Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilForskning, job, uddannelse og samarbejdepilAlmen praksis og OUHpilOUH PraksisNYTpilIndførelse af det enstrengede patientforløb for patienter med nyopståede neurologiske symptomer på Fyn og Øerne

Indførelse af det enstrengede patientforløb for patienter med nyopståede neurologiske symptomer på Fyn og Øerne

Baggrund
Hidtil er patienter med nyopståede neurologiske symptomer i Svendborgs optageområde blevet modtaget på FAM-Svendborg og indlagt på afd MH ved mistanke om apopleksi, hvis trombolysekriterierne ikke var opfyldt.

I forbindelse med, at Ringe Sygehus i 2013 blev planlagt lukket og neurorehabiliteringen (NR) overført til Svendborg Sygehus, opstod den idé at fusionere MH og NR-Ringe til et samlet NR-Svendborg som et afsnit under Neurologisk Afdeling. Projektet blev efterfølgende godkendt af regionsrådet og indført i generalplanen for ombygningen af Svendborg Sygehus. Det enstrengede patientforløb (ENP) vil medføre, at alle borgere på Fyn og Øerne vil blive stillet lige i undersøgelse og behandling af akut opståede neurologiske symptomer.

Etablering af ENP
Vi står nu umiddelbart foran fusionen, som vil finde sted i 2 tempi. Cirka halvdelen af NR-Ringe vil blive overført til Svendborg Sygehus den 20.10.2015, og smelter her sammen med 18 MH senge. Flytningen af den sidste del af NR-Ringe er planlagt til april-maj 2016. 

Fra den 20.10.2015 skal alle patienter med nyopståede symptomer, som rejser mistanke om neurologisk sygdom, visiteres til Neurologisk Afd. Odense, hvor den initiale udredning og behandling vil blive gennemført.
 
Patientforløbene kan opdeles i følgende grupper:

 1. Patienter med akut forværring af kendt neurologisk sygdom uden yderligere udredningsbehov forbliver indlagt i CAP, hvis udskrivning forventes indenfor det første indlæggelsesdøgn (f.eks. patienter med migræneanfald eller epileptisk anfald)
 2. Patienter med cerebrovaskulære sygdomme flyttes hurtigst muligt til N1, bortset fra TIA patienter, som ofte vil kunne færdigbehandles i CAP i løbet af ét døgn.
 3. Patienter med andre neurologiske tilstande med akut udrednings- eller behandlingsbehov flyttes hurtigst muligt til afd N2.
 4. Patienter for hvem mistanken om akut neurologisk sygdom afkræftes i FAM, men kræver akut behandling, varetages i medicinsk regi på FAM. Patienter som er hjemmehørende i Svendborgs optageområde flyttes dertil, hvis deres tilstand tillader det.

Følgende patientkategorier skal forsat primært henvises til FAM (Svendborg eller Odense):

 • Patienter med akut opstået monosymptomatisk svimmelhed
 • Patienter med monosymptomatisk lipotymi
 • Patienter hos hvem de neurologiske symptomer primært mistænkes at skyldes medicinsk sygdom.

Følgende patientkategorier vil efter primær indlæggelse på Neurologisk Afd. Odense blive flyttet til Neurorehabiliteringen (NR):

 • Patienter med behov for specialiseret neurorehabilitering
 • Patienter med behov for behandling af komorbiditet før udskrivelse
 • Patienter med behov for optimering af symptomatisk medicinsk behandling før udskrivelse
 • Diagnoserne vil overvejende være: Apopleksia cerebri, Tumor cerebri med deficit efter kirurgisk eller onkologisk behandling, MS efter medrolbehandling af attak, Encefalit

Derudover vil NR modtage patienter fra Hammel og Viborg efter afsluttet neurorehabilitering på højt specialiseret niveau.
 
Henvisning og visitation
Henvisning til trombolysevurdering rettes som tidligere til neurologisk speciallægevagt (tlf.24809584)
Alle andre henvendelser mhp akut indlæggelse skal rettes til neurologisk bagvagt (tlf.21380435)

Kontaktoplysninger

Mads Ravnborg
Ledende overlæge, dr.med.
Neurologisk afdeling, OUH
Email: mads.ravnborg@rsyd.dk
Tlf.: 6541 2476

Elke Dorothea Baurichter
Praksiskonsulent for Afdeling N
Email: baurichter@dadlnet.dk
Tlf. (praksis): 6472 1006 


Siden er sidst opdateret: 12-11-2015 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring