Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

ForsidepilOm OUHpilDirektion og stabepilDirektionpilnyhederpilHård begyndelse for COSMIC PAS

Hård begyndelse for COSMIC PAS

Nye it-systemer trækker tænder ud, inden de bliver en del af dagligdagen. COSMIC PAS er ingen undtagelse. Opstarten har skabt udfordringer flere steder, og en task force gruppe er i gang med at se på løsninger.

COSMIC PAS har ikke fået stående ovation rundt omkring hos de mange brugere, der har skullet sadle om og tilpasse sig det nye it-system. Det er altid en vanskelig proces, specielt hvis fordelene ikke springer frem på skærmen ved første klik. Og klik er netop et af de kritikpunkter, der er meldt ind fra blandt andet den store gruppe af sekretærer, som er afhængig af et system, der arbejder optimalt, når de møder patienten. Der er mange klik, og arbejdsprocessen tager for lang tid, lyder nogle af meldingerne.

Task force gruppe ser på feed-back
Systemet er kommet for at blive. Det er politisk besluttet og har den fordel, at alle hospitaler i regionen nu taler sammen via det samme it-system. Men der bliver løbende arbejdet på at forbedre systemet, og derfor bliver kritikken og de konstruktive tilbagemeldinger taget seriøst, fortæller administrerende direktør Niels Nørgaard Pedersen.

- Der er nedsat en task force gruppe, der mødes hver 14. dag og diskuterer udfordringer i systemet, som skal løses. Medlemmerne i gruppen repræsenterer Klinisk IT, ØP, direktionen og ikke mindst klinikken. Der bliver prioriteret i opgaverne, og DIPO integrationen samt hele indkaldelsesproceduren er højt prioriteret.  Der vil også være fokus på røntgenhåndteringen, hvor problemet pt er papirhenvisninger til øvrige sygehuse, siger Niels Nørgaard Pedersen.

Arbejdet med forbedringer er i gang
Gruppen er allerede i gang med at tilpasse systemet, så arbejdsprocessen bliver optimeret.  Kort før jul blev indberetningen til LPR optimeret, så 25 sekunders ventetid blev skåret ned til et par sekunder. I COSMIC ligger flere muligheder for at effektivisere rutiner. Systemet åbner teknisk op for ankomstregistrering. Når patienten via sit sygesikringskort registrerer sig, medfører det et statusskifte inde i Cosmic, så personalet ikke skal foretage sig yderligere forbindelse med registrering. Denne tekniske mulighed bliver implementeret på relevante afdelinger i løbet af 2016.

Bedre overblik i patientforløbet
Samtidig arbejder de kliniske afdelinger nu kun i én elektronisk patientjournal, hvor de både kan skrive samt procedurekode m.m. Det betyder et bedre overblik over patientens samlede forløb.

- Vi arbejder på at få et system, der formår at tilpasse sig patienten, ikke omvendt. Det betyder meget for patienterne, at de fornemmer, at sundhedspersonale har adgang til deres forløb, også selv om deres forløb foregår flere forskellige steder i regionen, siger Niels Nørgaard Pedersen.

Det vil i fremtiden kunne give færre dobbeltregistreringer, og der vil være et større overblik over indkomne henvisninger. Det kommer specielt de afdelinger, der er på to matrikler, til gode, hvor der nu kan indkaldes fra begge matrikler. Samtidig visiterer lægerne elektronisk, så sekretæren kan følge med i, hvad der ligger klar til indkaldelse og ambulatoriestuerne kan elektronisk følge med i afbud/ændringer i deres dagsprogram.

- Der er en række fordele i det nye system, og det håber jeg ikke drukner helt i udfordringerne, som vi følger tæt, efterhånden som de bliver meldt ind. Vi vil i direktionen have fokus på, at implementeringen af COSMIC PAS er en samlet opgave, sygehuset har, og som alle faggrupper skal løfte sammen, siger Niels Nørgaard Pedersen.
 


Siden er sidst opdateret: 08-01-2016 af Odense Universitetshospital.