Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Akut myeloid leukæmi

 

Akut myeloid leukæmi (AML) er den hyppigste form for akut leukæmi (blodkræft) hos voksne. Behandlingen af AML er forbedret på grund af tilkomst af nye effektive lægemidler og forbedret brug af kombinationsbehandlinger. Der pågår løbende forskning i at forbedre behandlingen yderligere og afdelingen deltager aktivt i denne udvikling.

Afdelingen deltager i følgende kliniske forsøg hos patienter med akut myeloid leukæmi: 

  

1.

Titel: "AML-18"

Kort beskrivelse:

AML-18 er et britisk multicenter forsøg med afprøvning af flere forskellige behandlingsregimer til patienter over 60 år. Studiet henvender sig ligeledes til enkelte yngre patienter, som har andre sygdomme, og som ikke tåler meget intensiv behandling. Formålet med AML-18 studiet er at forbedre behandlingsresultaterne for ældre patienter med akut myeloid leukæmi (AML) eller med en forløber for AML, såkaldt fremskredent myelodysplastisk syndrom (højrisiko MDS). AML patienterne skal kunne tåle en behandling med intensiv kemoterapi, eventuelt suppleret med knoglemarvstransplantation ved akut blodkræft.

Ansvarlig læge: Duruta Weber

Ansvarlige projektsygeplejersker: Jannie Kirkegaard og Birgitte Wolf Lundholm
 

 

2.

Titel: "AML-19"

Kort beskrivelse:

AML-19 er et britisk multicenter forsøg med afprøvning af flere forskellige behandlingsregimer til patienter mellem 18 og 60 år. Studiet henvender sig til patienter der tåler intensiv behandling. Formålet med AML-19 studiet er at forbedre behandlingsresultaterne for yngre patienter med akut myeloid leukæmi (AML) eller med en forløber for AML, såkaldt fremskredent myelodysplastisk syndrom (højrisiko MDS). AML patienterne skal kunne tåle en behandling med intensiv kemoterapi, eventuelt suppleret med knoglemarvstransplantation ved akut blodkræft.

Ansvarlig læge: Claus Marcher

Ansvarlig projektsygeplejerske: Birgitte Wolf Lundholm og Jannie Kirkegaard

 


3.

Titel: "Ude godt - hjemme bedst"

Kort beskrivelse:

Nydiagnosticerede patienter med Akut Myeloid Leukæmi (AML) kan inkluderes. 

Studiet er tilrettelagt som et prospektivt, ikke randomiseret, nationalt feasibilitystudie. Der inkluderes i alt 120 patienter over 18 måneder. Patienterne modtager kemoterapi på CADD Solis pumper via centrale venekatetre. Patienterne oplæres i egen kateterpleje inkl. skylning og blodprøvetagning. I perioden med lavt immunforsvar efter kemoterapi, håndteres patienterne i en ambulant enhed, hvor de fremøder hver 2. til 3. dag til transfusioner og infektionskontrol, efter lokale retningslinjer. 

Projektets formål er at undersøge, om ambulant hjemmebehandling med udbredt patientinvolvering og brug af avancerede programmerbare pumper kan udbredes på tværs af AML-behandlende afdelinger i landet. Derudover, om det er teknisk og sikkert gennemførligt, samt hvorvidt det samlede indlæggelsesbehov, bivirkninger (eks. appetitløshed, kvalme og opkastning) og komplikationer kan reduceres. Ved hjælp af patientrapporterede data (PROM) undersøges konsekvenserne af det ambulante AML set-up for den patientrapporterede oplevelse af helbredsrelateret livskvalitet.

Ansvarlige læger: Claus Marcher

Ansvarlige projektsygeplejerske: Birgitte Wolf Lundholm

 


4.

Titel: "REACH 3 "

Kort beskrivelse:
 

Dette er en protokol , som henvender sig til patienter, der er blevet knoglemarvstransplanteret med enten beslægtet donor eller ubeslægtet donor og ,som efterfølgende har udviklet kronisk GVH (Graft Versus Host syndrom).
I Protokollen trækkes der lod om Projektmedicinen, som hedder Ruxolitinib / Jakavi eller BAT ( Best Availiable Threapy). BAT er altså vores standardbehandlinger, som lægen vil vælge ud fra dine symptomer på kronisk GVH. Hvis man, ved lodtrækning, får behandling med BAT og dette ikke har den ønskede effekt, kan man efter 6 behandlinger, skifte over til projektmedicinen Ruxolitinib/Jakavi.

 

Ansvarlig læge: Duruta Weber

Ansvarlig projektsygeplejerske: Birgitte Wolf Lundholm

 


5.

Titel:"PTH/CAG"

Kort beskrivelse:
 

Dette forsøg henvender sig til patienten med blodsygdommene Akut Myeloid Leukæmi (AML) eller Myelodysplastisk syndrom (MDS). Forsøget undersøger de syge blodcellers udvikling, hvilket skal bidrage til en bedre forståelse af blodsygdommene. Der vil blive taget ekstra blod, knoglemarv og en hudbiopsi fra, som vil blive undersøgt ved diagnosetidspunkt, under behandling og i de senere år. Der vil ikke være ekstra besøg eller undersøgelser, da prøverne tages fra i forbindelse med dit allerede planlagte besøg.
Dette forsøg foregår i Aalborg, Aarhus, Herlev, Odense, Roskilde og på Rigshospitalet og er egnet til den myndige patient. I Odense vil det være patienten, der henvises til udredning eller er i behandlingsforløb på Hæmatologisk afdeling med mistanke om eller konstateret AML eller MDS.

Ansvarlig læge: Klas Raaschou-Jensen

Ansvarlige projektsygeplejersker: Nina Primholdt Christensen og Jannie Kirkegaard

 


 

 

Kommende kliniske forsøg

 

...

 


Siden er sidst opdateret: 06-12-2019 af Odense Universitetshospital.