Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilOm OUHpilDirektion og stabepilDirektionpilnyhederpilSkærpet kontrol med håndtering af følsomme personoplysninger

Skærpet kontrol med håndtering af følsomme personoplysninger

Pas på patientoplysninger

Flere tiltag skal i foråret sikre, at kun relevante medarbejdere på OUH har adgang til følsomme personoplysninger, og at de kun indhenter nødvendige oplysninger.

Dansk lovgivning stiller krav om, at der føres kontrol med, om opslag i elektroniske patientjournaler er berettigede. Den opgave får i foråret et nøk opad, når Klinisk It på OUH blandt andet indfører en skærpet kontrol med, hvem der har adgang til hvilke it-systemer. I løbet af året indføres desuden stikprøvekontroller af, om det enkelte opslag nu også er berettiget.

”Datatilsynet rejste sidste år kritik af den lette tilgængelighed til private oplysninger i Region Midtjyllands elektroniske patientsystemer. Den kritik tager vi på OUH til efterretning og skærper kontrollen. Selv med nok så gode hensigter om at hjælpe en bekendt med at ”oversætte” indholdet af deres patientjournal er alle opslag uberettigede, hvis de ikke sker som led i et behandlingsforløb, som man selv har ansvar for. Derfor skal man som medarbejder være opmærksom på reglerne, også for at kunne beskytte sig selv i forhold til lovgivningen,” siger Niels Nørgaard Pedersen, administrerende sygehusdirektør på OUH.

Afdelinger skal gennemgå ansattes brugeradgange
I marts begynder Klinisk It med at ruste fire afdelingers ledelser og it-kontaktpersoner til at gennemgå alle deres ansattes adgange til it-systemer og afgøre, om nogle af medarbejderne har for vide adgange i forhold til deres opgaver. Det drejer sig om

  • Kvalitet, Forskning, Uddannelse og Innovation (stab)
  • Klinisk Biokemisk Afdeling (Svendborg)
  • Klinisk Immunologisk Afdeling (Odense)
  • Geriatrisk Afdeling G (Odense)

I efteråret vil hospitalets øvrige afdelinger skulle lave samme kontrol. Herfra er det så meningen, at afdelingerne skal gennemgå de ansattes adgange til it-systemer to gange årligt fremadrettet.

Ny software afslører uberettigede opslag i patientjournaler
I foråret tager Klinisk It ligeledes ny software i brug, som blandt andet gør det muligt at lave en kontrol af, hvilke medarbejdere, der har kigget i en journal på en allerede udskrevet patient. Den nye kontrol udføres to gange årligt på udvalgte afdelinger per matrikel. Afdelingsledelsen vil så sammen med medarbejderen kunne drøfte baggrunden for tilsyneladende uberettigede opslag i patientjournaler. Uberettigede opslag i patientjournalen kan få ansættelsesretlige konsekvenser, i værste fald i form af bortvisning. 

”Det handler ikke om at mistænkeliggøre vores personale. Vi har dog som sundhedsvæsen et ansvar for at vores patienters forhold behandles fortroligt. Samtidig skal vi løse en lovbunden opgave med at kontrollere opslag, og det kan vi kun gøre ved fx at spørge nærmere ind til mistænkelige opslag på aktuelle behandlingsforløb eller opslag i afsluttede behandlinger, siger Niels Nørgaard Pedersen.

Du kan læse mere om retningslinjerne for videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet i infonet og ved at se denne fem minutter lange animationsvideo produceret af Region Syddanmarks Enhed for Informationssikkerhed.


Siden er sidst opdateret: 16-03-2016 af Odense Universitetshospital.