Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilOm OUHpilDirektion og stabepilDirektionpilnyhederpilNår patienten har plads ved konferencen

Når patienten har plads ved konferencen

Christian Godballe, Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F300x200.jpg

På Center for Hovedhalskræft har patientinddragelse og multidisciplinært samarbejde ført til hurtigere patientforløb og tilfredse patienter.

Patienten først. Sådan har det siden 2014 heddet i OUHs kodeks, men på Center for Hovedhalskræft har patienten siddet med ved multidisciplinære teamkonferencer siden indførslen af kræftpakkerne i 2008:

Sparer tid at have patienten med
- Vores erfaring er, at det simpelthen sparer tid at have patienten med ved konferencen. Alternativt risikerer vi, at en række specialister fra forskellige afdelinger bruger en masse tid på at sammensætte et forløb og koordinere pressede kalendere blot for at skulle lave det hele om igen, hvis det viser sig ikke at matche patientens reelle ønske eller behov, forklarer professor og overlæge Christian Godballe, Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F.

Øre-Næse- og Halskirurgisk Afdeling F, Onkologisk Afdeling R, Plastikkirurgisk Afdeling Z, Radiologisk Afdeling og Nuklearmedicinsk Afdeling er faste deltagere ved de multidisciplinære teamkonferencer, som afholdes både mandag, onsdag og fredag. Alt efter behov deltager også en patolog, en neurokirurg eller en thoraxkirurg. Først drøfter specialisterne sygehistorien og gennemgår billeddiagnostikken, hvorefter patienten inviteres med i konferencen. Her bliver patienten informeret om sin diagnose og behovet for eventuelle supplerende undersøgelser, hvorefter behandlingsplanen udarbejdes sammen med patienten.

Konferencen afsluttes med en samtale mellem patienten og den sygeplejerske, der har deltaget ved konferencen. I løbet af samtalen opsummerer de sammen informationen som patienten har modtaget, og patienten får lejlighed til at stille yderligere spørgsmål. Endelig vurderer sygeplejersken og patienten sammen behovet for hjælp og støtte.

OUH har højeste efterlevelse af kræftpakke
Det multidisciplinære samarbejde har i mange år betydet, at Region Syddanmark er den region, hvor flest patienter med hovedhalskræft behandles inden for kræftpakkens fastsatte deadlines. I et nyligt speciale påviste Louise Livoni, klinisk sygeplejespecialist på afdelingen, samtidig en høj patienttilfredshed med de multidisciplinære teamsamtaler.  66 procent af de adspurgte patienter angav, at deres forløb i høj grad blev indrettet efter deres ønsker og behov. Til sammenligning mente 55 procent af OUHs planlagt indlagte patienter i den seneste landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed, at de i høj grad eller i meget høj grad havde haft mulighed for at deltage i beslutninger om deres behandling.

Det tætte samarbejde har da også fået udenlandske kolleger til at løfte øjebryn, og organisationen på OUH har været med til at danne skole for andre hovedhalskræft centre i landet, fortæller Christian Godballe.

Patienten over systemet
Administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen tror ikke, at den model uden videre og relevant vil kunne overføres til alle hospitalets patientforløb. Han opfordrer dog OUHs personale og afdelingsledelser til at have fokus på, hvordan hospitalets arbejdsprocesser i højere grad kan afstemmes med patientens behov:

- Når vi taler om patienten først, handler det om, at vi alle skal tænke i sammenhænge som sætter patienten over systemet. Center for Hovedhalskræft viser os, at patientinddragelse ikke står i modsætning til at sammensætte et koncentreret patientforløb af høj faglig kvalitet, siger Niels Nørgaard Pedersen.


Siden er sidst opdateret: 24-02-2016 af Odense Universitetshospital.