Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Programkomite for fondsansøgninger

 

Formålet med programkomiteen er at få sat øget fokus på hjemtagning af eksterne forskningsmidler, herunder sikre, at der bliver iværksat tiltag, der betyder, at vi får sendt flere og mere konkurrencedygtige  ansøgninger afsted med OUH/KI som afsender.

Konkret betyder dette, at der fremover vil blive afholdt komitemøder, der centreres omkring et enkelt opslag.

Møderne vil typisk ligge ca. 6-12 mdr. før en ansøgningsfrist.

Afhængigt af opslagstype vil relevante forskere (professorer og seniorforskere) blive inviteret til de enkelte møder.  Den der modtager en invitation, har mødepligt og er forpligtet til at søge fonden, hvis der deltages i den efterfølgende proces. Til gengæld vil et særligt støtteforløb tilbydes alle, der på denne måde bliver forpligtet (se nedenfor).

BEMÆRK: Komitemøderne er åbne for øvrige interesserede forskere, der har konkrete planer om at søge fonden.  Deltager man på møderne, skal man dog være klar over, at man forpligter sig til at søge fonden.  
 

Programkomiteen ledes af direktør Kim Brixen og Institutleder Kirsten Ohm Kyvik og stabsbetjenes af:

Forskerstøtte, SDU: (Olaf Svenningsen og Helen Korsgaard): Strategisk sparring, rådgivning og processtøtte. Støtte til budget, når det vedrører midler der placeres på SDU.

Forskerservice, OUH (Lars Weber Strate): Støtte til økonomi, fx udarbejdelse af budget i henhold til tilskudsgivers bevillingsbetingelser, når det vedrører midler, der placeres på OUH. Omdrejningspunktet er særligt medregning af udgifter til indirekte omkostninger, revision mv., men der ydes også bistand til budgettering af lønomkostninger, øvrig drift m.m.  

Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse, OUH (Charlotte Horsted): generel sekretariatsbetjening, processtøtte og facilitering af ansøgningsnetværk/-konsortier.
 

 Årshjul 2017 (se årshjul 2016 her)

Komitemøde kl. Fond Tema Deadline
5-1-2017

14.30-15.30

Indg. 93, lok. 1+2

Lundbeckfondens tematiske opslag   1. marts
26-1-2017

14.30-15.30

Indg. 20,

lok 54

Innovationsfondens Grand Solution   7. marts for tematiske opslag og medio juni for åbne opslag
31-1-2017   Karen Elise Jensen I 2017 støtter fonden projekter inden for leukæmi

Forventet 1. april

28-2-2017   Innovationsfonden Grand solutions. Forventet primo maj
24-4-17
 
Indg. 101, 1. sal, lok 14

Fonden til lægevidenskabens fremme

   

 
   

 

 


 
       

 Har du ikke modtaget en invitation, men ønsker at deltage i et specifikt møde, kan du kontakte Rikke Wangsøe for tilmelding.

Udover komitemøderne er der fokus på følgende tiltag for at højne kvaliteten af ansøgningerne. Det drejer sig om:

Forsker-til-forsker støtte: For at optimere processen med ansøgningsskrivning, såvel sikring af udvikling af nye forskningsidéer og –projekter, vil et støtteforløb tilbydes. Her forventes at sparring mellem forskere vil spille en væsentlig rolle.

Forløbene vil være fleksible og tilpasses de enkelte opslag/virkemidler, men indeholde følgende elementer:

 • Sikre tilstrækkelig tid til at udarbejde konkurrencedygtige ansøgninger (udarbejdelse af milepæle).
   
 • Sørge for, at hver projektidé er optimalt tilpasset det aktuelle virkemiddel (”framing the project”)
   
 • Afklare projektøkonomi og budgetlægning, herunder sikring af medfinansiering og indirekte omkostninger/overhead, og fjerne stress ifm. med disse arbejdsmomenter.
   
 • God administrativ service, inkl. korrekturlæsning og rådgivning om fx projektledelse, managementmodeller, impact mv.
   
 • Tilrettelægge faglig kvalitetssikring ved pre-peer review.


Efter hver uddeling vil der blive foretaget status og audit, der bl.a. afdækker:

 • Hvor mange gav tilsagn om at indsende en ansøgning
 • Hvor mange fik indsendt en ansøgning
 • Hvor mange ansøgninger fik midler
 • Hvad kan gøres anderledes næste gang

   

   


Siden er sidst opdateret: 22-02-2018 af Odense Universitetshospital.