Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilOm OUHpilDirektion og stabepilDirektionpilnyhederpilKatalog med 33 spareforslag er udarbejdet

Katalog med 33 spareforslag er udarbejdet

Sundhedsdirektøren har sammen med sygehusdirektørerne lagt sidste hånd på et sparekatalog med 33 spareforslag, som i 2015 kan reducere Region Syddanmarks budget med omkring 130 mio. kr. Sparekataloget skal politisk behandles første gang på forretningsudvalgsmødet den 17. september.

Den stramme økonomiaftale, som regionerne indgik med regeringen lige før sommerferien, gør det vanskeligt at få Region Syddanmarks udgifter og indtægter til at passe sammen i 2015 og årene derefter. Udover en strammere økonomisk styring af sygehusene gør aftalen det nødvendigt at gennemføre egentlige besparelser. Derfor bad forretningsudvalget i sidste måned sundhedsdirektøren om at udarbejde et sparekatalog, der gør det muligt at spare 120 mio. kr. i regionens 2015-budget.

Sundhedsdirektøren har sammen med sygehusdirektørerne for regionens fire sygehusenheder i et par uger arbejdet på sparekataloget, og det er nu færdigt med 33 konkrete forslag til besparelser. Forslagene rummer samlede besparelser for omkring 130 mio. kr. i 2015.  Spareforslagene omfatter det somatiske område, sygesikringen og regionshuset i Vejle.

Indgår i budgetdrøftelserne

Spareforslagene kommer til at indgå i regionsrådets budgetdrøftelser, hvor de første gang bliver genstand for en egentlig politisk behandling på forretningsudvalgsmødet den 17. september. I forbindelse med drøftelserne kan politikerne vælge at sige, at de vil gennemføre alle spareforslagene. Omvendt kan de også vælge at pille nogle af forslagene ud af kataloget eller supplere med nye forslag. Det er så planen, at regionsrådspolitikerne vedtager det endelige sparekatalog samtidig med, at de vedtager næste års budget den 29. september 2014.

Udover disse egentlige besparelser betyder den stramme økonomiaftale også, at Region Syddanmark fra næste år på langt de fleste områder bliver nødt til overgå til en højere grad af rammestyring af regionens sygehuse. Det indebærer, at det enkelte sygehus på de fleste områder får et fast budget, som sygehuset skal overholde. Hidtil har det typisk været sådan, at hvis et sygehus havde flere patienter end aftalt, fik sygehuset ekstra betaling for det.

Regionens MED-system er orienteret om indholdet af sparekataloget. På morgenmødet onsdag den 10. september kl. 8.45 i regionsrådssalen er der mulighed for at høre mere om sparekataloget. Der er også mulighed for at læse nærmere om de enkelte spareforslag i dagsordenen til forretningsudvalgets møde den 17. september. Dagsordenen offentliggøres på regionens hjemmeside i næste uge. 

Jens Elkjær
Sundhedsdirektør
Vejle, den 5. september 2014

Link til sparekataloget


Siden er sidst opdateret: 05-09-2014 af Odense Universitetshospital.