Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Akut syge ældre skal indlægges hjemme

Hospital Hjemme.jpg

Er det muligt at indlægge akut syge ældre mennesker i deres eget hjem og opnå samme sikkerhed og tilfredshed, som hvis de lå på et hospital? Det skal et nyt ph.d.-projekt på Geriatrisk Afdeling G på OUH undersøge de kommende tre år.

Antallet af ældre med behandlings- og plejekrævende akutte sygdomme vil stige fremover, mens der bliver færre senge på sygehusene. Derfor er der behov for alternativer til indlæggelse.

Projektet Hospital Hjemme skal de kommende år undersøge, om en gruppe ældre akutte medicinske patienter kan blive behandlet derhjemme. Projektet skal også undersøge, hvordan teknologi kan understøtte den alternative indlæggelse.

I projektet skal 75 patienter over 75 år, der bliver indlagt gennem den Fælles Akut Modtagelse (FAM) på OUH, fordeles til enten en sædvanlig indlæggelse på Geriatrisk Afdeling eller et Hospital Hjemme-set-up.

Randomiseringen sker ud fra en medicinsk, plejemæssig og funktionsmæssigt godkendelse og kun ved accept fra Odense Kommune, patienten og eventuelle pårørende.

Dagligt tilsyn og elektronisk overvågning
Patienterne i hjemmet bliver betragtet som indlagt på Geriatrisk Afdeling og vil få dagligt tilsyn af en projektsygeplejerske samt vurdering af en læge fra afdelingen. Den øvrige pleje og behandling skal varetages af hjemmeplejen.

Patienterne bliver desuden elektronisk overvåget med sensorer (hjertefrekvens, temperatur, fald osv.) og vil få mulighed for at tilkalde hjælp eller blive observeret via telekommunikation. Når de klar til udskrivelse overgår pleje og behandling atter til egen læge og Odense Kommune.

- Vi forventer at få afklaret, om det er muligt med et Hospital Hjemme-set-up for disse patienter og om alle involverede parter finder konceptet acceptabelt. Samtidig skal det vurderes, om det også er økonomisk rentabelt sammenlignet med hospitalsindlæggelse. Sidst, men ikke mindst, må der ikke være forskel på effekten på patienternes helbred, hvad enten de er indlagt på hospitalet eller hjemme, siger projektleder Jens-Ulrik Rosholm, der er overlæge på Geriatrisk Afdeling G på OUH.

Fakta om projekt Hospital Hjemme

  • Projektet begynder 1. februar 2014 og kører i tre år. De første patienter forventes sendt hjem i september 2014.
  • VELUX FONDEN har skænket 2,4 mio. kr. til projektet. Derudover vil Patient@home støtte med op mod 1,1 mio. kr., Odense Kommune med 200.000 kr., mens OUH og SDU forventes at finansiere det meste af ph.d.-stillingen.
  • Projektet er et gennemførlighedsstudie, der skal undersøge, om Hospital Hjemme er muligt for denne gruppe af patienter ud fra et organisatorisk, sikkerhedsmæssigt, økonomisk, tryghedsmæssigt og medicinsk synspunkt.


Mere information
Overlæge Jens-Ulrik Rosholm fra Geriatrisk Afdeling G på OUH
Tlf. 6541 4600, jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk

Se også hjemmesiden: www.ouh.dk/hospitalhjemme

Af kommunikationskonsulent Ane Bjerg Rasmussen


Siden er sidst opdateret: 19-09-2014 af Odense Universitetshospital.