Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Ph.d. projekter

Aktuelle:

Ph.d.-studerende: Dennis Lund Hansen, cand.med.

Projekttitel: Epidemiologisk undersøgelse af kronisk hæmolyse (Tidsperiode 2017-2020)

Vejledere: Overlæge, lektor Henrik Frederiksen, Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital (Hovedevejleder), Overlæge, professor David Gaist, Neurologisk afdeling Odense Universitetshospital, overlæge, professor Kjeld Andersen, Neurologisk afdeling - Odense, Region Syddanmark

 

Ph.d.-studerende: Brian Østergaard, cand.med.

Projekttitel: A prospective study of dual PET/CT and Diffusion Weighted MRI in Multiple Myeloma. (Tidsperiode 2013-2016). 

Vejledere: Professor Niels Abildgaard, Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital (hovedvejleder), professor Torben Plesner, Hæmatologisk afdeling, Vejle Sygehus, professor Poul Flemming Høilund-Carlsen, Nuklearmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital, Overlæge Jon Thor Asmussen, Radiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.

 

Ph.d.-studerende: Rikke Faeboe, cand.scient.san.

Projekttitel: Tidlig iværksat individuel fysisk træning til nydiagnosticerede patienter med myelomatose; effekt på fysisk funktion, fysisk aktivitet, livskvalitet, smerte og knoglesygdom. (Tidsperiode: 2015-2018). 

Vejledere: Professor Niels Abildgaard, Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital (hovedvejleder), Adjunkt Lisbeth Rosenbek Minet, ph.d., cand.scient.san., Rehabiliteringsenheden, Odense Universitetshopital, Sygeplejerske Mary Jarden, cand.cur., ph.d., seniorforsker, Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning og læge Ulf Christian Frølund, overlæge, Hæmatologisk afdeling, Roskilde Sygehus.

 

Afsluttede:

Ph.d.: Lene Kongsgaard Nielsen, cand.med.

Projekttitel: Livskvalitet hos danske patienter med myelomatose (Tidsperiode 2016-2018).

 

Vejledere, Professor Niels Abildgaard, Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital (hovedvejleder), lektor, cand.cur., ph.d. Mary Jarden, Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF) og Center for Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter (CIRE), Københavns Universitet, lektor, 1. reservelæge Christen Lykkegaard Andersen, Sjællands Universitetshospital, overlæge, lektor Henrik Frederiksen, Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital.

 

Ph.d.: Lene Østergaard Jepsen, cand.med.

Projekttitel: Semi-ambulant behandling af patienter med akut leukæmi. Patienter og pårørendes erfaringer –belyst i et rehabiliteringsperspektiv. (Tidsperiode: 2013-2015). 


Vejledere: Overlæge, ph.d., klinisk lektor Lone Smidstrup Friis, Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital (hovedvejleder), Forsker, cant. scient. anth., ph.d. Mette Terp Høybye, Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Centerleder, læge, ph.d., seniorforsker Dorte Gilså Hansen, Nationalt Forskningscenter for Kræftrehabilitering, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet.

 

Ph.d.: Sarah Farmer, cand.med. 

Projekttitel: Knoglestruktur blandt patienter med kronisk myeloproliferativ neoplasi. (Tidsperiode: 2012-2015).

Vejledere: Hanne Vestergaard, specialeansvarlig overlæge, klinisk lektor og ph.d. (hovedvejleder), Henrik Frederiksen, afdelingslæge og ph.d. (vejleder), Pernille Hermann, specialeansvarlig overlæge, klinisk lektor og ph.d. (vejleder).

 

Ph.d.: Karen Juul Mylam, cand.med.

Projekttitel: Integrating 18F-FDG positron emission tomography (PET) to the early response assessment in diffuse large B-cell lymphoma. 

Vejledere: Niels Abildgaard (hovedvejleder), Lars Møller Pedersen (projektvejleder), Poul Flemming Høilund-Carlsen (Nuklearmedicinsk Afdeling), Henrik Petersen (Nuklearmedicinsk Afdeling), Michael Boe Møller (Afdeling for Klinisk Patologi), Oke Gerke (Nuklearmedicinsk Afdeling), Werner Vach (Nuklearmedicinsk Afdeling).

 

Ph.d.: Charlotte Toftmann Hansen, cand.med.

Projekttitel: Evaluation of serum free light kappa/lambda chain in multiple myeloma and other plasma cell dyscrasia (tidsperiode: 2008-2011).

Vejledere: Niels Abildgaard (hovedvejleder), Jørgen Jespersen (professor, Institut for Regional Sundhedsforskning).

 

Ph.d.: Ida Bruun Kristensen, cand.med.

Projekt titel: Osteoblast and osteoclast regulatory genes in myeloma bone disease (tidsperiode 2009-2012). 
Vejledere: Niels Abildgaard (hovedvejleder), Jacob Haaber, Henrik Ditzel (professor, Medicinsk Bioteknologisk Center, SDU), Maria Lyng (ph.d, post-doc, Medicinsk Bioteknologisk Center, SDU).

  Siden er sidst opdateret: 28-03-2019 af Odense Universitetshospital.OUH | Odense universitetshospital | Svendborg sygehus