Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilPressepilAktuelt og pressemeddelelserpilPressemeddelelser udsendt fra OUHpilArkivpilPresseinformation: Henvisning til OUH for mulige bivirkninger fra HPV-vaccine

Presseinformation: Henvisning til OUH for mulige bivirkninger fra HPV-vaccine

Denne tekst er senest opdateret 15. januar 2016

I forbindelse med udredningen af HPV-vaccinerede for mulige bivirkninger, har der vist sig en række spørgsmål. I det følgende er det derfor muligt at læse om status på HPV-udredningen på OUH.

Dags dato er i alt 298 piger og kvinder endeligt henvist til undersøgelse på OUH for mulige HPV-bivirkninger. Heraf har vi allerede set cirka 280 piger og kvinder til den første undersøgelse.

Dags dato henviser vi til undersøgelsestider halvanden måneder frem i tiden for personer over 18 år og 14 dage frem i tiden for personer under 18 år.
Alle henviste piger og kvinder er blevet visiteret til en udredningstid og er blevet indkaldt.  Der er derfor ingen egentlig venteliste.

I forbindelse med visitationen af piger og kvinder henvist til undersøgelse for mulige HPV-bivirkninger henholder vi os til den syddanske retningslinje for henvisning af patienter med uklare symptomer efter HPV vaccination.

Ligger symptomer og sygdomsforløb, som de beskrives i henvisningen, ikke indenfor retningslinjen for visitation, vil der blive givet besked til den henvisende læge og den pågældende patient om dette.
I alt 37 piger og kvinder er på den måde dags dato blevet henvist tilbage til egen læge.
Er henvisningen uklar, vil den henvisende praktiserende læge blive bedt om at kvalificere og genfremsende denne. 

På OUH er mistanken om sammenhæng med HPV-vaccinen ikke blevet bestyrket i tilstrækkeligt omfang til at anmelde alvorlige bivirkninger til SST.
Den undersøgte gruppe dækker over piger og kvinder med mangeartede og ofte diffuse symptomer, og det er endnu for tidligt at sige noget om, hvorvidt der ses et fælles billede. OUH forventer i løbet af 2016 at have et klarere billede af dette.

Der arbejdes på et sæt fælles nationale retningslinjer for udredning ved mistanke om HPV-bivirkninger. Mere om dette emne kan findes på https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/vaccination/hpv-vaccination/bivirkninger-ved-hpv-vaccinen.aspx
 

Pressekontakt:
Kristian Serge Skov-Larsen
kristian.s@rsyd.dk 
Tlf: 3052 7065


Siden er sidst opdateret: 20-01-2016 af Odense Universitetshospital.