Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

God kommunikation skaber bedre sundhed

Sundhedspersonale bør drøfte patientkommunikation på linje med pleje- og behandlingsteknikker, lød anbefalingen fra kommunikationsforsker Helle Petersen på årets OUH sygeplejesymposium

Som afslutning på en dag med faglige oplæg, posters og networking havde arrangørerne bag årets sygeplejesymposium på OUH inviteret Helle Petersen, primært kendt som kommunikationsforsker, men aktuelt ansat som lektor i arbejds- og organisationspsykologi ved institut for psykologi og uddannelsesforskning på RUC.

Billede fra sygeplejesymposium 2016

Under sit oplæg med overskriften ”Professionel – ikke personlig – kommunikation: Vejen til en stærk kommunikationskultur på hospitalsafdelingen” anbefalede hun, at sundhedspersonale i højere grad betragter kommunikation som en del af kerneopgaven:

”Vi ved, at god kommunikation skaber bedre tillid, en fælles forståelse, bedre efterlevelse hos patienten, hvilket så igen fører til bedre behandlingsresultater og bedre sundhed. Derfor bør man sætte mere konkrete målsætninger for sin kommunikation og skabe en bedre feedbackkultur på området, sagde Helle Petersen under foredraget.

God kommunikation skal ikke være personafhængig
Omdrejningspunktet for hendes oplæg var et netop fuldført forskningsprojekt baseret på erfaringer med sundhedspersonale i Region Midtjylland. Her blev det tydeligt, at sundhedspersonale har en tendens til at tage konstruktiv kritik af deres kommunikation mere personligt end feedback på deres sundhedsfaglighed.

Helle Petersens interview med sundhedspersonalet i Region Midtjylland viste, at der på hospitalsafdelingerne er præget af subjektive opfattelser af, hvad der er god kommunikation frem for en fælles forståelse på tværs af kolleger af, hvordan man gerne vil møde patienten. Med andre ord – patientens oplevelse afhænger i høj grad af, hvem der er på vagt den dag. Hun opfordrer derfor til, at man på afdelingsniveau i dagligdagen snakker om, hvilken form for dialog man gerne vil have med patienten.

Afdæk patientens informationsniveau
Helle Petersen anbefalede samtidig generelt et øget fokus på at afdække patientens informationsniveau. Skrækeksemplet var en mand, som troede, at hans praktiserende læge havde sendt ham til hospitalet blot for at få tjekket en hoste. Med største naturlighed begynder afdelingslægen så at forklare, hvad det vil sige at indgå i et lungekræftpakkeforløb...

Helt konkret foreslog Helle Petersen flere indledende sætninger som ”Har I snakket om….”, ”Hvad har du fået at vide om….” eller ”Ved du hvorfor du er henvist til os?”

Behov for tættere dialog på tværs af afdelinger
Den sidste af Helle Petersens hovedpointer var behovet for en tættere dialog mellem hospitalets afdelinger. For at skabe bedre overgange mellem de afdelinger som patienten møder på sin tur rundt på hospitalet, opfordrede hun til, at afdelingerne kommunikerer mere på tværs og får indsigt i, hvilke oplysninger patienten får på de andre afdelinger.

Afslutningsvist henviste hun til hjemmesiden www.patientkommunikation.dk/, som er et konkret udbytte af hendes forskningsprojekt. Her kan man læse mere om, hvordan man opbygger en god feedbackkultur og få inspiration til, hvordan man arbejder med kommunikationsudfordringen på andre af landets hospitalsafdelinger.


Siden er sidst opdateret: 26-01-2016 af Odense Universitetshospital.