Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Topfrise til forsiden på www.ouh.dk

Oplysninger til sundhedsprofessionelle

I Indvandrermedicinsk Klinik ser vi patienter med anden etnisk baggrund med komplicerede helbredsproblemer.
Vi modtager primært patienter bosiddende på Fyn. Vi rådgiver dog meget gerne om patienter fra resten af Region Syddanmark, som vi også kan se kortvarigt i klinikken.

I klinikken gennemgås patienternes somatiske, psykiske og sociale problemer.

Vi iværksætter og koordinerer udredning og behandling, hvor det er relevant, og hvor det er en fordel, at dette foregår i sygehusregi frem for i almen praksis. Vi sørger for, at udrednings- og behandlingsforløbet foregår hensigtsmæssigt, hvorved unødig belastning af involverede sygehusafdelinger og speciallæger undgås, ligesom patienterne lærer at bruge sundhedsvæsenet hensigtsmæssigt fremover.

Klinikkens formål er at give en særlig sårbar gruppe patienter samme mulighed for udredning og behandling som andre

Opgaverne i Indvandrermedicinsk Klinik varetages af læge, sygeplejersker og en socialrådgivere (Kontaktoplysninger på den enkelte medarbejder ses under Oplysninger til patienter)

Sisi fra IMK arbejdende ved computer

 

SKS-nummer

4202363

Lokalisationsnummer

5790002006159

 

 

 

 

. 


Siden er sidst opdateret: 13-02-2017 af Odense Universitetshospital.