Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

NR - Neurorehabiliteringsafsnit, Svendborg

 

Sådan sender du mail til os
Kontakt til afsnittet i Svendborg: 6320 1600

  
 

Neurorehabiliteringsafsnittet tilbyder neurorehabiliterende behandling, sygepleje og træning til voksne personer.

 

Henvisning til Neurorehabiliteringen
Patienter kan henvises til afd N mhp visitation til neurorehabilitering, lokationsnummer 5790000184293.

 

Henvisningen skal indeholde oplysninger om følgende:
Anamnese og diagnose med bidiagnoser (konkurrerende lidelser)
Aktuel fysio- og ergoterapeutisk status (krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau jf. ICF-termer)
Evt. logopæd status
Information om mobilitet, forflytning, status ift. kostindtag, kognition og kommunikation samt status ift. kontinens
Opdateret FMK
Patientens vågenhedsniveau og adfærdsniveau
Tidligere funktionsevne
Information om igangværende rehabiliteringsforløb
Klart definerede mål og forventninger til opholdet
 

Afdelingens ledere
Afdelingssygeplejerske Malene Mink Laursen
Funktionsleder for terapien Lill Kapalla

 

Overlæger:
Overlæge Nicole Frandsen
Afdelingslæge Julie Wandall Barkou

 

Besøgstider
Besøgende er velkomne på sygehuset. Som udgangspunkt aflyses træningstid ikke, selvom patienten har besøg. Der er hviletid mellem kl. 12.15 og 14.30.

 

Indlæggelsesdagen
Ved ankomst udarbejdes der en tværfaglig individuel vurdering af patientens rehabiliteringsbehov i samarbejde med de pårørende.

 

Mad og drikke
Der serveres mad for patienterne kl. 07.45, 11.45 og 17.00. Besøgende kan købe spisebillet i sygehuskiosken, som kan indløses i cafeen på 2. eller 3. sal.
Mad og drikkevarer må gerne medbringes til cafeen, som har åben fra 8.00-9.00, 11.45 - 13 og 17.30 - 18.30.

 

Udskrivelsen
Før udskrivelse vil der blive taget stilling til det videre genoptræningsforløb, behovet for medicin, hjælp efter udskrivelse og hvordan kontrol og efterbehandling skal foregå.

Der sendes besked til patientens egen læge om den behandling der er foretaget under indlæggelsen senest 3  hverdage efter udskrivelse.

Personalet sørger for kontakt til hjemkommunen, hvis der er behov for hjemmehjælp eller hjemmesygepleje.

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret: 27-03-2019 af Odense Universitetshospital.