Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilOm OUHpilDirektion og stabepilDirektionpilnyhederpilWhistleblower-ordning klar fra begyndelsen af 2016

Whistleblower-ordning klar fra begyndelsen af 2016

I begyndelsen af det nye år bliver der oprettet en særlig webside, hvor du anonymt kan indberette viden eller mistanke om, at der foregår noget i Region Syddanmark, der er imod reglerne.

Regionsrådet har besluttet at indgå en aftale med revisionsselskabet Deloitte om, at selskabet fra årsskiftet etablerer og driver en såkaldt whistleblower-ordning, hvor alle kan indberette forhold i Region Syddanmark, der mistænkes for at stride imod eller ligge i gråzonen i forhold til lovgivningen og interne regler.

Ordningen er især tiltænkt regionens medarbejdere, men også andre – eksempelvis leverandører og samarbejdspartnere– har mulighed for at anmelde forhold.

Sikret whistleblower-webside
Konkret vil Deloitte oprette og drive en særlig, sikret webside, hvor man via computer eller mobiltelefon kan beskrive forhold, der er af en sådan karakter, at de ikke kan håndteres indenfor den eksisterende organisation. Indberetningerne kan også ske telefonisk. 

Selve whistleblower-websiden, hvor anmeldelsen kan skrives ind, er ikke tilgængelig endnu. Sidens internetadresse vil blive meldt ud senere.

Internetsiden har ingen forbindelse med regionens IT-systemer, og hvis man foretager en anmeldelse via sin private pc, tablet eller telefon, vil henvendelsen ikke på nogen måde være sporbar.

Kan vælge forskellige grader af anonymitet
Anmeldelsen kan ske med forskellige grader af anonymitet, alt efter hvad anmelderen ønsker.
Du kan for eksempel være anonym i forhold til Region Syddanmark, men kendt af Deloitte.  Du kan også være 100 procent anonym eller kendt af både Deloitte og regionen. Det bestemmer du selv.

Ordningen gælder forhold af særlig karakter
Whistleblower-ordningen har til formål at sørge for, at der er en uvildig og uafhængig part, der kan tage imod informationer om eventuelle uregelmæssigheder udenom regionens ledelsessystem og politiske organisation.

Uanset om henvendelsen er anonym eller ej, vil Deloitte foretage en umiddelbar screening af henvendelsens karakter, herunder henvendelsens seriøsitet.

Med andre ord er ordningen alene tiltænkt de situationer, hvor forholdet ikke lader sig håndtere indenfor eksisterende organisation, herunder blandt andet patientvejledningen, MED-organisationen og tillidsmandsinstitutionen.

For eksempel vil anmeldelser om samarbejdsproblemer og mobning normalt ikke falde indenfor ordningen, mens sager om ulovligheder, bedrageri, tyveri eller magtmisbrug typisk vil.

Sagen vurderes indenfor et døgn
Uanset ugedag vil Deloitte senest 24 timer efter, de har modtaget anmeldelsen, vurdere karakteren og væsentligheden af det indberettede og beslutte, om sagen skal videregives til en særlig konktaktperson på direktørniveau i Region Syddanmark. Den særlige kontaktperson har herefter til opgave at vurdere, hvordan der skal følges op på sagen.

Inden whistleblower-ordningen sættes i gang, skal den endelige struktur og udformning godkendes af regionens Forretningsudvalg, som også vil modtage kvartalsvise rapporter med oversigt over henvendelser fra Deloitte.


Siden er sidst opdateret: 24-11-2015 af Odense Universitetshospital.