Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Teknologi på solid bund af viden

 

Sygeplejerske, lektor og ph.d. Jane Clemensens hjerte banker for telemedicin og alt det tværfaglige samarbejde, der bringer en løsning klar til brug. Jane Clemensen er ansat dels i CIMT som universitetslektor, dels i Center for Velfærdsteknologi på University College Lillebælt.
 

Sund Forskning marts 2014CIMTJane Clemensen_2  

- Det er vildt at tænke på, hvad der er sket i løbet af de 14 år, jeg har arbejdet med telemedicin, siger Jane Clemensen.

- I begyndelsen var jeg - lige som alle andre - fascineret af alt det, teknologien kan.

- I dag er udgangspunktet et andet, for teknologi i sig selv udgør kun 20 procent af en løsning. Resten er arbejdsgange, vaner, kultur, økonomi og ledelse.


Læs alle fire historier om CIMT

Klinisk lektor Jane Clemensen er den eneste, der har papir på en ansættelse i CIMT og det på halv tid. Den anden halvdel af sin arbejdstid boltrer hun sig på Uiversity College Lillebælt i det samme felt: forskning og undervisning. Kombinationen udløser, med hendes egne ord, verdens bedste job. Et job, som trækker fremtidens behandlingsmetoder ind i klinikkens dagligdag.

Jane Clemensen er uddannet sygeplejerske og skrev sin ph.d. i 2006, der handlede om telemedicinsk sårpleje. Projektet fandt vej til medierne, og hun husker stadig en avisoverskrift med følgende ordlyd: ”Videotelefon redder ben.”

 
Er teknologi nu også løsningen?
Når Jane Clemensen vejleder ph.d.-studerende gennem telemedicinske projekter, anbefaler hun samme metode, som hun valgte til sit eget projekt, nemlig participatory design, hvor alle berørte parter involveres i udviklingsprocessen.

- Det er en metode, der i høj grad inddrager brugerne, forklarer hun.

- Vi tager udgangspunkt i et behov eller en problematik og undersøger, om teknologi eventuelt er løsningen. Det interessante ved den metode i et klinisk felt er, at man fra dag ét har et stærkt og tæt samarbejde med samtlige interessenter; patienter, pårørende, sygeplejersker, læger, sekretærer - alle dem, der befinder sig i det område, man vil undersøge.

- Ved at arbejde i klinikken får vi sat gang i en masse aktiviteter, som automatisk rokker ved traditioner og handlemåder. Og på den måde ruster vi både patienter og medarbejdere til de udfordringer, vi uvægerligt vil møde, og som gør at vi skal have ændret kulturen grundlæggende, så den passer til de behov vi står over for.


Brobygger mellem forskellige kompetencer
Jane Clemensen gør, hvad hun kan for at udbrede sin viden om sundhedsteknologi, og hun er overbevist om, at nye studerende skal have de kompetencer, som er og bliver efterspurgt i sektoren.

I forhold til uddannelserne spiller det en væsentlig rolle, at hun via CIMT har et ben i både University College Lillebælt og Syddansk Universitet, hvor hun fra august skal lede et sundhedsteknologisk spor på en ny kandidatuddannelse i klinisk sygepleje.

- I det hele taget er der kun fordele ved at smelte stillinger sammen, konkluderer hun.

- Ved at koble universitet og professionsuddannelser på det sundhedsteknologiske område, får vi bygget bro, så vi kan drage nytte af hinandens kompetencer i stedet for at sidde i hver vores lejr med hver vores viden.

/Helene Dambo

 

Et eksempel i praksis:

Fra barselskuffert ...
For to år siden ønskede en sygeplejeske på barselsafdelingen at lave en randomiseret undersøgelse af brugen af udstyr til online kommunikation mellem nybagte forældre og afdelingens personale.

Baggrunden var en politisk udmelding om, at forældre til en nyfødt skal udskrives efter fire til seks timer, hvis fødslen er foregået uden komplikationer.


... til app-vidensbank
Under Jane Clemensens vejledning ændrede projektet metode til participatory design, hvor alle berørte parter involveres i udviklingsprocessen. Forældrenes, lægernes, sygeplejerskernes og jordemødrenes ønsker og behov blev kortlagt, og det viste sig at svaret på behovet ikke var online kommunikation men i stedet en app til iPad.

App’en rummer informationer i tekst og video, som giver svar på nybagte familiers typiske spørgsmål.

Projektet er på vej til at blive implementeret på barselsafdelingerne på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.
 


 

 


Siden er sidst opdateret: 17-03-2014 af Odense Universitetshospital.