSA er tidskrævende. For fagfolk er der mange detaljer at holde styr på i forløbet. Læs her om behandlingen på OUH og i almen praksis.
  

På landsplan har forekomsten af MRSA i følge overvågningsoplysninger fra Statens Serum Institut været stigende fra 2007 til 2014, hvor antallet var på 2.981 nye tilfælde. Der skete ingen yderligere stigning i 2015, hvor antallet var på 2.979 tilfælde. Stigning mellem 2012 (1.574 tilfælde) og 2014 (2.981 tilfælde) er påvirket af en revideret MRSA-vejledning fra 2012, som anbefaler at personer med daglig kontakt til levende svin screenes for MRSA ved indlæggelse.

På Fyn har forekomsten fra 2009 og til 2014 været stigende - op til 244 nye tilfælde i 2014. Der var dog et fald i nye tilfælde på Fyn i 2015 ned til 219 tilfælde. Ca. halvdelen af de nye fund i 2015 var af den svinerelaterede type af MRSA (CC398). 
   
De fleste tilfælde af MRSA er samfundserhvervede (85% i Region Syddanmark) og med sporadisk forekomst, hvorfor hovedparten bliver fulgt op via den praktiserende læge.


MRSA-behandling i almen praksis
Praktiserende læger på Fyn tilbydes rådgivning/vejledning i håndtering af behandlingen for MRSA fra hygiejnesygeplejerske Helle Pries Kristiansen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) på OUH. Patientens forløb følges herefter i samarbejde med almen praksis indtil patienten er erklæret fri for MRSA. Nogle gange er der behov for mere end én bærerbehandling, og ved 3. behandling kan det i samråd med KMA overvejes, om der skal suppleres med systemisk antibiotika.   

 

...
  MRSA er resistent over for en lang række antibiotika - bl.a. CF/Cefoxin (nederst th. på dyrkningspladen), som er en markør for methicillin resistens.

 

Generelt anbefaler vi, at en person som er bærer af MRSA gennemgår en bærerbehandling sammen med resten af sin husstand. Bærerbehandlingen består af 5 dages daglig vask med klorhexidinsæbe samt brug af Bactroban næsesalve. Samtidig gøres der rent i hjemmet, vaskes tøj m.v. 

Ved MRSA af svinetype - CC398 - påbegyndes bærerbehandling for MRSA som udgangspunkt ikke, hvis personen løbende færdes i en svinebesætning. Øvrige medlemmer af husstanden kan som hovedregel gennemgå en bærerbehandling.

Det er vigtigt, at praktiserende læger er opmærksomme på MRSA-positive patienter og skriver det i selve henvisningen, når der henvises til indlæggelse og eventuel operation, fødsel eller lignende. Det har både betydning for forebyggelse af smittespredning samt for en eventuel iværksat antibiotisk behandling af personen selv.
 

Håndtering af MRSA-udbrud på OUH
Det sker, at der på OUH opstår et hospitalserhvervet udbrud med MRSA. I sådan en situation indgår Hygiejneorganisationen i et samarbejde med den pågældende afdelingsledelse samt hospitalsledelsen om afdækning af udbruddets omfang, bekæmpelse af udbruddet samt forebyggelse af yderligere smittespredning. Hygiejneorganisationen følger udbruddet indtil der ikke kan konstateres yderligere smitte.

Opfølgningen inddrager ofte også praktiserende læger mhp. podning på udskrevne patienter samt behandling af disse, hvis de findes positive for MRSA.

Hygiejneorganisationen på OUH varetager også udbrud på plejehjem, andre institutioner eller skoler i de kommuner, som har indgået en sundhedsaftale på området. I kommuner uden sundhedsaftale håndteres udbrud af den hygiejneansvarlige i kommunen med rådgivning fra embedslægeinstitutionen/Styrelsen for Patientsikkerhed Syd.  


 

Kontaktoplysninger:

  Hygiejnesygeplejerske Helle Pries Kristiansen
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, OUH
Helle.Pries.Kristiansen@rsyd.dk  - Tlf. 2912 0791

Konst. ledende overlæge Anette Holm
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, OUH
Anette.Holm@rsyd.dk  - Tlf. 6541 4794

Praksiskonsulent Bjarne Lühr Hansen
bhansen@health.sdu.dk - Tlf. 6612 0853 

 

 

 


Siden er sidst opdateret: 12-09-2016 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring