Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Nyretransplantation af voksne

Nyretransplantation kan være en mulighed. For at afdække muligheden, skal du udredes.

Visitation
Du vil blive henvist til udredning - inden nyretransplantation, fra Nyremedcinske afdelinger, ambulatorier eller fra et dialyseafsnit. Udredning til nyretransplantation kan tidsmæssigt ske før eller efter opstart af dialysebehandling. Udredningen foretages ambulant. Kun i særlige tilfælde vil enkelte undersøgelser kunne kræve indlæggelse.

Undersøgelser i forbindelse med udredning
Forud for udredningen vil din kontaktlæge skønne om du er transplantationskandidat. Herefter vil der blive udarbejdet et transplantationsresume om dig. En slags journaloptagelse med din sygehistorie og en undersøgelse af dig. I den forbindelse, vil der blive bestilt følgende undersøgelser:

 • en røntgenundersøgelse af brystkassen
 • et hjertekardiogram
 • en ekkokardiografi (ultralydsundersøgelse af hjertet)
 • en arbejdstest/cykeltest. Optagelse af hjertekardiogram mens du cykler (kan evt. suppleres med en hjerteskanning en såkaldt myokardieskintigrafi)
 • en tandlægeundersøgelse og oftest røntgenundersøgelse af tænderne
 • en uroflow undersøgelse hvor patientens vandladning undersøges, hvor hurtig og hvor fuldstændigt tømmes blæren (denne undersøgelse sker typisk i forbindelse med transplantationssamtalen)
 • en gynækologisk undersøgelse og celleskrab fra livmoderhalsen rekvireres oftest fra egen læge
 • blodprøver heriblandt undersøgelse for HIV, smitsom leverbetændelse, forskellige virusinfektioner
 • supplerende undersøgelser alt efter din sygdom og symptomer

Ved mulighed for transplantation med levende donor undersøges donor (se særskilt elektronisk patientforløbsprogram)

Transplantationssamtale
Når resultaterne af undersøgelserne er samlet, vil de blive vurderet af lægen og du vil blive indkaldt til en transplantationssamtale. Du er meget velkommen til at tage en pårørende med. Under samtalen vil du blive orienteret om resultaterne af de forudgående undersøgelser samt om forløbet. Læs mere nedenfor. Skulle der være behov, kan der tilbydes flere transplantationssamtaler.

Transplantationsforløb
Nedenfor beskrives et typisk informations- og transplantationsforløb:

 • Orientering om transplantation fra levende donor eller fra en afdød
 • Planlægning og indkaldelse til nyretransplantation
 • Hvordan fungerer ventelisten
 • Operationsforløbet
 • Chancen for godt resultat
 • Immundæmpende medicin - virkning og bivirkninger
 • Kateteranlæggelser
 • Komplikationer
 • Indlæggelsens sædvanlige varighed
 • Ambulante kontroller efter udskrivelsen
 • Donoroperationen og efterforløbet for donor
 • Psykologiske reaktioner i forbindelse med transplantation
 • Juridiske forhold ved transplantation.

Risikovurdering - og godkendelse til transplantation
Når alle undersøgelser er gennemført vil din journal blive gennemgået på en tværfaglig konference med deltagelse af læger og sygeplejersker fra de Nyremedicinske afdelinger, Børneafdeling H (ved børn), Karkirurgisk Afdeling T (operationsafdeling), Anæstesiologisk Afdeling V (bedøvelse).

Konferencerne afholdes en gang om måneden. Her vil hver enkelt patient blive gennemgået specielt med henblik på risikovurdering. Samtidig afgøres det, om man, fra sygehusets side, kan anbefale transplantation.

Hvis transplantation kan anbefales, vil du blive opskrevet på ventelisten til transplantation: Hvis der er mulighed for levende donotion, vil operationen kunne planlægges.


Siden er sidst opdateret: 20-10-2014 af Odense Universitetshospital.