Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilOm OUHpilDirektion og stabepilDirektionpilnyhederpilOUH sætter forskningspolitisk dagsorden

OUH sætter forskningspolitisk dagsorden

ESOF debat 24.6.2014.jpg

Kim Brixen og Henning Beck-Nielsen fra OUH deltog den 24. juni i en debat om fremtiden for værdiskabende forskning på videnskabskonferencen ESOF, der foregår i København i disse dage. 

Forslag om forskningsforpligtelse på små sygehuse og mere patientinddragelse i forskningen var blandt overskrifterne, og de to folketingspolitikere, der også deltog i debatten, var positive og vil tage forslagene med til deres partier.

Debatmødet var arrangeret af OUH, Nyt OUH og SDU. Journalist Mette Walsted Vestergaard fra DR var ordstyrer, og med velplacerede spørgsmål satte hun gang i debatten.

Den første, der kom til orde, var overlæge og professor Henning Beck-Nielsen fra OUH, der fortalte om sine erfaringer som forsker og iværksætter og de forhindringer, man møder i processen mod et færdigt produkt.
- Der er brug for incitamenter til forskning, for eksempel økonomisk, mente han.

Kim Brixen, institutleder på Klinisk Institut og snart hospitalsdirektør på OUH, fremhævede de fordele, som det giver forskningen i Syddanmark, at SDU og OUH bliver bygget sammen, og at vi allerede er godt på vej med en fordobling af forskningsbudget, antal professorer, ph.d.-studerende og publicerede artikler.
- Forskning er svaret på patienternes behov, ikke mere behandling. For halvdelen af den viden, vi har i dag, er forældet om fem år, sagde han.

Og han foreslog så de tiltag, der kom til at præge den efterfølgende debat: Krav om forskning på alle hospitaler og patienter mere med i udformning og udførelse af forskningen.

Henrik Pedersen, dekan på Det Naturvidenskabelige Fakultet, SDU fortalte om de traditionelle skel mellem faggrupper, som er vanskelige at nedbryde.
- Det er svært at få de forskellige fagligheder til at arbejde sammen, men vi er på rette vej, for eksempel med vores nanomedicin mod cancer, sagde han.

Hvorfor får vi ikke nok ud af vores forskning?
Henrik Dam, rektor på SDU, satte gang i debatten med sit udsagn om, at vi i Danmark ikke har tradition for at det offentlige og erhvervslivet arbejder sammen om forskning, men at vi i det offentlige har brug for det meget større budget, som det private erhvervsliv har til rådighed til forskning.
- Hvis forskeren er med til at udvikle virksomheden, der kan producere hans opfindelse, sikrer vi det økonomiske fundament. Og universitetet behøver ikke have aktier i projekterne, Universal Robots er et godt eksempel på, at en virksomhed med udspring i SDU folder sig ud alene, men beholder det gode samarbejde med universitetet, mente han.

Andre bud på, hvorfor vi ikke får mere udbytte af forskning lød på for lidt tid til forskning ude i klinikken og en organisationsstruktur, der ikke opfordrer til innovation. Og hvad gør man så ved det? Henning Beck-Nielsen foreslog flere delstillinger og mere samarbejde med erhvervslivet. Henrik Pedersen efterlyste risikovillig kapital og mere decentral forskning.

Politisk lydhørhed
De to politikere i debatpanelet, Jeppe Bruus (S) og Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) var meget positive i forhold til idéen om mere decentral forskning og måske endda en forpligtelse til at drive forskning på alle landets sygehuse.
- Det kunne måske løse udfordringen med at trække læger til yderområderne, mente Jeppe Bruus.

Han var forundret over, at patienter ikke allerede er en naturligt integreret del af forskningen, men vil kigge nærmere på, om man måske kan få patienter ind i forskningsrådene, så deres perspektiv kommer med, når der udvælges projekter.

Debatten i Carlsberg Byen tirsdag aften fortsatte længe efter det fastsatte sluttidspunkt, men der var klar tale hele vejen igennem og konkrete forslag, som de to politikere vil tage med til Christiansborg og overveje at føre videre i det politiske system.


Hvad er ESOF?
Hele Carlsberg Byen i København syder i øjeblikket af hektisk aktivitet. Her afholdes nemlig det årlige Euro Science Open Forum. ESOF er den største generalvidenskabs-konference i Europa. I perioden 21.-26. juni venter arrangørerne besøg af op mod 25.000.

Det er med andre ord stedet, hvis man vil hente ny viden og inspiration fra alle hjørner af forskningens verden. Det er også den perfekte platform at udstille projekter og sætte dagsordenen for forskere, meningsdannere og beslutningstager. OUH er naturligvis repræsenteret sammen med Nyt OUH og SDU i udstillingen Morgendagens Hospital – Hospital of tomorrow.

Følg os på Facebook og twitter på #HospitalOfTMRW
 


Siden er sidst opdateret: 26-06-2014 af Odense Universitetshospital.