Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Hjertestopundervisning via e-learning

Direktionen besluttede i foråret at implementere e-learing som metode til undervisning i hjertestopbehandling suppeleret med et praktisk ”hands on” kursus reduceret i omfang og repetitions interval i forhold til den nuværende undervisning.

Den regionale enhed for e-learning har i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af klinisk personale udviklet programmet, som består af 3 niveauer målrettet 3 forskellige målgrupper:

  • Niveau 1 går i luften mandag d. 21. september 2015
  • Niveau 2 implementeres ca. medio oktober 2015
  • Niveau 3 implementeres ca. medio november 2015.

Målgruppen for niveau 1 er: alle medarbejdere der ikke er læger, sygeplejersker, radiografer eller jordemødre. Se plan2learn.

Målgruppen for niveau 2 er: sundhedsfagligt personale som administrerer medicin og som ikke er omfattet målgruppen til niveau 3. Se yderligere oplysninger på Intranettet ca. medio oktober.

Målgruppen for niveau 3 er: Læger og sygeplejersker på anæstesi-, intensiv- og koronarområdet samt FAM, afdeling Q og afdeling. Desuden læger i klinisk basisuddannelse. Se yderligere oplysninger på Intranettet ca. medio november.

Alle medarbejdere gennemgår e-learning kurset 1 gang årligt og det praktiske ”hands on” kursus hvert. 3. år og senest 3 måneder efter e-learning kurset.

Tilgangen til e-learning programmet sker fra ovenstående link og til de praktiske kurser på via dette link.


Siden er sidst opdateret: 23-09-2015 af Odense Universitetshospital.