Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Kodeks skal være dem, vi er

Foran en fyldt sal i Odense Kongrescenter gav administrerende sygehusdirektør Jane Kraglund en status på arbejdet med det nye, fælles kodeks for hospitalet. Afdelingerne har stadig mere end en måned til at komme med input, og direktørerne kommer gerne forbi til en diskussion, fortalte hun. 

Af Kristian Serge Skov-Larsen
kristian.serge.skov-larsen@rsyd.dk

– Hvad er så egentlig et kodeks? Meget kort, så er kodeks ”dem, vi er”. Det er vores dna, vores selvforståelse, vores kultur.

Jane Kragelund hospitalskonference 2014

Foto: Nils Lund Pedersen

Sådan skød administrerende sygehusdirektør Jane Kraglund årets hospitalskonference i gang, og med lidt over en måned til afdelingernes frist for at komme med input til det nye kodeks for OUH, var det naturligt, at en stor del af dagen stod i værdiernes tegn.

”Vi er meget langt fremme”
De 11 kodeks-sætninger er sendt i høring på hele hospitalet for anden gang, og høringsudkastet til kodeks kan ses i bunden af denne artikel.
Sætningerne i udkastet er blevet til på baggrund af de  tilbagemeldinger, der kom i den første kodeks-runde i efteråret, og Jane Kraglund fortalte i sit oplæg, at hun er meget glad for det billede af OUH, som afdelingernes input tegnede i den første høring. 
– Hvis sætningerne i jeres kodeks er udtryk for, hvem vi er, så er det faktisk rigtig godt. Og vi er i så fald meget langt fremme i forhold til, hvordan man skal være som sygehus for at sikre patienterne den bedste behandling.   

Brug for forslag til forsimplinger
Jane Kraglund fortalte, at når direktionen har valgt endnu en høringsrunde, er det netop på baggrund af de mange kommentarer fra afdelingerne.
– Mange af jer sagde, at indholdet var rigtig fint, men at teksten var for tung og lang, og selvom der var gode forslag til forsimplinger, så var der efter direktionens mening ikke nogen, der ramte det helt præcist. Men fordi så mange af jer kom med rigtig gode input, har vi besluttet, at præmien i den konkurrence, vi udskrev i efteråret, som var morgenmad til et afdelingsmøde, bliver givet til alle afdelinger, der dengang indsendte forslag. 

Kan gøre papirstrategier overflødige
Jane Kraglund fortalte på konferencen, at det nye, fælles kodeks gerne skal give én fælles forståelsesramme på tværs af hospitalets afdelinger.
– Et fælles kodeks vil betyde, at vi har samme afsæt for at angribe vores fælles problemstillinger. Det vil blive nemmere at nå vores mål og visioner. Og når vi er enige om et kodeks, vil mange af de handlingsplaner og strategier, som vi skriver ned i dag, måske blive unødvendige, sagde hun.

Skal ikke bare være fine ord
Jane Kraglund understregede, at det er meget væsentligt, at processen omkring det nye kodeks bliver så grundigt som muligt. Den første høringsrunde i efteråret gav 80 forslag og en masse kommentarer, som ifølge Jane Kraglund alt sammen indgår i det videre arbejde.
­– Mange af jer skrev dengang, at det er vigtigt, at kodeks ikke bare bliver fine ord på et papir. Der skal være plads til, at det bliver oversat lokalt. Der skal være plads til, at vi er os, og plads til det arbejde, vi allerede gør. Og det synes jeg er en meget vigtig pointe, sagde hun.
Hun fortalte, at kodeks skal tænkes ”ind i” og ikke ”oven i” det daglige arbejde.
– Kodeks skal ikke være et særskilt projekt.  Det skal være en del af os og den måde, vi tænker og arbejder på. Kodeks har ingen gang på jord, hvis det bare er direktionens tanker. Det skal drøftes og oversættes lokalt. Hvad betyder det for jer, når patienten skal sættes først? Eller når vi skal have den højeste faglighed og kvalitet? Derfor er det så nødvendigt, at I bruger tid på at give kodeks liv i jeres afdelinger, sagde Jane Kraglund.
 

