Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilOm OUHpilDirektion og stabepilDirektionpilnyhederpilFørste spadestik på Nyt OUH 28. april

Første spadestik på Nyt OUH 28. april

NYT OUH delprojekt 1
Delprojekt 1 skal blandt andet Udføre en række  lednings- og bygningsarbejder, så letbanens drift ikke efterfølgende forstyrres af byggeriet af Nyt OUH

Nyt OUH flytter nu fra tegnebrættet ud i virkeligheden. Regionsrådet godkendte mandag den 25. januar bevilling til to delprojekter, der officielt starter byggeriet af Nyt OUH. De to delprojekter skal være med til at forberede letbanens passage gennem det nye universitetshospital og byggemodne grunden til Nyt OUH, der bliver Danmarks største helt nye sygehus. Derefter går selve anlæggelsen i gang.

Med fremrykning og godkendelse af anlægsbevillinger til to delprojekter besluttede det syddanske regionsråd i går at begynde byggeriet af Nyt OUH.
De to delprojekter, som officielt skydes igang 28. april, markerer også startskuddet til etableringen af Region Syddanmarks nye store universitetshospital og voksenpsykiatri, Nyt OUH.
Delprojekt 1 handler primært om byggeforberedende arbejde i det område hvor letbanen kommer til at køre på sigt.

Letbanen skal forberedes først

– Det er særligt etableringen af letbanens tracé (sporføring og længdeprofil), der har gjort fremrykningen nødvendig, da arealet skal stå klar til overtagelse af Odense Letbane i oktober 2017. Letbanen skal føres ned gennem hospitalet. Det skærer byggefeltet for Nyt OUH op i to dele. Derfor er det vigtigt for os og for letbanen, at letbanens håndværkere kan komme til deres byggeplads, uden at det forstyrrer de håndværkere, som skal bygge Nyt OUH. Det er et meget kompleks koordineringsarbejde, men heldigvis har vi et rigtigt godt samarbejde med Odense Letbane, siger Karsten Uno Petersen (S), der er formand for regionens innovationsudvalg.

Mere end 200.000 tons jord skal flyttes

Delprojekt 2 omfatter byggemodningen af hele det areal, hvor Nyt OUH skal bygges. I det byggeforberedende arbejde bliver det nødvendigt at flytte mere end 200.000 tons jord og der skal etableres tunneler og anlægges veje.
I forbindelse med delprojekt 2 etableres også projektkontor og besøgscenter, der giver gode muligheder for at vise projektet frem.
Det giver rigtig god mening at søsætte de to projekter samtidigt, da det både byggeteknisk og økonomisk er mest hensigtsmæssigt at byggemodne hele det areal, hvor det nye sygehus skal opføres, når vi nu alligevel er i gang med letbanen”, siger projektdirektør for Nyt OUH Peter Fosgrau.

Første spadestik og kommende udbud

Med beslutningen om bevillingen ligger datoen for første spadestik også fast. Det bliver torsdag den 28. april 2016. Straks derefter går delprojekt 1 i gang, mens delprojekt 2 begynder i september 2016. Udbudsmaterialet til delprojekt 1 forventes at være klar i slutningen af februar 2016.
”Nyt OUH er hovedhjørnestenen i Region Syddanmarks store sygehusplan, og vi har planlagt og tegnet på det siden 2008. Det, at vi nu kan gå i jorden den 28. april, er en stor tilfredsstillelse. Det bliver det største byggeprojekt i Region Syddanmark nogensinde, og vi glæder vi os til at få de første tilbud hjem”, siger Karsten Uno Petersen.Fakta om delprojekterne:

Delprojekt 1
Delprojekt 1 omfatter en 24 meter bred zone ned gennem Nyt OUH, i det der efterfølgende bliver letbanes tracé. Delprojektet omfatter bl.a.:

  • Udførelse af lednings- og bygningsarbejde, så letbanens drift ikke efterfølgende forstyrres af Nyt OUH
  • Etablering af tre kældertunnelforbindelser på tværs af letbanetracéet. Dette er vigtigt for at binde Nyt OUHs infrastruktur sammen
  • Terrænregulering af hele letbanetracé-zonen op til niveau for skinnelægning.
  • Etablering af vejanlæg hvor letbane tracéet krydser den ringvej, der kommer til at omkranse Nyt OUH.
  • Samlede anlægsudgifter for delprojekt 1 er 92,1 mio. kr.

Delprojekt 2
Delprojekt 2 igangsættes parallelt med delprojekt 1 og omfatter primært byggemodning af grunden, men også etablering af blandt andet et projektkontor med et besøgscenter.
 

  • Hele byggegrunden skal terrænreguleres
  • Vejanlægget, der skal omkranse byggeriet, etableres
  • Samtidig føres hovedforsyningsledninger langs vejanlægget med stikledninger ind på byggegrunden
  • Der opføres et projektkontor og et besøgscenter ved byggegrunden.
  • Samlede anlægsudgifter for delprojekt 2 er 267,6 mio. kr., inklusiv projektkontor og besøgscenter på 20 mio. kr.

Siden er sidst opdateret: 27-01-2016 af Odense Universitetshospital.