Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Indvandrermedicinsk Klinik

OUH IMK

 

 

Indvandrermedicinsk Klinik er et tilbud til patienter med anden etnisk baggrund end dansk med komplicerede helbredsproblemer og/eller problemer i samarbejde med sundhedsvæsen

Det danske sundhedsvæsen er højt specialiseret, og mange har svært ved at forstå og finde rundt i det. Samtidig har læger og sygeplejesker ofte svært ved at omsætte indvandreres symptomer til entydige diagnoser.

Sprog, sociale og økonomiske problemer kan gøre det svært at at samarbejde om udredning og behandling på sygehuset. I kommune og jobcenter er det svært at skelne mellem helbred og sociale problemer.

Klinikken blev oprettet i Infektionsmedicinsk Afdeling Q.

 

Klinikkens formål

Formålet med Indvandrermedicinsk Klinik er at afbøde, forebygge og dokumentere de helbredsmæssige følger af den ulige adgang til sundhed, der opstår på grund af sprogbarrierer, traumatisering, misforståelser og forskellig sygdomsopfattelse.

Vi tilbyder at være tovholdere sammen med egen praktiserende læge i de mest komplicerede sager, hvor mennesker med indvandrerbaggrund har behov for en særlig tværfaglig indsats og samarbejde mellem social- og sundhedsvæsnet.

 

Kontakt

Indvandrermedicinsk Klinik
Odense Universitetshospital
Patienthotellet, 6. sal, Indgang 1
J. B. Winsløws Vej 4
5000 Odense C

 

Vores sekretær Dorete Andersen kan kontaktes på tlf. +45 6541 3251 mandag til fredag kl. 08.00-15.00.

 

MÅLGRUPPE

Indvandrermedicinsk Klinik modtager patienter med indvandrerbaggrund og behov for:

 • Tværfaglig vurdering
 • Vurdering på tværs af sygehusspecialer
 • Længere udredningsforløb involverende flere sygehusafdelinger
 • Sværere sociale og somatiske blandingstilstande
 • Fællesindsats mellem sygehus, kommune og almen praksis
 • Tilknytning af forløbskoordinator
 • Tæt opfølgning i særligt ambulatorium

 

HVEM KAN HENVISES

Henviste patienter skal opfylde et eller flere af følgende kriterier:

 • Behov for tværfaglig og tværspeciale vurdering i hospitalsregi
 • Betydelige og langvarige complianceproblemer
 • Sværere sociale og somatiske blandingstilstande der ikke kan håndteres alene i primærsektor
 • Behov for koordineret indsats mellem sygehus, kommune og almen praksis
 • Udredningsforløb involverende flere sygehusafdelinger
 • Behov for forløbskoordinator til optimering af udredning og/eller behandling
 • Symptomer fra flere organsystemer med uklar grundsygdom

"FAGLIGE ANVISNINGER og checkliste til praktiserende læger og andre læger, som gennemfører helbredsmæssige vurderinger af ny ankomne flytninge og familiesammenførte til flygtninge"

 


Siden er sidst opdateret: 09-10-2018 af Odense Universitetshospital.