Høringsrunden for OUH’s nye kodeks løber frem til den 15. maj, og hospitalets direktører kommer meget gerne forbi de lokale afdelingsmøder for at give indspark til debatten. Ønsker man at ”bestille” en direktør, eller har man høringsforslag til de nye kodeks, kan man skrive til ouh.dis@rsyd.dk
 

Andre artikler fra Hospitalskonferencen:De 11 punkter i kodeks

Til den årlige hospitalskonference gennemgik administrerende sygehusdirektør Jane Kraglund de 11 kodeks-sætninger, der er sendt i høring.
Hendes kommentarer til de enkelte sætninger herunder (i kursiv) kan bruges til at sætte gang i debatten frem mod høringsfristen.
Det nye kodeks er forsøgt kondenseret i en linje med sætningen:
”Patienten først - Højeste faglighed og kvalitet- Ansvar og helhed”
 

Patienten først


1. Vi inddrager og lytter til patienten og den pårørende og ser dette som kilde til kvalitet.

”Med det mener vi, at vi taler og kommunikerer med patienten, selvom det nogle gange kan være besværligt - fordi vi dermed kan levere bedre kerneydelser”


2. Vi er tilgængelige for patienten og den pårørende.

”Vi er allerede i dag tilgængelige overfor patienten og de pårørende, men måske kan vi blive det i endnu højere grad. Et eksempel på dette er, når vi har ønsket, at telefonerne på afdelingerne er åbne i den almindelige arbejdstid, så man som patient kan komme i kontakt med OUH i dagtimerne. Det signalerer, at vi er tilgængelige.”


3. Vi udviser rettidighed, og vi giver aldrig slip, før andre har taget over.

”Her adresserer vi et kendt problem hos os og mange andre steder i det danske sundhedsvæsen. Vi ved, at det er i overgangene mellem for eksempel sygehuse og hjemmeplejen at problemer kan opstå. Vi skal sætte fokus på, hvordan for eksempel information bliver videregivet. Og det er ikke nok, at vi leverer en god ydelse, hvis vi leverer den for sent. Vi er nødt til at være der, når patienten har brug for det.”
 

Højeste faglighed og kvalitet


4. Vi stræber i alle aspekter efter at levere den højeste kvalitet og at leve op til bedste internationale standard.

”Der skal være kvalitet i kerneydelsen, men også i alle de ydelser, der ligger udenom. Faglig kvalitet skal være vores varemærke, og vi skal ikke bare være førende i Danmark men også, når vi sammenligner os internationalt.”


5. Vi ser forskning og uddannelse som forudsætning for fremtidens kvalitet og som grundpillen i al faglighed.

”Det at være et universitetshospital betyder, at uddannelse og forskning er en central del af alt hvad vi laver. Uddannelse er forudsætningen for fremtiden og forskning er grundlaget for al faglighed”.


6. Vi stræber kontinuerligt efter at øge vores viden - både for den enkelte og i samspillet mellem kolleger.

”Vi skal også have blik for, at viden skabes i samspil med vores kolleger og ikke bare er noget man selv kan klare”


7. Vi opmuntrer til nytænkning og søger kontinuerligt bedre og mere effektive måder til at opnå vores mål.

”Jeg ved godt, at vi er pressede alle sammen. Derfor er vi nødt til at formulere nytænkning som en selvstændig værdi. Der skal være plads i hverdagen til at tænke nyt, så vi kontinuerligt forbedrer os”.

 

Ansvar og helhed


8. Vi skaber relationer indadtil og udadtil med afsæt i tillid, retfærdighed og samarbejde.

”I dette punkt kan man tydeligt se samspillet mellem kodeks, værdier og den måde vi generelt ønsker, at OUH skal være. Tillid, retfærdighed og samarbejde er for mig  en vigtig del af selve vores kerne”


9. Vi ved, at der for enden af enhver ydelse er en patient og handler derefter.

”Uanset hvor man er i vores organisation, er det centrale patientbehandlingen. Har man patientkontakt hver dag er det måske en selvfølge, men det er centralt for alle medarbejdere. Vi er alle sammen et fuldstændigt nødvendigt led i den kæde, der sikrer den bedste behandling og pleje.”


10. Vi handler, hvis vi oplever utilstrækkelig kvalitet.

”Når jeg har været rundt på afdelingerne er der kommet rigtig gode diskussioner ud af, hvordan man skal reagere, hvis man oplever, at kvaliteten ikke er som man har forestillet sig. Kodeks kan ikke beskrive, hvad man skal gøre, men at man skal gøre noget. Derfor er det et væsentligt punkt at diskutere.”


11. Vi udviser imødekommenhed, ligeværdighed og tilgængelighed, og vi er bevidste om den særlige forpligtelse, som følger af at være universitetshospital.

”Vi er ganske ofte storebror i de samarbejder vi indgår i. Det kan være i forhold til andre sygehuse, i forhold til primærsektoren eller i forhold til rigtig mange af vores andre samarbejdspartnere. Det er en god rolle, men det giver os også en særlig forpligtigelse.”

 


Siden er sidst opdateret: 21-05-2014 af Odense Universitetshospital.