Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Tværfaglig vurdering af telemedicinsk effekt

 15. ph.d.-studerende i CIMT’s regi forsker lige nu i telemedicinsk behandling. Formålet er at afklare, om de nye behandlingsmetoder både gavner patienterne og frigør ressourcer.
 
 

Telemedicinsk sårbehandling  

Hjemmesygeplejersken fotograferer diabetespatientens fodsår. Billedet sendes til vurdering hos en sår- specialist på hospitalet.

Den syge patient får således ekspertblik på såret og spares samtidig for turen til ambulatoriet.

Sund Forskning marts 2014\CIMT\fodsår_B

Inden for et døgn giver sårspecia- listen en tilbagemelding til hjemme- sygeplejersken på sårets prognose og behandlingsmuligheder.  


Læs alle fire historier om CIMT

Sund Forskning marts 2014CIMTodsår_A

 

I alt 15 ph.d.-projekter på OUH, en adjunkt og to lektorer er allerede tilknyttet CIMT - Center for Innovativ Medicinsk Teknologi. Dermed er centret cementeret på højt niveau fra dag ét. Derudover er to professorater på vej til centret.

Ét af de 15 ph.d.-projekter er et projekt ledet af læge Benjamin Schnack Rasmussen, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling M på Odense Universitetshospital. Projektet retter sig mod diabetespatienter, og har til formål at undersøge brugen af telemedicin hos sårpatienter.

Dette projekt er ekstraordinært, fordi den kliniske praksis allerede er blevet udbredt nationalt, før forskningsprojektet er endeligt afsluttet, hvilket ventes at ske primo 2015.


Nationalt udbredt - MTV-vurdering venter
- Hjemmesygeplejerskerne i Region Syddanmark har taget rigtig godt imod den teknologiske landvinding, som den telemedicinske sårpleje udgør fortæller Kristian Kidholm, konsulent i CIMT og lektor fra OUH’s MTV-gruppe.

- Vi opnår i fællesskab, at de bliver fagligt opkvalificeret i sårpleje, samtidig med at antallet af amputationer forhåbentligt falder. Og får patienterne derudover en bedre behandling.

- Nu bliver det så interessant at følge projektet til dørs og se, om det også falder positivt ud økonomisk og organisatorisk.

 Sund Forskning marts 2014CIMTKristian Kidholm_2  

- Set i et forskningsperspektiv har vi gennem de sidste fire til fem år arbejdet på at gøre Region Syddanmark til spydspids på det telemedicinske område, forklarer Kristian Kidholm.

- Med CIMT har vi samlet de kompetencer, der skal til for at levere varen. Vi skal udvikle, afprøve og forske på de tekniske, kliniske, organisatoriske og økonomiske felter og klæde beslutningstagerne på til at træffe de mest fordelagtige valg i forhold til telemedicinsk udstyr.

- Ph.d.-projekterne udmærker sig ved at være tværfaglige. De studerende kommer fra samfunds- og sundhedsvidenskab og det tekniske fakultet, og den faglige ballast har de med fra sygehuse, primærsektor og kommuner, siger Kristian Kidholm.

- På den måde får vi belyst effekten af telemedicin fra flere vinkler, præcis som det er centrets målsætning.


EU - en betydningsfuld samarbejdspartner
- Det økonomiske fundament for det høje aktivitetsniveau er - ud over OUH og SDU, primært EU, og vi benytter enhver lejlighed til at gøre EU-projekter til ph.d.-projekter, fortsætter Kristian Kidholm.

- I det regi får vi mulighed for at arbejde sammen med førende europæiske regioner, så vi kan lære af hinanden og skabe internationale netværk. Vi har rigtig stor gavn af at udveksle viden og arbejde sammen med de bedste regioner, blandt andre Skotland, Catalonien og Veneto.

- Samtidig er internationalt samarbejde en af de kanaler, der får OUH’s viden til at flytte sig ud over rampen. I tilgift giver det også danske virksomheder mulighed for at vise flaget på det teknologiske område.
 

Muligheder - med fælder
Antallet af gode idéer til ny velfærdsteknologi fra producenter af teknologisk udstyr er stærkt stigende i disse år.

- Det vælter ind, bekræfter Kristian Kidholm. Det er oppe i tiden, fordi økonomien er under pres, men vi skal være på vagt og tænke os rigtig godt om.

- Det, vi vælger, skal være til gavn for vores patienter, og skal samtidig gerne frigøre ressourcer til andre former for behandling. Og det er lige netop i det krydsfelt, CIMT har sin store berettigelse.

/Helene Dambo 

 


Siden er sidst opdateret: 25-06-2014 af Odense Universitetshospital.