Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

FMK fastholdes

FMK_350x233.jpg

Som de fleste sikkert ved, har Region Syddanmark oplevet en række fejl i det Fælles Medicinkort (FMK). Nogle af fejlene er alvorlige og giver uhensigtsmæssigheder og risici.

Sundhedsdirektionen og sygehusledelserne har foretaget en grundig drøftelse af situationen og herunder fastslået, at patientsikkerheden altid skal have forrang i forhold til driftsmæssige hensyn. Der er således foretaget en grundig afvejning af, om patientsikkerheden er bedst tjent med, at FMK lukkes, eller om det, alt taget i betragtning, vurderes at være mere sikkert at fortsætte med at anvende FMK.

Beslutningen er, at FMK fastholdes, og at anvendelsen af FMK følges tæt, så der kan gribes ind, hvis det bliver nødvendigt.

Hvis man oplever fejl i FMK, bedes de rapporteret som COSMIC-fejl. Hvis man oplever utilsigtede hændelser, bedes de rapporteret ad de sædvanlige kanaler. I begge tilfælde vil kompetent personale tage sig af henvendelserne og sørge for, at de bliver behørigt vurderet og behandlet.

De alvorligste fejl, som er identificeret på nuværende tidspunkt, er fejl i ophævelse af suspendering, forkert sammenkobling af medikamenter samt tilfælde, hvor ændring af præparat medfører nogle dosis-uoverensstemmelser, som klinikeren ikke informeres om. Det er aftalt med leverandøren af FMK-løsningen, at disse fejl søges rettet i perioden 1.-3. april.

Øvrige fejl vil blive rettet hen over sommeren, og der planlægges en større, samlet rettelse til levering i november.

Det skal understreges, at situationen følges nøje, at beslutningen om at fastholde FMK er baseret på de informationer, der er tilgængelige på nuværende tidspunkt, og at eventuel udvikling eller ændring i situationen vil blive meddelt så hurtigt, det er muligt.


Siden er sidst opdateret: 14-03-2014 af Odense Universitetshospital.