Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Statistikker og særlige opgørelser

Ulykkes Analyse Gruppen kan kontaktes på tlf: 6541 2283 eller mail: uag@rsyd.dk

Tema

Titel

Dækker

Periode

Opdateret

Oversigter

Antal akut henvendelser på Fælles Akut Modtagelse (FAM) 

Odense 2012-2015 3.kvt. December 2015
         
Trafikulykker

Politiregistreringens dækningsgrad af tilskadekomne efter trafikulykke

Odense

2002 - 2014

Oktober 2015

  Tilskadekomne på Fynske motorvej 2010-2016 Fyn 2010-2016 Augustl 2017
  Trafikskadeudviklingen - alvorlighed - sengedage - transportmiddel Fyn 2002-3.kvt .2015 Okt. 2015
  Trafikskadeudviklingen - uheldstype, uheldssituation,alvorlighed og aldersgrupper Fyn 2010-3.kvt.2015 Marts 2017
  Motorcykel ulykker - aldersgrupper, uheldssituation, modpart og alvorlighed Fyn 2010-2016 April 2017
 

Cyklistulykker, udviklingen over en årrække

Fyn 2002 - 3.kvt. 2015 Februar 2016
 

Cyklisters hjelmbrug
Cyklisters hovedskader og hjelmbrug

Fyn 2008 - 3.kvt. 2015 Februar 2016
Marts 2016
 

Tilskadekomne 14-17årige efter trafikuheld på knallert

Fyn 2012-2014 Februar 2015
  Børns trafikulykker i alderen 0-17år Fyn 2008- 3.kvartal 2015 Marts 2016
         
Børneulykker Trampolin - antal tilskadekomne ved hop/fald på trampolin Odense 2005-13. nov.2015 Marts 2016
  Legepladsulykker Odense

2010-1.halvår2015

September 2015
  Skateboard - Waveboard - Streetboard. Odense 2008- 3.kvt. 2015

Februar 2016

 

Alvorlighed af skader blandt børn i alderen 0-17år fordelt på trafik-hjem/fritid - arbejde

Alvorlighed af skader blandt børn i alderen 0-17år fordelt på afslutningsmåde

Fyn 2008-3.kvt. 2015

November 2015

 

Januar 2017

 

Børn 0-19åriges idrætsskader opdelt efter idrætsgren

Odense 2008-2014 Maj 2015
 

Skoleulykker på hverdage

Odense 2008-2017 Maj 2018
  Ulykker i daginstitutioner, børn i alderen 0-17år Odense 2008-2017 Maj 2018
         
Faldulykker

Faldulykker - på fortov - om vinteren - med bopæl i Odense Kommune

Odense

2009-3.kvt. 2015

Januar 2016

  Antal kontakter efter fald blandt 65+årige fordelt på bopælskommune Fyn 2007-3.kvt. 2015 Oktober 2015
  Alvorlighed af skader efter fald blandt 65+årige fordelt på bopælskommune Fyn 2007-3.kvt. 2014 December 2014
         
Hjemme/fritidsulykker

Idrætsskader opdelt efter idrætsgren

Odense

2010-3.kvt. 2015 Januar 2016
  Fyrværkeriulykker i hele Danmark i nytårsdøgnet Danmark 1996-2015 Januar 2015
  Hundebid - antal tilskadekomne efter hundebid Odense 2002-13.nov2015

Februar 2017

 

Vinduer, glasdør eller glasrude som skadevoldende produkt

Odesne 2008-3.kvartal 2015 Januar 2016
  Rideulykker Odense 2001-2010 April 2011
  Rideulykker med kranietraumer Odense 2001-2010 November 2011
  Udendørsulykker ved håndtering af brænde/træfældning i fritid

Odense

2008-3.kvartal 2015

Marts 2016

  Haveulykker - sommer/vinter månederne Odense 2008-2017 April 2018
  "Gør det selv arbejde" Ulykker i forbindelse med arbejde i hjemmet Odense 2008-3.kvt. 2015 Februar 2016
  Grill ulykker - tilskadekomne hvor en grill har været involveret i ulykken Odense 2008-3.kvartal 2015 April 2016
  Røgforgiftning - tilskadekomne efter brand/røgudvikling/kulilte Odense 2008-2016 November 2017
  Mountainbike og BMX - ulykker på mountainbiike eller BMX cykler Fyn

2008-2014
+1.halvår 2015

Juli 2015
         
Vold Voldsskader i trafik eller forlyselsesområde Odense 2000-2013 Marts 2014
  Voldsskader - modpart Odense 2014-2017 Maj 2018

 


Siden er sidst opdateret: 31-05-2018 af Ulykkes Analyse Gruppen.