Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Praksisforskningen jævner bulerne ud

Det giver gevinst for patienterne, når Praksis, SDU og OUH arbejder tættere sammen om forskningen – både fordi behandlingerne bliver bedre men også fordi patienterne møder lidt færre buler og bump på deres ture mellem sygehus, læge og kommune.

Man kunne egentlig godt kalde Forskningsenheden for Almen Praksis for en stor damptromle.
Ikke i den overførte betydning, hvor al modstand fejes bevidstløst til side, men helt bogstaveligt som nogen, der jævner buler og glatter ud, så trafikken på vejen mellem praksis, kommuner og hospital bagefter kan blive så jævn som muligt.  

– Patienter i et moderne sundhedsvæsen vandrer mellem praksis, sygehuse, tilbage til praksis og kommunen og måske ind imellem til et ambulatorietjek. Derfor er det vigtigt ,at vi får skabt et system, hvor bumpene i overgangene er så små som muligt, og det er et af vores vigtigste forskningsområder, hvordan det sker, forklarer Jens Søndergaard, som er forskningsleder og professor i Forskningsenheden for Almen Praksis på SDU.

Det handler om overgange
Jens Søndergaards kontor ligger sammen med resten af forskningsenhedens lige ovenpå lægehuset på J. P. Winsløws vej, hvor blandt andet praksiskoordinator Erik Holk har hjemme. På den anden side af vejen ligger OUHs sølvglinsende patienthotel og et sundt stenkast længere nede af vejen ligger SDUs sundhedsvidenskabelige fakultet.

Placeringen er et godt billede på, hvordan han ser rollen for Forskningsenheden for Almen Praksis: midt mellem alle aktører i Sundhedsvæsenet.

– Overgange handler både om systemer men også om sundhed. Når hospitaler forsker i ny hjertemedicin, så er det ikke nok, at medicinen bliver afprøvet på de sygeste patienter, som er indlagt på hospitalet. Patienter, som går hos de praktiserende læger og er mindre syge, kan reagere anderledes og måske opvejer bivirkningerne ikke effekten hos denne gruppe. Derfor bliver vi nødt til at sikre, at alle parter arbejder sammen om forskningen, siger Jens Søndergaard.

Hjælpe patienter med flere sygdomme
Peder Jest er lægefaglig direktør på OUH og er desuden specialelæge i både intern medicin og geriatri. Han er helt enig i potentialet i et styrket forskningssamarbejde.

– Vi styrker forskningssamarbejdet mellem sygehus, universitet og praksis for både at nedbryde sektorgrænser og siloer og sikre, at den relevante og nyeste viden er kendt af alle parter men også fordi mere og mere behandling foregår i et samarbejde.
Når de dage, hvor sygehuset klarede hele patientens sygdom – fra diagnose til raskmelding – er overstået, så betyder det også helt naturligt, at praksis skal knyttes tættere til sygehuset og forskningen, forklarer han.

– Vi er højt specialiserede og rigtig gode til at specifik behandling af for eksempel livstruende sygdomme, men når det kommer til patienter med multimorbiditet og multifarmakologi, så har vi brug for hinanden og det overblik over hele forløbet, som den praktiserende læge sidder med, siger han.

Samarbejdet skal udbygges
Peder Jest forklarer, at også forskning indenfor telemedicin og digitale løsninger er et fokusområde for den almene praksisforskning, men at teknologien faktisk også kan give nye kommunikationsudfordringer.

– Vi skal kunne dele information så hurtigt og gnidningsfrit som muligt, men vi skal ikke ende i en situation, hvor vi kun kender hinanden via computerskærmen. Vi skal møde hinanden via konkrete projekter, hvor vi får kompetencerne i spil. Det ser jeg som en vigtig grund til at satse på den almene praksisforskning, siger han.

Jens Søndergaard nævner en række områder, som kunne være fælles forskningsprojekter, som Forskningsenheden for Almen Praksis kunne arbejde med.

– Vi vil gerne følge et patientforløb med patientens øjne. Hvordan oplever de overgangene? Det kunne for eksempel ske ved hjælp af løbende kvalitative interviews og observering. Man kunne også undersøge medicineringen og hvorfor samarbejdet mellem praksis og sygehus ikke altid går gnidningsfrit eller om udskrivelsesoverleveringerne er gode nok, eller hvorfor cirka 1/3-del af patienterne ikke tager den medicin, de får ordineret. Måske vi også skal kigge på, om incitamentsstrukturerne er de rigtige. Der er rigtigt stort potentiale i praksisforskningen og det rækker videre end bare den traditionelle sygdomsforskning, siger han.

Peder Jest understreger, at OUH ønsker at udbygge samarbejdet mellem praksis og sygehuset mest muligt og hurtigst muligt.

– Vi kan ikke vente på overenskomster og strategier, der skal skrives. Patienterne kan ikke vente på de fordele, et tættere samarbejde giver, og derfor mener jeg også, at både sygehus, praksis og universitet skal skrue endnu mere op for samarbejdet – både omkring forskningen og i al almindelighed, og det håber jeg, at de praktiserende læger vil være med til, siger han.

Eksempler projekter, som Forskningsenheden for Almen Praksis arbejder på:
 

  • Et projekt, som informerer patienterne bedre omkring fordele og ulemper ved at tage medicin, evt. ved hjælp af grafiske virkemidler frem for den nuværende tekstinformation.
  • Et projekt, der undersøger, hvorfor der er uoverensstemmelse mellem brugen af medicin i almen praksis og på sygehusene. Hvorfor udskriver man forskelligt og hvorfor bliver der ikke altid fulgt op på medicinen, når patienterne skifter system.
  • Et projekt, som undersøger, hvorfor patienter ikke altid får tilbudt kræftrehabilitering og om rehabiliteringen i højere grad kan tilpasses patientens ønsker og behov.


Forskningsenheden for Almen Praksis udfører forskning og forskningsvejledning inden for almen lægepraksis og sundhedsvæsenet. Du kan læse mere på forskningsenhedens hjemmeside.

Læs mere om forskningssamarbejdet mellem OUH, SDU og almen praksis i Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 og om forskning i sammenhængende patientforløb i Forskningsstrategi 2016-2020.

 

 


Siden er sidst opdateret: 19-03-2016 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring