Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

CIMT - en demografisk og politisk nødvendighed

 

Der er vægtige grunde til at prioritere strategisk forskning i telemedicin. Borgere og politikere forventer stadig mere af os - men vi skal ikke sætte teknologi i drift, bare fordi det er muligt at udvikle det.

 

Sund Forskning marts 2014\CIMT\Peder Jest_2

Lægefaglig direktør Peder Jest, Odense Univervistetshospital, er formand for det nyoprettede Innovationsråd, der er det første af sin slags i Danmark.

Læs alle fire historier om CIMT

- Innovationsrådet er det første af sin slags i Danmark, og med rådet og CIMT - Center for Innovativ Medicinsk Teknologi -  slår vi fast, at vi prioriterer strategisk forskning inden for telemedicin på linje med hospitalets øvrige forskning og behandling, siger Peder Jest.

Innovationsrådet har ansvar for at styrke anvendelsen af innovative teknologier på Odense Universitetshospital gennem forskning på området hos både OUH og SDU.Innovationsrådet står for den strategiske prioritering af CIMTs aktiviteter.

- Det er et faktum, at området i de kommende år vil spille en stadig større rolle i sygdomsbehandling og rehabilitering, og det skyldes primært demografiske og økonomiske forhold.
 

Det demografiske element
- Vi ved, at antallet af ældre borgere vokser, og at der følger kroniske sygdomme med, som ofte er koblet til andre symptomer.

- En del borgere vil være så ressourcestærke, at de møder sundhedsvæsenet med store forventninger og ønsker om at tage aktivt del i deres egen behandling. Andre vil have behov for den pleje og omsorg, som vi per tradition er trænet til at yde gennem vores uddannelse.

- Jeg er imidlertid overbevist om, at vi i fremtiden kan hjælpe alle borgere via én eller anden form for telemedicinsk behandling, der selvfølgelig skal tilpasses den enkeltes behov.


Det politiske aspekt
- Politikkerne stiller krav til sundhedsvæsenet om at økonomisere med midlerne. I kravene er der indbygget eksplicitte forventninger om, at vi i fremtiden skal sætte langt flere teknologiske løsninger i drift, fortsætter Peder Jest. 

- I det hele taget oplever jeg en teknologibegejstring fra politisk side, der resulterer i både beslutninger, aftaler og finanslove, som hospitalerne har svært ved at leve op til.

- Der bliver altså tale om en slags forventet efterbevilling, for et hospital kan og skal ikke anvende metoder, hvis der ikke er evidens for virkningen.


Vi skal den vej
- Af hensyn til patienterne må vi samle al tværfaglig viden og forske i, om det vi sætter i drift er enten lige så godt eller bedre end de tilbud, vi har i forvejen, konkluderer Peder Jest, og peger på, at der ligeledes er gode faglige grunde til at evidensbasere.

- Vi skal til enhver tid kunne stå inde for valget af nye metoder, når vi beder vores medarbejdere ændre vaner og rutiner, der i årevis har vist deres værd.

- Innovation og nytænkning er vejen frem. Og hverken patienter eller personale har noget at frygte, selv om Etisk Råd i høje toner maner til teknologisk besindelse.

- Vi ønsker ikke at sætte teknologi i drift, bare fordi det findes. Vi er her for menneskets bedste, og det er én af grundene til, at vi har sat CIMT i verden.

 /Helene Dambo

 


Innovationsrådets medlemmer

Fra Odense Universitetshospital:
Lægefaglig direktør Peder Jest (formand)
Adm. sygehusdirektør Jane Kraglund
Overlæge, lektor Jan Stener Jørgensen, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D.
Overlæge, lektor Knud Bonnet Yderstræde, Endokrinologisk Afdeling M.
Overlæge, professor Kenneth Egstrup, Medicinsk Afdeling M, Svendborg.
Oversygeplejerske Lone Møller, H.C. Andersen Børnehospital.
Overlæge, professor Carsten Bindslev-Jensen, Hudafdeling I og Allergicentret.
Chefkonsulent Claus Duedal Pedersen, CIMT, Afd. for Driftsoptimering og IT.
Oversygeplejerske Ingeborg Morits Hansen, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V.
 

Fra Syddansk Universitet:
Dekan Ole Skøtt, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Dekan, professor Per Michael Johansen, Det Tekniske Fakultet.
Institutleder, professor Kim Brixen, Klinisk Institut.
Institutleder Jørgen Povlsen, Institut for Idræt og Biomekanik.
Institutleder og direktør Lars Dyhr, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet.
Institutleder, professor Kirsten Ohm Kyvik, Institut for Regional Sundhedsforskning.
 

Øvrige medlemmer:
Hospitalsdirektør Anders Meinert Pedersen, Psykiatriforvaltningen i Region Syddanmark.
Hospitalsdirektør Bjarne Normark Andersen, Sydvestjysk Sygehus.
Hospitalsdirektør Søren Aggestrup, Sygehus Sønderjylland.
Repræsentant fra Sygehus Lillebælt
Direktør Diana Arsovic Nielsen, Syddansk Sundhedsinnovation.

 

 


Siden er sidst opdateret: 06-05-2014 af Odense Universitetshospital.