Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilOm OUHpilDirektion og stabepilDirektionpilnyhederpilPatienttilfredsheden på OUH er på niveau med sidste år

Patienttilfredsheden på OUH er på niveau med sidste år

På langt størstedelen af spørgsmålene i den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser ligger OUH fortsat gennemsnitligt eller under gennemsnittet i forhold til landets øvrige hospitaler.

Hvor tilfreds er du alt i alt med dit samlede forløb? Svarerne varierer alt efter patientgrupper:

  • 76 procent af de akut indlagte er i høj grad eller i meget høj grad tilfredse
  • 82 procent af de planlagt indlagte er i høj grad eller i meget høj grad tilfredse
  • 86 procent af de planlagte ambulante er i høj grad eller i meget høj grad tilfredse
  • 86 procent af de fødende har haft en positiv eller meget positiv oplevelse

Akut indlagte patienter på OUH er de eneste med højere patienttilfredshed end tilsvarende patienter på andre af landets hospitaler. De planlagt indlagte patienters tilfredshed er på niveau med landsgennemsnittet, mens de ambulante patienters og de fødendes samlede tilfredshed ligger under gennemsnittet. Det fremgår af den netop offentliggjorte Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser.

Link til LUP 2015 for akut indlagte patienter på OUH (PDF)
Link til LUP 2015 for planlagt indlagte patienter på OUH (PDF)
Link til LUP 2015 for planlagt ambulante patienter på OUH (PDF)
Link til LUP Fødende 2015 for OUH (PDF)

Patienttilfredsheden på OUH er generelt lavere end landsgennemsnittet
Den samlede tilfredshed er dog blot ét af en række spørgsmål i undersøgelsen. Det generelle billede er, at OUH for alle patientgrupper, undtagen de akut indlagte, enten scorer gennemsnitligt eller under gennemsnittet i forhold til landets øvrige hospitaler. Dermed understreger den nye undersøgelse billedet fra tidligere år, vurderer administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen:

Markant potentiale for øget tilfredshed
”Undersøgelsen viser, at vi stadig har et stykke vej før vi imødekommer patienternes forventninger. I betragtning af, hvad vi kan præstere fagligt, bør der være et markant potentiale for også at forbedre patienttilfredsheden. Hvad er der vigtigt for patienterne, er også vigtigt for os, da eksempelvis bedre inddragelse og information gør dem bedre i stand til at tage hånd om deres eget forløb, siger Niels Nørgaard Pedersen.

Han henviser til, at alle patientgrupper især vurderer OUH lavt på inddragelse af patienterne og de pårørende i deres behandlingsforløb samt information om bivirkninger med medicineringen under og efter indlæggelsen.

LUP skal drøftes på stort ledelsesseminar
Administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen opfordrer derfor til, at afdelingerne drøfter deres afdelingsspecifikke rapporter og blandt andet med inddragelse af LMU vurderer, hvordan man lokalt kan forbedre patienternes oplevelse. Han har samtidig bedt staben Kvalitet, Forskning, Uddannelse og Innovation om at gennemgå samtlige kommentarer fra patienterne for at komme bag om tallene. Resultatet heraf skal bruges på et stort afdelingsledelsesseminar den 31. marts og 1. april:

LUP skal bruges som arbejdsredskab
- Med LUP 2015 får vi et arbejdsredskab til at dykke ned i, hvad der er behov for generelt og på den enkelte afdeling. Patienternes tilbagemeldinger skal også indgå i vores eksisterende arbejde med at indføre fælles processer for eksempelvis den gode stuegang og fastsættelsen af behandlingsmål. Vi skal både se på, hvordan vi får skabt en større sammenhæng i behandlingen, men er der behov for, at hver afdeling bliver mere skarp på, hvad det konkret vil sige hos dem at sætte patienten først, siger Niels Nørgaard Pedersen.

Hør Niels Nørgaard Pedersen uddybe sin holdning i dette videointerview


Siden er sidst opdateret: 07-04-2016 af Odense Universitetshospital.