Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Ph.d. projekter

Aktuelle:

 

Ph.d.-studerende: Nikolaj Mannering, cand.med.
Projekttitel: On adverse outcomes in patients with immune thrombocytopenia – a population-based cohort study (tidsperiode 2020-2023)

Vejledere: Professor, overlæge, ph.d., Henrik Frederiksen, Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital / Klinisk Institut Syddansk Universitet (hovedvejleder).
Professor, farmaceut, ph.d., dr.med., Anton Pottegaard, Klinisk Farmokologi og Farmaci / Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet (medvejleder).

 

 

Ph.d.-studerende: Michael Tveden Gundesen cand.med.
Projekttitel: Treatment and Monitoring of the Bone Disease in Multiple Myeloma Patients (Tidsperiode 2020-2023).

Vejledere: Thomas Lund M.D PhD., Hæmatologisk Afdeling, X Odense Universitetshospital. Niels Abildgaard, Professor, Forskningsleder, Specialeansvarlig overlæge Hæmatologisk Afdeling X, Odense Universitetshospital. Anne Lerberg Nielsen MD, Nuklearmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital. Jon Thor Asmussen, Clinical director of Oncoradiology, Radiologisk afdeling, Odense Universitetshospital.

 

 

Afsluttede:

 

Ph.d.-studerende: Dennis Lund Hansen, cand.med.
Projekttitel: Epidemiologisk undersøgelse af kronisk hæmolyse
Vejledere: Overlæge, lektor Henrik Frederiksen, Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital (Hovedevejleder), Overlæge, professor David Gaist, Neurologisk afdeling Odense Universitetshospital, overlæge, professor Kjeld Andersen, Neurologisk afdeling - Odense, Region Syddanmark.

 

Epidemiology of hemalytic disorders in Denmark

 

Ph.d.: Rikke Faeboe, cand.scient.san.
Projekttitel: Tidlig iværksat individuel fysisk træning til nydiagnosticerede patienter med myelomatose; effekt på fysisk funktion, fysisk aktivitet, livskvalitet, smerte og knoglesygdom. (Tidsperiode: 2015-2018). 

Vejledere: Professor Niels Abildgaard, Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital (hovedvejleder), Adjunkt Lisbeth Rosenbek Minet, ph.d., cand.scient.san., Rehabiliteringsenheden, Odense Universitetshopital, Sygeplejerske Mary Jarden, cand.cur., ph.d., seniorforsker, Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning og læge Ulf Christian Frølund, overlæge, Hæmatologisk afdeling, Roskilde Sygehus.


Early initiate physical exdercise in new diagnosed patients with multiple myeloma

 

Ph.d.: Lene Kongsgaard Nielsen, cand.med.

Projekttitel: Livskvalitet hos danske patienter med myelomatose (Tidsperiode 2016-2018).

 

Vejledere, Professor Niels Abildgaard, Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital (hovedvejleder), lektor, cand.cur., ph.d. Mary Jarden, Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF) og Center for Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter (CIRE), Københavns Universitet, lektor, 1. reservelæge Christen Lykkegaard Andersen, Sjællands Universitetshospital, overlæge, lektor Henrik Frederiksen, Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital.


Longitudinal patient-reported outcomes in patients with multiple myeloma

 

 

Ph.d.: Lene Østergaard Jepsen, cand.med.
Projekttitel: Semi-ambulant behandling af patienter med akut leukæmi. Patienter og pårørendes erfaringer –belyst i et rehabiliteringsperspektiv. (Tidsperiode: 2013-2015). 


Vejledere: Overlæge, ph.d., klinisk lektor Lone Smidstrup Friis, Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital (hovedvejleder), Forsker, cant. scient. anth., ph.d. Mette Terp Høybye, Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Centerleder, læge, ph.d., seniorforsker Dorte Gilså Hansen, Nationalt Forskningscenter for Kræftrehabilitering, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet.

Outpatient management of acute leukemia patients

 

Ph.d.: Sarah Farmer, cand.med. 

Projekttitel: Knoglestruktur blandt patienter med kronisk myeloproliferativ neoplasi. (Tidsperiode: 2012-2015).

Vejledere: Hanne Vestergaard, specialeansvarlig overlæge, klinisk lektor og ph.d. (hovedvejleder), Henrik Frederiksen, afdelingslæge og ph.d. (vejleder), Pernille Hermann, specialeansvarlig overlæge, klinisk lektor og ph.d. (vejleder).

 

Ph.d.: Karen Juul Mylam, cand.med.

Projekttitel: Integrating 18F-FDG positron emission tomography (PET) to the early response assessment in diffuse large B-cell lymphoma. 

Vejledere: Niels Abildgaard (hovedvejleder), Lars Møller Pedersen (projektvejleder), Poul Flemming Høilund-Carlsen (Nuklearmedicinsk Afdeling), Henrik Petersen (Nuklearmedicinsk Afdeling), Michael Boe Møller (Afdeling for Klinisk Patologi), Oke Gerke (Nuklearmedicinsk Afdeling), Werner Vach (Nuklearmedicinsk Afdeling).

 

Ph.d.: Charlotte Toftmann Hansen, cand.med.

Projekttitel: Evaluation of serum free light kappa/lambda chain in multiple myeloma and other plasma cell dyscrasia (tidsperiode: 2008-2011).

Vejledere: Niels Abildgaard (hovedvejleder), Jørgen Jespersen (professor, Institut for Regional Sundhedsforskning).

Evaluation on the serum free light chain analysis in plasma cell dyscracia

 

Ph.d.: Ida Bruun Kristensen, cand.med.

Projekt titel: Osteoblast and osteoclast regulatory genes in myeloma bone disease (tidsperiode 2009-2012). 
Vejledere: Niels Abildgaard (hovedvejleder), Jacob Haaber, Henrik Ditzel (professor, Medicinsk Bioteknologisk Center, SDU), Maria Lyng (ph.d, post-doc, Medicinsk Bioteknologisk Center, SDU).

  Siden er sidst opdateret: 24-11-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring