Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilOm OUHpilDirektion og stabepilDirektionpilnyhederpilMillioner skal lette presset på de geriatriske og medicinske afdelinger

Millioner skal lette presset på de geriatriske og medicinske afdelinger

11 afdelinger får nu midler til indsatser, der skal sikre det rette tilbud til den rette patient på rette tid og sted.

På Finansloven 2015 blev der afsat 100 millioner kroner i 2016 og 150 millioner kroner årligt fra 2017 til at håndtere det øgede pres på landets medicinske og geriatriske sygehusafdelinger. Pengene skal understøtte hospitalernes arbejde med at sikre en bedre udnyttelse af kapaciteten på afdelingerne ved at implementere mere effektive patientforløb.

På den baggrund har Region Syddanmark bevilliget 8,4 millioner kroner til OUH i 2016, og af dem har hospitalsdirektionen udmøntet de første 3,5 millioner kroner. Fem afdelinger modtager hver 456.000 kroner og fire afdelinger modtager 205.000 kroner, mens Rehabiliteringsafdelingerne i Odense og Svendborg modtager henholdsvis 300.000 og 100.000 kr. 

Pengene er øremærket til tiltag, der understøtter de tre indsatsområder, som på OUH skal sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne:

 • Styring og planlægning af det rette tilbud til den rette patient på rette tid og sted
 • Geriatri i døren
 • Forløbskoordinatorer for den medicinske og geriatriske patient.

Til hvert indsatsområde er knyttet en implementeringsgruppe, som udgøres af repræsentanter fra direktionen og relevante afdelinger på OUH.

Løsningen er ikke flere senge
- Svaret på det stigende antal medicinske og geriatriske patienter er ikke partout flere senge. Vi skal se på, hvordan vi undgår unødvendige indlæggelser, skaber et bedre flow i behandlingsforløbene og planlægger gode udskrivningsprocesser, siger administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen.

Fra 2017 stiger bevillingen til indsatserne til 13,2 millioner kroner årligt. I løbet af de kommende måneder fastlægger direktionen, hvordan årets og de kommende års midler skal fordeles til varige indsatser på området.

Fakta
Følgende afdelinger modtager midler fra den første bevilling på 3.500.000 kroner:

 • Geriatrisk Afdeling G i Odense   456.000 kr.
 • Geriatrisk Afdeling G i Svendborg   456.000 kr.
 • FAM/Medicinsk Afdeling M Svendborg  456.000 kr.
 • Hjertemedicinsk Afdeling B  456.000 kr.
 • Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme 456.000 kr.
 • Rehabiliteringsafdelingen Odense  300.000 kr.
 • Endokrinologisk Afdeling M Odense  205.000 kr.
 • FAM Odense   205.000 kr.
 • Reumatologisk Afdeling C  205.000 kr.
 • Lungemedicinsk Afdeling J  205.000 kr.
 • Rehabiliteringsafdelingen Svendborg 100.000 kr.

Siden er sidst opdateret: 22-02-2016 af Odense Universitetshospital.