Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Frontlinjecentre ved OUH

OUH skal være med helt i front, når det gælder udviklingen af nye behandlingsformer til patienterne. Det skal frontlinjecentrene bl.a. være med til at sikre.

- Vi vil gerne være et endnu stærkere hospital med mange højt specialiserede funktioner. Samtidig vil vi stå i spidsen for at udvikle nye behandlingsformer til patienterne. Det kræver, at vi hele tiden gennemfører nye forskningsprojekter, hvor vi udvikler og afprøver nye behandlinger, forklarer lægelig direktør Kim Brixen.

Derfor har OUH styrket forskningen på hospitalet med frontlinjecentrene  - fem frontlinjecentre i 2013 og fire nye i 2018.

Længere perspektiv giver resultater
Frontlinjecentrene står for forskningsprogrammer, der samler forskellige fagligheder og mindst én af hospitalets højt specialiserede funktioner om en større forskningsopgave på tre år. Samtidig bliver det fulgt nøje, om projekterne når deres milepæle til tiden. Det styrker resultaterne og giver et mere attraktivt miljø for forskerne, som også får lettere ved at søge eksterne midler.

- Hvis vi virkelig vil udvikle nye behandlinger, så er det vores erfaring, at forskning i små bidder med delbevillinger til kortere delprojekter ikke er effektivt nok. Der er simpelthen brug for en længere tidshorisont og større projekter på tværs af faglighederne for virkelig at få resultater, der kan nå ud til patienterne, forklarer Kim Brixen.

Fra frontlinje til eliteforskning
Håbet med frontlinjecentrene er, at flere af centrene også kommer med så gode resultater, at de efter tre år kan rykke helt op i superligaen og blive til eliteforskningscentre. Her udvikler man ikke kun én behandlingsmetode, men en helt vifte af nye behandlinger inden for et bestemt område.

- Eliteforskningscentrene er vores ypperste forskningsmodel, hvor vi udvikler en helt vifte af nye behandlinger over et forløb på fem år – og med mulighed for at fortsætte i helt op til ti år. Frontlinjecentrene er trinnet lige under og et vigtigt element i at sikre patienterne den nyeste og bedste behandling, forklarer Kim Brixen

 


 

Fakta om frontlinjecentrene:

Regionsrådet besluttede for første gang i 2013 at etablere og finansiere en Frontlinjepulje til forskning på OUH som led i vedtagelsen af budget 2014-2017.

Frontlinjepuljen yder medfinansiering til etablering af såkaldte hospitalsprogrammer. I hospitalsprogrammet inddrages den specialiserede funktion (typisk HSF og udviklingsfunktion) minimum tre afdelinger, og er typisk kendetegnet ved højteknologiske procedurer eller frontlinjebehandling.

Hospitalsprogrammet er organiseret i en programledelse i regi af direktionen med deltagelse af relevante afdelingsledelser og forskningsledere. Det enkelte program indlejres hver især i én afdeling.

Frontlinjecentrene fra 2014
Puljen var i opslag første gang med ansøgningsfrist i 2014. Her blev udpeget 4 hospitalsprogrammer, som hver blev tildelt en bevilling på 1,25 mio. kr. årligt i tre år.

De fire hospitalsprogrammer var:

Herudover valgte OUH at finansiere et 5. hospitalsprogram:

Frontlinjecentrene fra 2018
De nye frontlinjecentre, etableres fra 2018:

De enkelte centre har indgået performancekontrakter med OUH’s direktion og Klinisk Institut ved SDU. Kontrakterne definerer centrenes mål – fx antallet af videnskabelige publikationer, antal ph.d.-forløb og formidling af centrets resultater. 

 

Nyt fra centrene


Siden er sidst opdateret: 21-02-2019 af Odense Universitetshospital.