Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilOm OUHpilDirektion og stabepilDirektionpilnyhederpilDiagnostisk Center på Svendborg Sygehus

Diagnostisk Center på Svendborg Sygehus

Svendborg Sygehus

Patienter der ikke kan udredes på den afdeling, de er henvist til, skal fremover ikke sendes tilbage til egen læge. De skal i stedet visiteres til et nyt Diagnostisk Center på Svendborg Sygehus.


Som et led i planerne for Svendborg Sygehus som specialsygehus er Diagnostisk Center på Svendborg Sygehus startet op. Centret skal dække hele optageområdet for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus og vil være endelig etableret 1. september 2013, hvor udredningsgarantien træder i kraft.

- De enkelte afdelinger i Odense og Svendborg har fortsat det primære ansvar for at udrede de patienter, som de får henvist fra almen praksis, speciallægepraksis og andre sygehusafdelinger. Hvis en afdeling ikke kan stille en diagnose, eller afdelingen ikke mener, at henvisningen hører til i specialet, må afdelingen ikke længere returnere henvisningen, men skal sende den til Diagnostisk Center. Diagnostisk center skal således opfange de patienter, der ikke entydigt hører hjemme i et speciale eller et grenspeciale. Det skal sikre, at patienter ikke risikerer at blive ”skubbet” rundt mellem afdelinger eller sendt retur til egen læge, siger direktør Jens Peter Steensen.

Ny diagnosegaranti
Diagnostisk Center skal medvirke til at overholde den nye diagnosegaranti. Den giver patienterne ret til udredning inden for en måned, efter de er henvist til udredning på et sygehus. Hvis man ikke kan nå frem til en behandlingsstyrende diagnose, skal der i hvert fald foreligge en plan for, hvordan den videre udredning skal foregå, inden der er gået en måned fra henvisning til sygehus.

Patientgruppen i Diagnostisk Center vil formentlig især være ambulante patienter indenfor det medicinske område.

Fakta
Snitfladen mellem Diagnostisk Center og DMU-Centeret             

1.      Patienter, der er henvist fra praktiserende læge med mistanke om alvorlig sygdom, der kan være kræft (MAS-patienter) henvises til Diagnostisk Center i Svendborg. Det gælder hvis patienten er bosiddende i Svendborg Sygehus’ optageområde. Hvis patienten er bosiddende i Odense Universitetshospitals optageområde, henvises patienten til DMU-Centeret i Odense.

 2.      Patienter, der bliver henvist til et specifikt kræftpakkeforløb på Odense Universitetshospital eller på Svendborg Sygehus og som får den initiale mistanke afkræftet, men hvor der fortsat er mistanke om alvorlig sygdom, der kan være kræft, viderehenvises til Diagnostisk Center i Svendborg. Det gælder uanset om patienten er bosiddende i et optageområde i Odense eller Svendborg.

 3.      Patienter med påvist metastase uden kendt primær tumor henvises som hidtil til DMU-Centret i Odense.  

Plan for Diagnostisk Center         

 Af Kommunikationskonsulent Tanja Erendal


Siden er sidst opdateret: 05-04-2013 af Odense Universitetshospital.