Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilOm OUHpilDirektion og stabepilDirektionpilnyhederpilVejledning er vejen for lægelig videreuddannelse

Vejledning er vejen for lægelig videreuddannelse

Lægelig videreuddannelse 2014.JPG

Hvordan kan OUH blive bedre til både at vejlede yngre læger under uddannelsen og hjælpe dem til at træffe det rigtige specialevalg? Det spørgsmål var den røde tråd på den årlige temadag om lægelig videreuddannelse på OUH, der fandt sted den 30. januar.

Strategien for den lægelige videreuddannelse siger det klart og tydeligt: ”Målet er at blive et af Danmarks bedste hospitaler for videreuddannelse af læger – det hospital, yngre læger anbefaler som videreuddannelsessted.”

– Så langt så godt, for der skal masser af handling, holdningsændring og samarbejdsvilje til, før strategien bliver til virkelighed, fastslår overlæge og PUF lektor Bente Sørensen fra Onkologisk Afdeling R. Hun var tovholder og blandt oplægsholderne på temadagen.

I sit oplæg tog hun udgangspunkt i en del af de problematikker, som vejledere og uddannelsesansvarlige overlæger møder i arbejdet med at lære de yngre læger at blive læger.

PUF – den Pædagogisk Udviklende Funktion
Opgaven for Bente Sørensen, der selv er hovedvejleder for flere yngre læger, og OUH’s øvrige PUF lektorer er at udvikle den pædagogiske kunnen i regionens hospitaler.

– Vi skal klæde vejledere og uddannelsesansvarlige overlæger på til at klare opgaverne i afdelingerne. At modtage en yngre læge og dernæst sørge for, at han eller hun vejledes korrekt, kræver hårdt arbejde af alle parter. Et er at være færdig på universitetet, noget helt andet er at være tæt på patienter og arbejde i teams med forskellige faggrupper. De nyuddannede kommer fra et beskyttet miljø, hvor de selv er i centrum, til en arbejdsplads, hvor de skal fungere og samarbejde, og hvor der stilles høje krav til selvstændighed, faglighed og ikke mindst til de personlige egenskaber, siger hun.

Uhensigtsmæssige forløb
PUF lektorerne er en slags omrejsende problemknusere, der går ind og hjælper vejlederne og den uddannelsesansvarlige overlæge med de såkaldte uhensigtsmæssige forløb.

– Der kan være afdelinger, hvor det viser sig, at den yngre læge ikke opnår de nødvendige kompetencer inden for det aftalte tidsrum. Er det afdelingens ansvar, eller er det lægens? Måske er vedkommende rigtig god til det faglige, men mangler kompetencer på det personlige område. Og alle aspekter skal være på plads, før de uddannelsesansvarlige sætter deres underskrift på det papir, der bekræfter, at lægen har opnået de krævede kompetencer.

Kurser for afdelinger
Ud over problemløsning er det også PUF-lektorernes opgave at holde vejlederkurser, dels for de uddannelsesansvarlige overlæger, dels for vejlederne.

– Det gør vi i hele regionen, og ude på afdelingerne, hvor vi tager udgangspunkt i deres speciale og de opgaver, der knytter sig dertil. Det er et tilbud, der står til rådighed for alle, siger Bente Sørensen.

Blandt andet er PUF lektorerne netop indbudt af Ortopædkirurgisk og Onkologisk Afdeling til at holde kursus for afdelingernes vejledere, så de rustes optimalt til deres opgave. Det, at samtlige vejledere skal deltage, er med til at skabe et fællesskab om opgaven, der kræver både en indsats og en forståelse fra alle i organisationen.

Bente Sørensen Lægelig videreudd 2014.JPG
Overlæge og PUF lektor Bente Sørensen fra Onkologisk Afdeling R var tovholder og blandt oplægsholderne på temadagen.

Simulationstræning
På temadagen drøftede deltagerne også nye metoder, der hjælper de yngre læger godt på vej til det virkelige liv, og emnerne skal indgå i strategien for de kommende år. En af mulighederne er simulationstræning, fremhæver Bente Sørensen:

– Når man f.eks. lærer operationens trin i et simulationscenter, så er det dér, øvelsen finder sted, og ikke på patienterne. Derudover ønsker vi som PUF lektorer at få et løft inden for kommunikation. Det viser sig, at ganske mange klager fra patienter begrundes i dårlig kommunikation. Men faktisk er de nyuddannede fra SDU rigtig dygtige på det område. De er ærligt talt et skridt foran os, der skal vejlede dem, og som er så gamle i gårde, at kommunikation ikke var på skemaet under vores uddannelse, siger hun.

Imponerende tilslutning
Tilslutningen til Den Lægelige Videreuddannelses årlige temadag den 30. januar var imponerende. I alt 90 ledende overlæger, uddannelsesansvarlige overlæger og yngre læger deltog.


Fakta om særlig vejledning

  • Fem til otte procent af KBU-lægerne – læger under basis uddannelse – har brug for særlig vejledning i forløbet for at få kompetencerne i hus.
  • Omkring seks procent forlader lægegerningen undervejs i uddannelsen til speciallæge.


Læs også artiklen FAM er årets bedste uddannelsessted om prisoverrækkelsen på temadagen.
 

Af journalist Helene Dambo
 


Siden er sidst opdateret: 05-02-2014 af Odense Universitetshospital.