Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilOm OUHpilDirektion og stabepilDirektionpilnyhederpilRengøring og hygiejne bliver taget seriøst

Rengøring og hygiejne bliver taget seriøst

Rengøringsprøver taget i det skjulte på de jyske sygehuse i Region Syddanmark danner baggrund for en mediehistorie lanceret af TV SYD.
Journalisterne har uden at orientere Region Syddanmark eller sygehusledelserne foretaget rengøringsprøver på sygehussengene med en såkaldt ATP-måler, der indikerer, om der er organisk materiale på et givent sted. Derudover har de taget bakterieprøver på sengene.
Ifølge TV SYD overskrider mere end hver anden seng de vejledende grænseværdier for god rengøringsstandard, men sundhedsdirektør Jens Elkjær mener ikke, at resultaterne kan tages som et udtryk for de risici, vore patienter udsættes for med hensyn til infektioner.
- Vi gennemfører to gange årligt rengøringskontroller, hvor et specialiseret eksternt firma kommer på uanmeldte besøg på vores sygehuse og måler vores rengøring. Det er som udgangspunkt dét, jeg vil forholde mig til.
De seneste målinger, der dog ikke inkluderer alle sygehuse, viser, at 92 – 97 procent af de rengjorte lokaler er blevet godkendt.

ATP-målinger giver ikke et reelt billede
ATP (Adenosin triphosphate) findes i bakterier og i andet organisk materiale såsom blod og sekreter fra patienter.
Der er derfor ikke en sikker sammenhæng imellem ATP-målinger og bakterietal. ATP-målinger skelner endvidere ikke mellem sygdomsfremkaldende bakterier og andre bakterier. Der findes på nuværende tidspunkt ikke dokumenteret viden om sammenhænge imellem målte ATP-værdier i et sygehusmiljø og omfanget af sygehusinfektioner.

Regionen følger standarderne på området
Region Syddanmark rengør og efterser de syddanske sygehuse ud fra en faglig anerkendt rengøringsstandard, som bruges bredt i Norden (DS/INSTA 800 og DS 2451-10), og det er også ud fra disse standarder, at det eksterne firma kontrollerer sygehusene.
- Vi interesserer os for, hvad ATP-målemetoden kan bruges til. Derfor har vi iværksat en række forsøg med metoden. Men vi vil ikke uden videre bruge ATP-målere som standard, før vi ved, hvad de kan bruges til, forklarer Jens Elkjær.
Sygehusinfektioner er ikke kun et problem i Region Syddanmark, men også i resten af Danmark og i hele verden. Omfanget af sygehusinfektioner i Syddanmark er på knap 10 procent, hvilket svarer til niveauet i resten af Danmark. Og bekæmpelse af infektioner er en kompleks problemstilling, der ikke har nogen let løsning.

Infektionsforebyggelse er en del af sundhedsplan
Forebyggelse af infektioner er en vigtig del af sundhedsplanen, der gælder de kommende fire år. Et af målene for sundhedsplanen er bedre patientsikkerhed og en del af dette bliver, at indføre faste procedurer for fire områder, hvor man ved, at personalet skal være på vagt.
Det drejer sig om indføring af urinvejskatetre og centralt venekateter samt faste procedurer for at overvåge tegn på blodforgiftning eller lungebetændelser som følge af brug af respirator.
- Vi skal ikke lade os rive med af en mediebåret stemning men i stedet stole på den viden, der er opbygget på området. Erfaringen viser os, at der i tilknytning til nogle bestemte procedurer er en særlig risiko for infektioner. I forhold til dem skal vi målrette indsatsen – og det er det, vi allerede gør, siger Jens Elkjær.
Procedurerne skal være udbredt på alle sygehusene inden udgangen af 2014, og fælles for alle tiltagene er, at de har en dokumenteret effekt på antallet af infektioner.


Siden er sidst opdateret: 01-04-2014 af Odense Universitetshospital.